6/07/2017

Surelerin 61. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 61. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit: "Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, artık bizim için rabbine dua et, bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın." dediniz. (O da): "O üstün olanı daha aşağı olanla değişmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya inin, o vakit size istediğiniz olacaktır." dedi. Üzerlerine de zillet ve meskenet damgası basıldı ve sonunda Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu, çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız olarak peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu, çünkü isyana daldılar ve aşırı gidiyorlardı.

Âl-i İmrân Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle tartışmaya kalkarsa de ki: "Gelin, oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağıralım, kendimiz ve kendiniz de onlarla bir araya gelelim. Sonra can u gönülden dua edip Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim!"

Nisâ Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara: "Allah'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin!" denildiği vakit, münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görürsün.

Mâide Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size geldiklerinde: "Biz inandık." derler. Oysa yanınıza kafir girmiş kafir çıkmışlardır. Allah ise onların neler sakladıklarını kendilerinden daha iyi bilir.

En’âm Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, kulları üzerinde hükümranlığını sürdürür ve üzerinize hareketlerinizi kaydeden koruyucular gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz ve görevlerinde kusur yapmayan melekler canını alırlar.

A’râf Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh: "Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur; ancak ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim." dedi.

Enfâl Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a dayan; çünkü işiten, bilen ancak O'dur.

Tevbe Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine içlerinden peygamberi inciten ve: "O, her söyleneni dinler bir kulaktır." diyenler vardır. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a inanır, mü'minlere inanır ve iman edenleriniz için bir rahmettir." Allah'ın peygamberini incitenler için de acı bir azap vardır.

Yûnus Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hangi durumda bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve her ne iş yapsanız, siz ona dalıp coşarken Biz üzerinizde şahidiz. Rabbinden ne yerde, ne gökte zerre kadar; ondan ne küçük, ne büyük hiçbir şey kaçmaz. Bunların hepsi apaçık bir Kitaptadır.

Hûd Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. O: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka bir ilahınız da yoktur. Sizi, yerden O meydana getirdi, yeryüzünde yerleşme ve imar etme gücünü size O verdi; O'nun bağışlamasını isteyin, sonra O'na tevbe edin! Şüphe yok ki, Rabbim yakındır, duaları kabul edendir." dedi.

Yûsuf Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Herhalde onun için babasından izin almaya çalışırız ve muhakkak bunu yaparız."

Hicr Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman,

Nahl Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şayet Allah insanları zulümleri ile cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek deprenen canlı bırakmazdı, fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Süre sonu geldiğinde ise ne bir an erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.

İsrâ Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine unutma ki, bir vakit meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik; derhal secde ettiler, fakat iblis: "Ben, bir çamur halinde yarattığın kimseye hiç secde mi ederim!" dedi.

Kehf Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. O zaman balık denizde bir deliğe doğru yolunu tutmuştu.

Meryem Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahman'ın kullarına gıyaben söz verdiği Adn cennetlerine, şüphe yok ki, O'nun verdiği söz, daima yerine getirilmiştir.Tâ-Hâ Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa onlara: "Yazıklar olsun size, Allah'a yalan yere iftirada bulunmayın, sonra bir azap ile kökünüzü keser. Gerçekten iftira eden hüsrana uğramıştır." dedi.

Enbiyâ Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
hadi onu halkın gözleri önüne getirin, belki (onlar da aleyhinde) şehadet ederler." dediler.

Hac Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Ve Allah herşeyi işiten ve herşeyi görendir.

Mü’minûn Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar hayırlarda sürat yarışı yaparlar ve onun için ileri giderler.

Nûr Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Köre sakınca yoktur, topala sakınca yoktur, hastaya sakınca yoktur; size de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya analarınızın evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olduğunuz evden veya dostunuzun evinden yemenizde bir sakınca yoktur. Gerek topluca, gerekse ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. O halde evlere girdiğiniz zaman Allah'tan mübarek, hoş bir sağlık dileği olmak üzere birbirinize selam verin! İşte böyle, Allah size ayetlerini açıklıyor, akıl erdiresiniz diye.

Furkân Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne kutlu, ne yücedir, O ki gökte burçlar yaptı, içlerinde bir kandil, bir de nurlu bir ay astı!

Şu’arâ Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın arkadaşları: "Yakalandık" dediler.

Neml Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa yeryüzünü bir karargah kılıp onun içinde ırmaklar akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Hayır, onların çoğu ilim ehli değildir.

Kasas Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ona erişecek kimse, kendisine dünya hayatının geçici zevkini yaşatıp da sonra kıyamet gününde huzuruna celb edilecekler arasında olacak kimse gibi olur mu?

Ankebût Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri yaratıp, güneş ve ayı emri altında tutan kimdir?" diye sorsan elbette şüphesiz "Allah" derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

Ahzâb Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mel'un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.

Yâsîn Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye.

Sâffât Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle bir murat için çalışsın çalışan erler.

Sâd Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, bize bunu hazırlayanın ateşteki azabını kat kat artır, derler.

Zümer Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Korunan takva sahiplerini ise Allah, muratlarınca kurtuluşa erdirecektir. Onlara kötülük dokunmayacak, üzüntü duyacak da değillerdir.

Mü’min Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O'dur ki, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattı, göz açıcı olarak da gündüzü. Doğrusu Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Zuhruf Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten o (İsa) saat için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur.

Necm Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?

Rahmân Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 61. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta var etmek üzereyiz.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder