6/07/2017

Surelerin 60. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 60. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit Musa, kavmi için su dileğinde bulunmuştu, Biz de: "Asan ile taşa vur!" demiştik. Bunun üzerine ondan on iki pınar fışkırdı. Her kısım insanlar kendi su alacağı kaynağı bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için de bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin!

Âl-i İmrân Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu gerçek senin Rabbindendir; bunun için şüphe edenlerden olma!

Nisâ Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu emrolunmuşlardı. O şeytan da onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.

Mâide Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah yanında cezaca bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın la'net ettiği, gazabına uğrattığı, kendilerini maymunlara ve domuzlara dönüştürdüğü kimselerle Tağut'a tapanlar, işte bunlar, yerleri en kötü yer olan ve doğru yoldan en çok sapanlardır."

En’âm Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'dur sizleri geceleyin kendinizden geçiren, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş olan bir ecel (ölüm süreci) tamamlansın diye gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran. Sonra O'nadır yine dönüşünüz. Sonra size neler yaptığınızı haber verecektir.

A’râf Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminden cumhur cemaat =ileri gelenler: "Şüphesiz ki, biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz." dediler.

Enfâl Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizler de onlara karşı gücünüzün yettiği her çeşit kuvvetten savaş için beslenen atlardan hazırlayın; onunla hem Allah'ın düşmanı hem sizin düşmanınızı, hem de sizin bilmediğinizi fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız mükafatı size tamamen ödenir ve hiç zarara uğramazsınız.

Tevbe Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sadakalar, ancak fakirler, miskinler, zekat toplama görevlileri, kalpleri islamiyete ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar içindir. Allah tarafından kesin olarak böyle farz edildi. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yalanı Allah'a iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Muhakkak Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ancak çoğu bunu bilmezler.

Hûd Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde bir lanet cezasına çarptırıldılar. Bak işte, Ad topluluğu Rablerine küfrettiler ve bak işte, defoldu gitti Hud'un kavmi Ad!

Yûsuf Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size zahire yok ve bana da yaklaşmayın"

Hicr Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yalnız karısı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.

Nahl Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ahirete iman etmeyenler için kötülük örneği sıfatlar vardır; en yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.

İsrâ Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Unutma ki, vaktiyle sana: "Bil ki Rabbin o insanları kuşatmıştır." dedik. Sana gösterdiğimiz (Mirac) temaşasını ve Ku'ran'da lanetlenmiş ağacı sadece insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları tehdit ediyoruz; ama bu onlara büyük bir taşkınlığı artırmaktan başka netice vermiyor.

Kehf Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit Musa genç hizmetçisine demişti ki: "İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, yahut senelerce gideceğim."

Meryem Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak tevbe edip imana gelenler ve yararlı iş yapanlar başka; çünkü onlar hiçbir haksızlığa uğratılmayarak cennete gireceklerdir.

Tâ-Hâ Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Firavun, dönüp tedbir almaya girişti, bütün hilesini derledi topladı, sonra geldi.

Enbiyâ Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Aralarında): "İbrahim adında bir delikanlının, bunlara dil uzattığını duymuştuk;Hac Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu böyledir! Kim kendisine yapılan saldırıya karşı aynı ile karşılık verir de sonra yine üzerine saldırılırsa, elbette Allah ona yardım eder; Çünkü Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

Mü’minûn Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Rablerinin huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler,

Nûr Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nikah ümidi kalmayan oturmuş kadınların, bir zinet ile gösterişe çıkmamaları şartıyla çarşaflarını bırakmalarında kendilerine bir günah yoktur; ancak iffet adabınca sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, herşeyi bilendir.

Furkân Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ama onlara "Rahma'na secde edin!" denildiği zaman, "Rahman da neymiş?" Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?" dediler; ve bu daha ziyade vahşetlerini artırdı.

Şu’arâ Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken (Firavun ve askerleri) güneş doğmuştu ki, arkalarına düştüler.

Neml Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa gökleri ve yeri yaratıp sizin için gökten bir su indiren mi? Biz, o su ile gözleri ve gönülleri açan bahçeler bitirmekteyiz. Siz onların bir ağacını bile bitiremezdiniz. Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Hayır, onlar, sapıklığa giden bir topluluktur.

Kasas Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size verilen şeyler, yalnızca dünya hayatının geçici malı ve süsüdür. Allah yanındaki ise hem daha hayırlı, hem kalıcıdır; artık düşünmeyecek misiniz?

Ankebût Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O herşeyi işitendir, bilendir.

Rûm Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın va'di mutlaka haktır. Ve sakın kesin imanı olmayanlar seni hafifliğe sevketmesin!

Ahzâb Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, eğer o münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haberler yapıp tahrikte bulunanlar vazgeçmezlerse, mutlaka seni kendilerine musallat kılarız sonra orada çevrene pek az yanaşabilirler.

Yâsîn Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?

Sâffât Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, hiç şüphesiz o büyük murat, büyük bir kurtuluştur.

Sâd Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
 (Bu topluluk): "Hayır, asıl size rahatlık yok, bunu bize siz hazırladınız; bakın ne kötü yatak!" derler.

Zümer Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de kıyamet gününde Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kararmış olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi?

Mü’min Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa Rabbiniz: "Bana yalvarın ki, size karşılık vereyim; çünkü Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, yarın hor, hakir cehenneme gireceklerdir." buyurdu.

Zuhruf Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dilersek sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaparız.

Zâriyât Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık o tehdit edildikleri günlerin azabından vay o küfredenlere!

Necm Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

Rahmân Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güzel davranmanın karşılığı elbette güzelliktir;

Vâkı’a Suresi 60. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aranızda ölümü Biz takdir ettik ve Bizim önümüze geçilmez.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder