6/17/2017

Surelerin 68. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 68. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Bizim için Rabbine dua et onun ne olduğunu bize açıklasın." dediler. O da: "Rabbim şöyle buyuruyor: "Bir sığır ki ne yaşlı, ne de genç, ikisi ortası bir dinç. Haydi emrolunduğunuz işi yapın!" dedi.

Âl-i İmrân Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakını, elbette onun izinden gidenler, şu peygamber ve inananlardır. Allah, inananların velisidir.

Nisâ Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve elbette kendilerini dosdoğru bir yola çıkarırdık.

Mâide Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kitap verilenler, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen -bu Kur'an-, onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın!

En’âm Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün vakit, kendilerinden yüz çevir, ta ki başka bir söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk, o zalimler topluluğu ile beraber olma!

A’râf Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum ve ben sizler için güvenilir bir öğütçüyüm.

Enfâl Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Allah tarafından bir yazı gelmiş olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı kesinlikle size büyük bir azap dokunurdu.

Tevbe Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, münafıkların erkeklerine, kadınlarına ve bütün kafirlere sonsuza dek olmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmet alanından uzaklaştırdı. Onlara sürekli bir azap vardır.

Yûnus Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Allah çocuk edindi!" Haşa! O, münezzehtir! O, müstağnidir! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur! Elinizde o iddiayı destekleyen hiçbir delil yoktur! Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

Hûd Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki orada bir şenlik kurmamışlardır. Bak işte Semud topluluğu gerçekten Rablerine küfrettiler ve bak işte defoldu gitti Semud!

Yûsuf Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babalarının emrettiği yerden girdiklerinde o, onlardan Allah'ın takdirinden hiçbir şeyi savuşturmuyordu; bu sadece Yak'ub'un içindeki bir isteği yerine getirmişti. Şüphesiz o bir bilgiye sahipti, çünkü biz kendisine öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hicr Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut onlara: "Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.

Nahl Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan göz göz evler edin!

İsrâ Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Karaya) çıktığınızda, sizi tarafından yere geçirmeyeceğinden veya üzerinize çakıllı bir rüzgar salıvermesinden sonra da kendinize hiç vekil bulamamanızdan güvencede misiniz?

Kehf Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Havsalanın almadığı şeye nasıl sabredeceksin!" dedi.Meryem Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet Rabbine yemin ederim ki, Biz onları ve o şeytanları mutlaka ve mutlaka mahşerde toplayacağız, sonra da onları kesinlikle cehennemin etrafında diz üstü hazır bulunduracağız.

Tâ-Hâ Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedik ki: "Korkma, çünkü sensin üstün sen!

Enbiyâ Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Onlar): "Siz bunu yakın da tanrılarınızın öcünü alın, eğer birşey yapacaksanız!" dediler.

Hac Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer seninle tartışırlarsa de ki: "Yaptıklarınızı Allah pekala biliyor."

Mü’minûn Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Acaba onlar bu sözü düşünmezler mi, yoksa onlara eski atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

Furkân Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler; Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina da etmezler; kim bunları yaparsa ağır bir cezaya çarpılır.

Şu’arâ Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şüphesiz ki Rabbin çok güçlü ve çok merhametlidir.

Neml Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yemin ederiz ki, bu tehdit bize de bundan önce atalarımıza da yapıldı. Bu, eskilerin masallarından başka birşey değildir."

Kasas Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçim hakkı onların değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir!

Ankebût Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a karşı yalan uyduran yahut gerçek kendisine gelince yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri sadece cehennem değil midir?

Ahzâb Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle!"

Yâsîn Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılışta onu tersine çeviri(p güçten düşürü)yoruz. Hala akıllanmayacaklar mı?

Sâffât Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da dönüşleri şüphesiz cehennemedir.

Sâd Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.

Zümer Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Sur üflenmiştir. Göklerde kim var ve yerde kim varsa, Allah'ın dilediği kimselerden başka hepsi çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da onların hepsi kalkmış bakıyorlardır.

Mü’min Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'dur hem dirilten, hem öldüren. Özetle, O bir işe karar verdiği zaman ona sadece: "Ol!" der, oluverir.

Zuhruf Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Benim kullarım! Bugün size hiç korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de.

Rahmân Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar vardır;

Vâkı’a Suresi 68. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder