6/12/2017

Surelerin 65. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 65. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara: "Sefil maymunlar olun!" dedik.

Âl-i İmrân Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kendilerine kitap verilenler, niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi. Bunuda mı kavrayamıyorsunuz?

Nisâ Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yok, yok! Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.

Mâide Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer kitap verilenler iman edip Allah'tan korksalardı, şüphesiz onların kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere koyardık.

En’âm Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "O'nun size üstünüzden veya altınızdan bir azap salıvermeye yahut sizi birbirinize katıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter." Bak, ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, gereği gibi anlasınlar.

A’râf Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka hiçbir ilahınız yoktur! Hala siz O'nun azabından sakınmayacak mısınız?" dedi.

Enfâl Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, mü'minleri cihada teşvik et! Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa ikiyüz kişinin üstesinden gelir ve eğer sizden yüz kişi olursa o küfredenlerden binini alteder. Çünkü onlar, gerçeği kavrayamayan anlayışsız bir topluluktur.

Tevbe Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şayet kendilerine sorsan "Biz, sadece lafa dalmış, şakalaşıyorduk." derler. De ki: "Siz Allah ile, ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?"

Yûnus Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ötekilerin lafları seni üzmesin! Çünkü güç ve kuvvet Allah'ındır. O, hepsini işitiyor, hepsini biliyor!

Hûd Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken onu tepeleyip öldürdüler. Bunun üzerine Salih onlara: "Evinizde üç gün yaşayın; işte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir!" dedi.

Yûsuf Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken yüklerini açtıklarında sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. Dediler ki: "Ey babamız, daha ne isteriz, işte sermayemiz de bize iade edilmiş! Yine ailemize erzak getiririz, kardeşimizi de koruruz, belki bir deve yükü fazla alırız ki bu (aldığımız zaten) az bir şey!

Hicr Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiçbir kimse arkasına bakmasın ve emrolunduğunuz yere geçin gidin!"

Nahl Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah gökten bir su indirdi de onunla yeri ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki, bunda dinleyecek bir topluluk için bir ibret vardır.

İsrâ Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Doğrusu o benim kullarım yok mu, senin onlar üzerine hiçbir saltanatın yoktur! Vekil olarak Rabbin yeter!"

Kehf Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
derken kullarımızdan bir kul buldular ki, Biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.Meryem Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir; o halde O'na ibadet et ve ibadetine sebatla sabret. Hiç sen O'na bir adaş bilir misin?

Tâ-Hâ Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Ey Musa ya sen at, ya da ilk atan biz olalım." dediler.

Enbiyâ Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra tepeleri üstü ters döndüler: "Sen gerçekten bunların konuşmadığını bilirsin." dediler.

Hac Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu. Ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

Mü’minûn Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Feryat etmeyin bugün; çünkü siz, Bizden kurtarılamazsınız!

Furkân Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden sav(uştur)! Gerçekten onun azabı defedilemez bir beladır.

Şu’arâ Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa'yı ve beraberindekileri tamamen kurtardık,

Neml Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar, ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler.

Kasas Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hele onlara haykırıp da: "Gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği gün;

Ankebût Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Baksana gemiye bindiklerinde dini Allah'a has kılarak O'na ihlasla dua ederler. Derken kendilerini karaya çıkardı mı derhal (Allah'a) ortak koşmaya koyulurlar;

Ahzâb Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onda ebedi kalırlar ve ne bir kayırıcı bulabilirler, ne de bir yardımcı!

Yâsîn Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bugün ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayaklar şahitlik eder.

Sâffât Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tomurcukları şeytanların başları gibidir.

Sâd Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur."

Zümer Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, sana da senden öncekilere de: "Yemin ederim ki, eğer (Allah'a) ortak koşarsan bütün çalışman boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun!" diye vahyolundu.

Mü’min Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçek hayat sahibi ancak O'dur, O'ndan başka tapılacak yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın! Hamd o alemlerin Rabbi olan Allah'ın.

Zuhruf Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra o gruplar kendi aralarında (İsa hakkında) ihtilafa düştüler. Onun için acı bir günün azabından dolayı vay o zulmedenlerin haline!

Rahmân Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 65. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dilesek onları elbette bir çöpe çevirirdik de ağzınızda şöyle geveler dururdunuz:
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder