6/12/2017

Surelerin 66. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 66. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bu cezayı önündekilere ve sonrakilere bir ibret dersi ve korunacaklara da bir öğüt ve nasihat yaptık.

Âl-i İmrân Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte siz öylesiniz, diyelim ki, biraz bilginiz olan konuda tartıştınız. Ama hiç bilginiz olmayan konuda ne diye tartışırsınız? Oysa Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz.

Nisâ Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer onlara: "Nefislerinizi öldürün!" veya "Yurdunuzdan çıkın!" diye teklif etmiş olsaydık -pek azı hariç- bunu yapmazlardı. Fakat kendilerine öğütleneni yapsalardı, elbette haklarında çok hayırlı ve inançları ebedileştirmek itibariyle de en sağlam bir hareket olurdu.

Mâide Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni doğruca uygulasalardı, hem üstlerinden hem de ayaklarının altlarında olanlardan yerlerdi. İçlerinden orta yolu tutan bir ümmet de yok değil; fakat çoğu ne kötü işler yapıyorlar!

En’âm Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu böyle gerçek iken, kavmin bu (Kur'an)'a yalan dediler. De ki: "Ben sizin vekiliniz değilim."

A’râf Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminden o küfre dalmış olan cumhur cemaat =ileri gelenler: "Gerçekten biz, seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve muhakkak seni yalancılardan biri sanıyoruz." dediler.

Enfâl Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf bulunduğunu bildi. Şimdi sizden sabredecek yüz kişi olursa, ikiyüz kişiyi alteder. Sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle ikibin kişiye üstün gelir. Allah sabredenlerle beraberdir.

Tevbe Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sakın boşuna özür dilemeyin, siz iman ettiğinizi söyledikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmınızı bağışlasak da, bir kısmına suçlarında ısrar etmelerinden dolayı azap edeceğiz.

Yûnus Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Uyan! Göklerde kim var ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır! Allah'tan başkasına tapanlar dahi, ortakların tebeası olmazlar; ancak zanna uyar ve sadece kendi mızraklarıyla ölçer yalan uydurup söylerler.

Hûd Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberinde iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle azaptan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbindir çok güçlü, çok üstün olan.

Yûsuf Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Kesinlikle onu sizinle beraber göndermem, ta ki hepiniz her taraftan kuşatılmadıkça, onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah'a yemin edesiniz!" Söz verdikleri vakit dedi ki: "Allah söylediklerimize karşı vekildir!"

Hicr Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona kesin olarak şu emri vahyettik: "Sabaha çıkarken şunların arkaları katiyyen kesilecek."

Nahl Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz, size onların kanlarındaki fışkı ile kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz.

İsrâ Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbiniz o kudret sahibidir ki, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütüyor; gerçekten O, size karşı çok merhametidir.

Kehf Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa ona: "Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim" dedi.

Meryem Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle iken insan diyor ki: "Öldüğüm zaman, ileride mutlaka bir hayat sahibi kimse olarak çıkarılacak mıyım?"Tâ-Hâ Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Haydi, siz atın!" dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları, sihirleri sebebiyle, kendisine cidden koşuyorlarmış gibi görünüyor.

Enbiyâ Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İbrahim) dedi: "O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek nesnelere mi tapıyorsunuz?

Hac Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size hayat veren O'dur sonra sizi öldürür sonra sizi yine diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.

Mü’minûn Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Karşınızda ayetlerim okunuyordu da siz sırt çeviriyordunuz.

Furkân Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten o ne kötü durulacak bir yer; ne kötü bir ikametgah!" derler.

Şu’arâ Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
sonra da ötekileri boğduk.

Neml Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, ahiret hakkında kendilerine ardarda bilgi verilmektedir; fakat onlar bu hususta bir şüphe içindedirler, daha doğrusu onlar ondan kördürler.

Kasas Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık onlara o gün bütün haberler kör (kapkaranlık) olmuştur. O vakit onlar birbirlerine de soruşamazlar.

Ankebût Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etsinler ve hayattan zevk alsınlar diye! Fakat ileride bilirler.

Ahzâb Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yüzleri ateşte çevrilirken: "Ah ne olurdu bizler Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler.

Yâsîn Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler.

Sâffât Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mutlaka onlar ondan yiyeceklerdir; yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır.

Sâd Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü, çok bağışlayan Rabbi."

Zümer Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, onun için yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol!

Mü’min Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Bana Rabbimden açık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men'edildim ve O alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Zuhruf Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hep kıyamete, hiç farkında değillerken onun ansızın başlarına gelivermesine bakıyorlar.

Rahmân Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlarda püsküren çifte şadırvan;

Vâkı’a Suresi 66. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Muhakkak biz çok ziyandayız.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder