6/06/2017

Surelerin 59. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 59. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken o zulmedenler sözü değiştirdiler, kendilerine söylendiğinden başka bir şekle koydular. Biz de o zalimlere kötülük yaptıkları için gökten pis bir azap indirdik.

Âl-i İmrân Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra da ona: "Ol!" dedi. O da hemen oluverdi.

Nisâ Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, sizden olan yetkililere de. Sonra bir şeyde anlaşmazlığa düştünüz mü, hemen Allah'a ve Peygamberine arz edin onu, eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanan müminler iseniz. Bu hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.

Mâide Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kitap verilenler, siz yalnızca Allah'a inanmamızdan; bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan, bir de çoğunuz doğru yoldan çıkmış olduğunuzdan dolayı bizden hoşlanmıyorsunuz."

En’âm Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa yine O bilir. Bir yaprak düşmez ve yerin karanlıklarına bir tane gitmez ki O bilmesin. Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan kitapta bulunmasın.

A’râf Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da varıp: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Gerçekten ben, üzerinize büyük bir günün azabının inmesinden korkuyorum." dedi.

Enfâl Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve sakın küfredenler ileri gidip kurtulduklarını sanmasınlar, çünkü onlar aciz bırakamazlar.

Tevbe Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne olurdu bunlar, Allah ve Peygamberi kendilerine ne verdiyse ona razı olsaydılar da: "Bize Allah yeter, Allah bize lütfundan yine verir, peygamberi de. Bizim bütün rağbetimiz Allah'adır." deselerdi.

Yûnus Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Baksanıza Allah sizin için rızık olarak neler indirdi de siz ondan bir kısmını haram, bir kısmını da helal yaptınız!" De ki: "Size Allah mı izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"

Hûd Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

Yûsuf Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların bütün hazırlıklarını tamamladığında dedi ki: "Bana sizin baba bir kardeşinizi getirin! Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam ölçüyorum ve ben konukseverlerin en yaranışıyım!

Hicr Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.

Nahl Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Verilen müjdenin kötü etkisiyle kavminden gizleniyor. Onu, hakarete katlanıp sağ mı bırakacak, yoksa toprağa mı gömecek? Bak, ne fena hükümler veriyorlar!

İsrâ Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizi mucizelerle peygamber göndermekten alıkoyan şey, ancak önceki milletlerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud'a gözleri göre göre mucize olmak üzere o dişi deveyi verdik de onunla kendilerine zulmettiler; oysa Biz o mucizeleri, ancak korkutmak için göndeririz.

Kehf Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o memleketler ki, Biz onları zulmettiklerinde helak etmiş ve helakları için de bir zaman belirlemiştik.

Meryem Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bunların arkasından bozuk bir güruh geldi, namazı ziyan ettiler ve şehvetlerinin ardına düştüler; bunlar da Gayya kuyusunu boylayacaklardır.

Tâ-Hâ Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Sizinle buluşma vakti süs (bayram) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir" dedi.

Enbiyâ Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Bunu bizim tanrılarımıza kim yapmış? Muhakkak o zalimlerden biridir," dediler.Hac Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kesinlikle onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah herşeyi çok iyi bilir ve çok şefkatlidir.

Mü’minûn Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerine hiç ortak koşmayanlar,

Nûr Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizden olan çocuklar da erginlik çağına girince kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi, izin istesinler. İşte böyle Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Furkân Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ki, gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı; sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu; O Rahmandır; hadi ne dileyeceksen O herşeyi bilenden dile!

Şu’arâ Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve onlan İsrail oğullarına miras kıldık.

Neml Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Hamdolsun Allah'a ve selam olsun O'nun seçtiği kullarına! Allah mı daha hayırlı, yoksa onların ortak koştukları mı?

Kasas Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Rabbin memleketleri, kendlerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana noktalarına göndermedikçe helak edici değildir. Biz, o memleketleri yalnızca halkı zulüm ederken helak etmişizdir.

Ankebût Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki, sabretmişlerdir ve yalnız Rablerine dayanırlar.

Rûm Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İlmin kadrini bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler.

Ahzâb Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış elbiselerinden (cilbablarından) üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu, onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

Yâsîn Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydin ayrılın bugün ey suçlular!

Sâffât Suresi 58. ve 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(58-59) Nasılmış bak? Biz ilk ölümümüzden başka ölecek değiliz ve biz azaba uğrayacak da değiliz.

Sâd Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu maiyyetiniz, göğüs germiş bir alay! Onlara merhaba (rahatlık) yok; çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.

Zümer Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Ona): "Hayır, sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin, kibirlenmek istedin ve kafirlerden oldun!" denir.

Mü’min Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Zuhruf Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, o (İsa) kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız halis bir kuldur.

Duhân Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

Zâriyât Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için muhakkak o zulmedenlere arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir pay vardır, şimdi onu acele istemesinler!

Necm Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?

Rahmân Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan Biz miyiz?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder