6/30/2017

Kuranın 85. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuranın 85. Ayetleri
Bakara Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra sizler yine şöyle kimselersiniz ki kendi kendinizi öldürüyorsunuz ve içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz, aleyhlerinde günah ve düşmanlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkışıyorsunuz. Oysa çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizde böyle yapanlar sonuçta dünya hayatında rüsvaylıktan başka ne kazanırlar? Kıyamet günü de en şiddetli azaba kakılırlar. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Âl-i İmrân Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.

Nisâ Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim güzel bir aracılıkta bulunursa, ona ondan bir pay vardır; her kim de kötü bir aracılıkta bulunursa, ona da ondan bir hisse vardır. Allah herşeyi görüp gözetiyor.

Mâide Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle demelerine karşılık Allah da kendilerine mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetleri içlerinde ebedi kalmak üzere verdi. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

En’âm Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi iyilerdendir.

A’râf Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik: "Ey kavmim Allah'a kulluk edin, O'ndan başka hiçbir tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil geldi; artık ölçeği ve teraziyi tam tutun, insanların eşyasına haksızlık etmeyin, yeryüzünde, düzen sağlandıktan sonra, yine bozgunculuk etmeyin! Eğer bana inanırsanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır.

Tevbe Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların ne malları, ne de evlatları senin gözüne batmasın. Allah onlara dünyada ancak bununla azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor, başka birşey değil!

Yûnus Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz Allah'a güvendik.Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine düşürme!

Hûd Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, ölçeği ve teraziyi tam dengi dengine tutun. İnsanların eşyasına densizlik etmeyin ve yeryüzünde bozgunculuk ederek fenalık yapmayın!

Yûsuf Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Hala Yusuf'u anıp duruyorsun, vallahi sonunda kederden eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın!"Hicr Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.

Nahl Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, artık ne azaptan hafifletilecek, ne de kendilerine mühlet verilecek

İsrâ Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir. Size ise pek az bilgi verilmiştir."

Kehf Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken o bir sebebi izledi.

Meryem Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Takva sahiplerini bir heyet halinde Rahman'ın huzurunda toplayacağımız gün,

Tâ-Hâ Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Ama Biz, senin ardından kavmini fitneye düşürdük ve Samiri onları saptırdı." buyurdu.

Enbiyâ Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsmail, İdris ve Zülkifl'i de. Hepsi sabredenlerdendi.

Mü’minûn Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a aittir, diyecekler. De ki: "O halde düşünmez misiniz?

Şu’arâ Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve beni Naim cennetinin varislerinden eyle!

Neml Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zulmetmeleri yüzünden aleyhlerinde söz gerçekleşir (söylenen başlarına gelir) ve artık nutukları tutulur (konuşamazlar).

Kasas Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herhalde o Kur'an'ı sana farz kılan, seni mutlaka bir döndürülecek yere kadar geri getirecektir. De ki: "Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin açık bir sapıklıkta bulunduğunu daha iyi bilir."

Sâffât Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi: "Siz nelere tapıyorsunuz?

Sâd Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıkabasa dolduracağım."

Mü’min Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ama, hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah'ın kulları hakkındaki süregelen kanunu (bu), işte hüsrana bu noktada düştü kafirler!

Zuhruf Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve O ne yücedir ki, göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı O'nundur. Kıyamete dair bilgi de O'nun yanındadır. Ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Vâkı’a Suresi 85. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz ise ona sizden daha yakınızdır, fakat siz göremezsiniz!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder