5/28/2017

Surelerin 52. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 52. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bunun arkasından da sizi bağışladık, artık şükretmeniz gerekiyordu.

Âl-i İmrân Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsa onların inkar ettiklerini sezince: "Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarım?" dedi. Havariler: "Biziz Allah dininin yardımcıları, biz Allah'a iman ettik. Sen bizim lekesiz bir iman ile teslim olduğumuza şahit ol!" dediler.

Nisâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Her kimi de Allah lanetlerse, artık onu kurtaracak birini bulamazsın.

Mâide Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için yüreklerinde münafıklık derdi olanların: "Ne yapalım, başımıza tersine bir devrin gelmesinden korkuyoruz." diyerek onların içine koşup durduklarını görürsün. Umulur ki, Allah, yakında o zaferi getirir veya katından bir emir buyurur da içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.

En’âm Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerinin rızasını isteyerek, sabah-akşam O'na dua edenleri yanından kovayım deme! Sen onların hesabından sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değildirler ki, biçareleri kovup da zalimlerden olasın.

A’râf Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak biz onlara, inanacak herhangi bir kavme hidayet ve rahmet olması için, tam bir bilgi ile bölüm bölüm açıkladığımız bir kitap gönderdik.

Enfâl Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tıpkı Firavun hanedanı ve öncekilerin gidişi gibi Allah'ın ayetlerini tanımadılar da Allah onları günahları ile tutup alıverdi; çünkü Allah çok güçlüdür, cezalandırması pek çetindir.

Tevbe Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Siz, bizim için ancak iki güzel şeyden birini bekleyebilirsiniz. Biz ise size, Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini bekliyoruz. O halde bekleyin, biz de sizinle birlikte bekliyoruz!"

Yûnus Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra o zulmedenlere denilecek ki: "Tadın bakalım o sonsuz azabı! Vaktiyle kazandığınızın dışında bir sebeple cezalandırılacak da değilsiniz?"

Hûd Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, sonra O'na tevbe ile başvurun ki, size bolca göğün feyzini, bereketini indirsin, gücünüze güç katarak artırsın; günahkarlar olarak yüz çevirmeyin" dedi.

Yûsuf Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan maksadım, benim ona gerçekten gıyabında hıyanet etmediğimi ve Allah'ın kesinlikle hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesini sağlamaktı.

İbrahim Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, insanlara açık bir tebliğdir; hem bununla uyarılsınlar hem O'nun ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler hem de akıl ve vicdanı temiz olanlar öğüt alsınlar!

Hicr Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, onun yanına girdiklerinde "Selam!" dediler. İbrahim: "Biz gerçekten sizden korkuyoruz!" dedi.

Nahl Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. öyle iken, siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

İsrâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O sizi çağıracağı gün, derhal O'na tam bir saygı ile uyacaksınız ve (kabirlerinizde) pek az bir müddet kaldığınızı sanacaksınız.

Kehf Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o gün diyecek ki: "Ünleyin (çağırın) bakalım, bana ortak olduklarını sandığınız şeyleri!" Derken onları çağırırlar, yalvarırlar, fakat kendilerine cevap verilmez. Ve biz aralarına bir uçurum koymuşuzdur.

Meryem Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz hem ona Tur'un sağ tarafından seslendik hem de onu yakarış makamında yakınlık mertebesine erdirdik.

Tâ-Hâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır; Rabbim şaşmaz ve unutmaz.

Enbiyâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit babasına ve kavmine dedi ki: "Başına toplanıp durduğunuz şu putlar nedir?"

Hac Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz senden önce bir resul ve bir nebi göndermedik ki, o bir şey yapmak arzu ettiğinde, şeytan onun arzularına şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi derhal giderir. Sonra da Allah, ayetlerini güçlendirir. Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

Mü’minûn Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve Rabbiniz de Benim; artık hep Benden korkun!Nûr Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve O'na sığınırsa, işte murada erecek olanlar bunlardır.

Furkân Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Madem ki, yalnız seni gönderdik. O halde kafirlere uyma ve bununla (Kur'an ile) onlara cihad et, büyük cihad!

Şu’arâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa'ya şunu vahyettik: "Kullarımı geceleyin yürüt (yola çıkar); çünkü takip edileceksiniz."

Neml Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş bomboş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir toplum için ibret alacak bir ders vardır.

Kasas Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan (Kur'an'dan) önce kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar.

Ankebût Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler, işte zarara düşenler hep onlardır.

Rûm Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın.

Ahzâb Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü bulunmaktadır.

Sebe Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve: "O'na iman ettik!" demektedirler, fakat onlara uzak yerden el sunmak nerede?

Yâsîn Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eyvah başımıza gelenlere! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? O Rahmin'ın va'd buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler doğru söylemişler derler.

Sâffât Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derdi ki: "Sen gerçekten inananlardan mısın?

Sâd Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanlarında da gamzeleri kasan (bakışları yalnız kocalarına dönük) aynı yaşta dilberler vardır.

Zümer Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hala Allah'ın rızkı dilediğine açtığını ve kıstığını bilmediler mi? Şüphesiz ki bunda, iman edecek bir topluluk için bir çok ibretler vardır.

Mü’min Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, zalimlere, özür dilemeleri fayda vermez. Onlara lanet vardır ve onlara yurdun kötüsü (cehennem) vardır.

Fussilet Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Söyleyin bakalım! Eğer o Kur'an Allah tarafından (gelmiş olup) da sonra siz onu inkar etmişseniz o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha şaşkın kim olabilir?"

Şurâ Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve işte sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettirdik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama Biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimize hidayet vereceğiz. Ve emin ol sen de (insanları) doğru bir yola çağırıyorsun.

Zuhruf Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki, o hem zavallı hem de meramını anlatamıyor.

Duhân Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
cennetlerde, pınar başlarında,

Zâriyât Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle, onlardan öncekiler bir peygamber gelince muhakkak: "Ya sihirbaz, ya delidir" dediler.

Necm Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha önce de Nuh kavmini (helak etmişti); çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar.

Kamer Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber işledikleri herşey defterlerdedir.

Rahmân Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlarda her meyveden çift çift vardır;

Vâkı’a Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
mutlaka bir ağaçtan, zakkumdan yersiniz,

Kalem Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.

Hâkka Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi, Rabbinin yüce ismi ile tesbih et!

Müddessir Suresi 52. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder