5/31/2017

Surelerin 55. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 55. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit: "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe, senin sözüne kesinlikle inanmayacağız." dediniz. Bunun üzerine sizi o yıldırım yakalayıverdi; siz de bakakalmıştınız.

Âl-i İmrân Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit ki, Allah şöyle buyurdu: "Ey İsa, gerçekten seni öldüreceğim, seni kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar, o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz Bana olacak ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim."

Nisâ Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için onlardan kimi ona iman etmekte, kimi de ondan yüz çevirmekte; ona da cehennem alevi yetmektedir.

Mâide Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin dostunuz önce Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam eden ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek zekat veren mü'minlerdir,

En’âm Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha böyle ayetlerimizi açıklayacağız hem de suçluların yolu seçilsin diye.

A’râf Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Gerçek şu ki, Allah sınırı aşanları sevmez.

Enfâl Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün debelenenlerin Allah katında en kötüsü küfretmiş olup imana gelmeyenlerdir.

Tevbe Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sakın onların malları da çocukları da seni imrendirmesin! Allah yalnızca dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Yûnus Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Uyan! Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Uyan! Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; ne var ki çoğu bilmezler.

Hûd Suresi 54. ve 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(54-55) Biz yalnız "herhalde Tanrılarımızın bazısı seni fena çarpmış." deriz. Hud: "Ben Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun ki, ben ondan başka, ona ortak koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum; artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra da bana bir an bile süre tanımayın!

Yûsuf Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Beni ülke hazineleri üzerine memur et, çünkü ben iyi korur, iyi bilirim!"

Hicr Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!" dedi.

Nahl Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine verdiğimiz nimeti nankörlük ile karşılamak için yaparlar bunu. Şimdi zevk sürün bakalım, yarın bileceksiniz!

İsrâ Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun ki, peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik.

Kehf Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları iman etmekten ve günahlarının bağışlanmasını istemekten alıkoyan şey, sadece kendilerine, öncekilere gelen dünya azabının gelmesi veya ahiret azabının gözleri önüne serilmesini beklemek olmuştur.

Meryem Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ailesine namaz ve zekat emrederdi ve Rabbi katında hoşnutluğa ermişti.

Tâ-Hâ Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi topraktan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve yine sizi ondan bir kere daha çıkaracağız.

Enbiyâ Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ciddi mi söylüyorsun, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler.

Hac Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnkar edenler de kendilerine kıyamet ansızın gelinceye veya her kurtulma gayretinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an'dan şüphe etmekte devam edip giderler.

Mü’minûn Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklar ile,Nûr Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah sizden iman edip güzel işler yapanlara, kendilerinden öncekileri yaptığı gibi onları da muhakkak yeryüzünün hükümranları yapacağına, onlara kendileri için hoş gördüğü dinlerini kuvvetle icra etme gücü vereceğine, kesinlikle onları korkularının arkasından güvenceye erdireceğine dair, yeminle söz verdi. Onlar, hakkımda hiçbir şeyi ortak koşmayarak yalnızca Bana ibadet edeceklerdir. Artık bundan sonra kim nankörlük ederse, onlar fasıkların ta kendileridir!

Furkân Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle iken onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda, ne zarar veremeyecek şeylere tapıyorlar; kafir ise Rabbine karşı uğraşıp duruyor.

Şu’arâ Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
fakat hakkımızda çok kin ve nefret besliyorlar;

Neml Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sahi siz, kadınları bırakıp şehvet için ille de erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir topluluksunuz."

Kasas Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve: "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size; selam size! Allah'a ısmarladık! Biz, cahillik edenleri aramayız." derler.

Ankebût Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, azap onları hem üstlerinden, hem ayakları altından saracak da: "Tadın bakalım neler yapıyordunuz." buyuracak.

Rûm Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vaktin gelip kıyametin koptuğu gün suçlular, (dünyada) bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Önce de böyle (haktan) çevriliyorlardı.

Ahzâb Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeş oğulları, kız kardeş oğulları, müslüman kadınları ve sahip oldukları köleler hakkında bir günah yoktur; bununla beraber Allah'tan korkun (ey peygamberin hanımları), çünkü Allah, herşeye şahit bulunuyor!

Yâsîn Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten cennetlikler bugün bir eğlence içinde zevk etmektedirler.

Sâffât Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken bakmış, onu cehennemin ta ortasında görmüş.

Sâd Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.

Zümer Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce samimi müslüman olun da, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ve uygulayın!

Mü’min Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde sabret, çünkü Allah'ın va'di haktır; günahının bağışlanmasını dile ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et!

Zuhruf Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece Bizi gazaplandırdıkları zaman Biz de kendilerinden intikam aldık, hepsini birden boğuverdik.

Duhân Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.

Zâriyât Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt müminlere fayda verir.

Necm Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi Rabbinin hangi nimetlerine kuşku duyarsın?

Rahmân Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
susuzluk illetine tutulmuş kanmak bilmeyen develerin içişi gibi içersiniz.

Müddessir Suresi 55. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dileyen onu düşünür,
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder