6/18/2017

Surelerin 69. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 69. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Bizim için Rabbine dua et rengini bize açıklasın" dediler. O da: "Rabbim şöyle buyuruyor: Rengi bakanlara sürur veren sapsarı bir sığır." dedi.

Âl-i İmrân Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitap verilenlerden bir topluluk, sizleri şaşırtmayı arzu etti. Oysa kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varamıyorlar.

Nisâ Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, dosdoğru kişiler, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!

Mâide Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de dürüstçe çalışırsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.

En’âm Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan korkanlara onların hesabından bir sorumluluk yoktur, ancak bir uyarı olur da belki sakınırlar.

A’râf Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığı ile size Rabbinizden bir ihtar geldiğine inanmayıp da şaşıyor musunuz? Düşünün ki, O, sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi iri kıyım yaptı. O halde Allah'ı nimetlerini unutmayıp onları anın ki kurtuluşa erdirilesiniz." dedi.

Enfâl Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun! Çünkü Allah, bağışlayan, çok merhamet edendir.

Tevbe Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizden öncekiler gibisiniz, onlar kuvvetçe sizden daha çetindiler, malları ve çocukları daha çoktu; dünya hayatından paylarına düşenlerle zevk sürmeye bakmışlardı. Sizden öncekiler paylarına düşenlerle nasıl zevk sürmek istedilerse siz de aynı şekilde payınıza düşenle zevk sürmeye baktınız ve o batağa dalanlar gibi siz de daldınız. İşte bunların dünyada da ahirette de bütün yaptıkları boşa gitti. İşte bunlar, hep hüsran içinde kalanlardır.

Yûnus Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah'a karşı yalan uyduranlar elbette felah bulmazlar."

Hûd Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun şanıma ki, İbrahim'e de elçilerimiz müjde ile geldi ve "Selam!" dediler. O da: "Selam!" dedi ve durmadan gidip kızartılmış bir buzağı getirdi.

Yûsuf Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf'un yanına girdikleri vakit, kardeşini yanına aldı ve: "Haberin olsun ben senin kardeşinim, sakın yapacaklarına göcürgenme (üzülme)!" dedi.

Hicr Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan korkun, beni utandırmayın" dedi.

Nahl Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bütün meyvelerden ye ve Rabbinin kolay kıldığı yollara koy." İçlerinden çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki, bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır.

İsrâ Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize herşeyi kırıp büken bir fırtına salıvererek hepinizi yaptığınız nankörlük sebebiyle boğmayacağından, sonra da Bize karşı onun öcünü alacak birini bulamamanızdan emin misiniz?Kehf Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem." dedi.

Meryem Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra her topluluktan Rahman'a karşı en çok isyan edenleri hangileri ise muhakkak ve muhakkak çekip alacağız.

Tâ-Hâ Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sağ elindekini bırakıver; o, onların yaptıklarını yalar yutar. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise her nerede olsa felah bulmaz!"

Enbiyâ Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz: "Ey ateş, İbrahim'e serin ve zararsız ol!" dedik.

Hac Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhalefet edip durduğunuz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir.

Mü’minûn Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?

Furkân Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kıyamet günü azabı katlanır ve orada ebediyyen hor ve hakir olarak kalır;

Şu’arâ Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara İbrahim'in kıssasını da oku!

Neml Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Hele yeryüzünde bir dolaşın da bakın suçluların sonu ne olmuş?

Kasas Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sineleri ne saklıyor ve ne açığa vuruyorlar, Rabbin bilir.

Ankebût Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, elbette Biz onlara (Bize ulaştıran) yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, her zaman iyi davrananlarla beraberdir.

Ahzâb Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, sizler o Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında yüzlü (itibar sahibi) idi.

Yâsîn Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da; o sadece bir öğüt ve parlak bir Kur'an'dır.

Sâffât Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü onlar babalarını sapıklık içinde buldular.

Sâd Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Benim bir bilgim olmazdı, (insanın yaratılışı hakkında) melekler yüce mecliste tartışırlarken.

Zümer Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve yeryüzü, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş, onlara hiçbir haksızlık yapılmadan, aralarında hak ile hüküm verilmektedir.

Mü’min Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bakmaz mısın, o Allah'ın ayetleri hakkında mücadeleye kalkanlara, nereden döndürülüyorlar!

Zuhruf Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Benim ayetlerime iman edip de samimi müslüman olan kullarım!

Rahmân Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 69. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buluttan onu siz mi indiriyordunuz. yoksa Biz miyiz indiren?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder