5/28/2017

Surelerin 53. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 53. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit Musa'ya o Kitab'ı ve Furkan'ı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda gidesiniz.

Âl-i İmrân Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz!

Nisâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onların mülkten, dünya hükümranlığından bir hissesi mi var? Öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler.

Mâide Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edenler de: "O sizinle birlikte olduklarına dair Allah'a olanca güçleriyle yemin edenler şunlar mı? Onların bütün çabaları boşa gitti de en büyük zarara uğradılar." derler.

En’âm Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece bazılarını bazısıyla fitneye düşürmüşüzdür ki: "A!.. Şunlar mı o Allah'ın aramızdan lütfunu layık gördüğü kimseler?" desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil midir?

A’râf Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, bakalım sonu nereye varacak diye ancak onun tehditlerinin gerçekleşmesini bekliyorlar. Onun tehditlerinin geleceği gün önceden onu unutmuş olanlar: "Muhakkak ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlermiş. Bak şimdi bizim şefaatçılardan hiçbiri var mı ki, bize şefaat etsinler? Veya geri döndürülsek de yaptığımız işlerden başkasını yapsak?" diyecekler. Doğrusu onlar, kendilerine yazık ettiler ve uydurup güvendikleri şeyler yanlarından kaybolup gitmiş olacaktır.

Enfâl Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun nedeni şudur: Allah, bir kez bir kavme verdiği bir nimeti, onlar kendilerindeki bu nimete erme sebebini değiştirmedikçe değiştirecek değildir ve Allah, işiten ve bilendir.

Tevbe Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "İster gönüllü, ister zoraki verin, verdikleriniz hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, çünkü siz yoldan çıkmış bir güruh oldunuz."

Yûnus Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Sahi doğru mu bu?" diye senden soruyorlar. De ki: "Evet, Rabbime yemin ederim ki, o dosdoğru ve siz, bundan yakayı kurtaramazsınız.

Hûd Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Ey Hud, sen bize mucize getirmedin, biz ise senin sözünle ilahlarımızı terketmeyiz ve biz sana inanmayız!"

Yûsuf Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nefsimi temize de çıkarmıyorum, çünkü nefis kötülüğü emreder; meğer Rabbim rahmetiyle bağışlaya, çünkü Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir."

Hicr Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz." dediler.

Nahl Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizde nimet olarak her ne varsa hepsi Allah'tandır. Sonra başınıza bir keder geldiğinde de hep O'na feryat edersiniz.

İsrâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kullarıma de ki: "En güzel olan sözü söylesinler; çünkü şeytan aralarını gıcıklar; zira şeytan insana açık bir düşmandır.

Kehf Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Suçlular ateşi görmüş artık ona düşeceklerini anlamışlardır da ondan kaçacak bir yer bulamamışlardır.

Meryem Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve rahmetimizden kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona lutfettik.

Tâ-Hâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, orada size yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur." dedi. İşte Biz, bu su sayesinde çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız.

Enbiyâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Atalarımızı bunlara tapar bulduk," dediler.

Hac Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunu, şeytanın karıştıracağı şüpheyi kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimselere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Çünkü zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.

Mü’minûn Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken kumandalarını aralarında kitap kitap parçalaştılar, her grup kendilerininkine güveniyor.

Nûr Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ötekiler (münafıklar), kendilerine emrettiğin takdirde hemen tereddüt etmeden çıkıp gideceklermiş diye, Allah'a en kuvvetli yeminleri ile yemin ettiler. De ki: "Yemin etmeyin! Sizin ki bilinen bir itaattir! Allah, kesinlikle bütün yaptıklarınız ve yapacaklarınızdan haberdardır.Furkân Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İki denizi birbirine salıveren O'dur. Şu tatlı, yürek tazeler, şu da tuzlu, çorak; aralarına da bir berzah (dil) ve bir hicri mehcür (kıstak) koymuştur.

Şu’arâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi;

Neml Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa iman edip sakınanları kurtardık.

Kasas Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kendilerine okununca hemen: "Biz buna iman ettik; bu şüphesiz Rabbimizden gelen bir gerçektir. Doğrusu biz önceden müslümandık." derler.

Ankebût Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de senden acele azap istiyorlar; eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı, o azap onlara muhakkak gelmişti; ve elbette o kendilerine gelecek, şuurları olmayarak (bilincine varmadan) ansızın gelecek!

Rûm Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Körleri de sapıklıktan doğru yola çıkaramazsın; sen ancak ayetlerimize iman edeceklere duyurabilirsin de onlar İslam'a gelir, selameti bulurlar.

Ahzâb Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Peygamberin evlerine, vaktine dikkat etmeksizin ve yemek için izin verilmedikçe girmeyin; ancak çağrıldığınızda girin, yemeği yediğinizde de hemen dağılın; sohbet etmek için de izinsiz girmeyin! Çünkü o, peygambere eziyet veriyor, üstelik sizden utanıyor; ama Allah, gerçeği söylemekten sıkılmaz. Bir de hanımlarına, gerekli birşey soracağınızda bir perde arkasından sorun! Öyle yapmanız, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha çok temizdir. Sizin, Allah'ın peygamberini incitmeye hakkınız yoktur; arkasından hanımlarını nikahlayamazsınız da. Çünkü, bunlar, Allah katında çok büyük bir günahtır.

Sebe Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa daha önce O'na küfretmişlerdi, uzak yerden gaybe taş atıyorlardı.

Yâsîn Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Başka değil, sadece bir sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

Sâffât Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman gerçekten biz cezalanacak mıyız?"

Sâd Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, o hesap günü için size va'dedilenlerdir.

Zümer Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

Mü’min Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras kıldık,

Fussilet Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İleride Biz onlara hem ufuklarda (kendilerinin bulunduğu Harem sınırları dışında), hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak. Rabbinin herşeye şahit olması kafi değil mi?

Şurâ Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uyan, bütün işler döner dolaşır Allah'a varır.

Zuhruf Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer o dediği gibi ise, üzerine altın bilezikler atılsa ya, veya yanında melekler dizilse gelse ya!"

Duhân Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ince ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).

Zâriyât Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar azgın kavimler.

Necm Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mü'tefikey'i de haviyeye attı (altını üstüne getirdi).

Kamer Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küçük, büyük hepsi satıra geçmiştir!

Rahmân Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
karınlarınızı onunla doldurursunuz,

Müddessir Suresi 53. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır! Doğrusu ahiretten korkmuyorlar.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder