6/15/2017

Surelerin 67. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 67. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit de Musa, kavmine demişti ki: "Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor." Onlar da: "Ay! Bizimle eğlenip alay mı ediyorsun?" dediler. O da: "O gibi cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi.

Âl-i İmrân Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim, ne yahudi ne de hıristiyandı; ancak o, lekesiz bir müslümandı ve Allah'a ortak koşanlardan da olmamıştı.

Nisâ Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette o zaman kendilerine tarafımızdan pek büyük bir mükafat da verirdik.

Mâide Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.

En’âm Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Artık ileride anlarsınız.

A’râf Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hud: "Ey kavmim, bende hiçbir çılgınlık yok, fakat ben alemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim!" dedi.

Enfâl Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hiçbir peygamberin, yeryüzünde ağır basmadıkça (kafirlere karşı ezici bir üstünlük sağlamadıkça), esirlerinin olması doğru değildir. Siz dünya varlığını istiyorsunuz, Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerinin tıpkısıdırlar; kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyarlar ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Gerçekten münafıklar, yoldan çıkmışların ta kendileridir.

Yûnus Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'dur, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceyi meydana getiren, gündüzü de göz açıcı yapan! Elbette bunda işitebilecek bir kavim için birçok ibretler vardır!

Hûd Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zulmedenleri ise bir müthiş ses yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

Yûsuf Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Yavrularım! Bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin! Gerçi ne yapsam, hiçbir şeyde Allah'ın takdirini sizden savamam! Hüküm ancak Allah'ındır! Ben O'na tevekkül kıldım. Onun için bütün tevekkül edenler O'na tevekkül etmelidirler!"

Hicr Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şehir halkı da haber alıp keyifle gelmişlerdi.

Nahl Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki, hem de güzel bir yiyecek çıkarırsınız. Şüphesiz ki, bunda aklını kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır.

İsrâ Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Denizde başınıza bir bela geldiği zaman, O'ndan başka yalvardıklarınız kaybolur; derken O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür.

Kehf Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "Doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin.

Meryem Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa o insan hiçbirşey değilken, Bizim, kendisini yaratmış olduğumuzu düşünmez mi?Tâ-Hâ Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birden bire Musa, içinde bir tür korku duydu.

Enbiyâ Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Hala akıllanmayacak mısınız!" dedi.

Hac Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz her ümmet için bir ibadet yolu yapmışızdır ki, onlar onun abidleridir. Şu halde bu işte seninle asla tartışmaya girmesinler; ve sen Rabbine davet et; çünkü sen muhakkak doğru olana götüren, doğru bir yoldasın.

Mü’minûn Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona kafa tutarak gece lakırdıları ile hezeyanlar ederdiniz.

Furkân Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, harcadıkları vakit israf etmezler, pintilik de yapmazlar; ikisi arasında dengeli giderler.

Şu’arâ Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz bunda gerçekten bir ibret vardır; fakat çokları inanmadı.

Neml Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o küfredenler dediler ki: "Biz ve atalarımız toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeniden diriltilecek miyiz?

Kasas Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak tevbe edip iman ederek iyi işlerde bulunan kimse işte o, kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir.

Ankebût Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Oysa çevresindeki insanlar çarpılıp kapılıyor, artık batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Ahzâb Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine derler ki: "Ey Rabbimiz, doğrusu biz, beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler.

Yâsîn Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine dilesek kendilerini oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de dönebilirlerdi.

Sâffât Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onların üzerine kaynar sudan bir haşlamaları vardır.

Sâd Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Bu (Kur'an) bir büyük haberdir;

Zümer Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediler. Oysa bütün yeryüzü kıyamet gününde O'nun tasarrufunda olacak, gökler de O'nun kudretiyle katlanmış olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yücedir.

Mü’min Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'dur sizi (önce) bir topraktan yaratan sonra bir nutfeden (bir damla sudan), sonra bir yapışkan maddeden; sonra da sizi bir bebek olarak çıkarıyor, sonra olgunluk çağına eresiniz diye büyütüyor, sonra da yaşlanasınız diye, içinizden kimi de daha önce vefat ettirilir. Belirli bir süreye eresiniz ve gerek ki aklınızı kullanasınız diye.

Zuhruf Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün Allah'tan korkanlar hariç dostlar, birbirlerine düşmandırlar.

Rahmân Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 67. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
doğrusu büsbütün mahrum olduk!"
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder