5/28/2017

Surelerin 51. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 51. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit Musa'ya kırk gece (Tur'da kalmak ve sonra kendisine Tevrat verilmek üzere) sözleştik. Sonra siz, onun arkasından kendinize zulmederek buzağıya taptınız.

Âl-i İmrân Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphe yok ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O'na kulluk edin! İşte bu doğru yoldur."

Nisâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Put ve şeytanlara inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara: "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldalar." diyorlar.

Mâide Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, yahudilerle hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.

En’âm Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Öyleki, kendileri için O'nun huzurunda ne bir dost ne de bir şefaatçı vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.

A’râf Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kafirlere ki, oyunu ve eğlenceyi kendilerine din edindiler ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Nasıl ki, onlar bu günlerine kavuşacaklarını unutup ayetlerimizi inkar ettilerse Biz de bugün onları öyle unutacağız.

Enfâl Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu, sizin kendi ellerinizle önceden yaptıklarınızın karşılığı ve Allah'ın kullarına haksızlık etmemesindendir.

Tevbe Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Bize hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başkası ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü'minler onun için yalnız Allah'a dayanıp güvensinler!"

Yûnus Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki siz onun acele gelmesini istiyordunuz?

Hûd Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum; benim mükafatım, ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız?

Yûsuf Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hükümdar o kadınlara: "Derdiniz neydi ki, o zaman Yusuf'un nefsinden murad almağa, onunla birlikte olmaya kalkıştınız?" dedi. Onlar: "Haşa, Allah için biz onun aleyhine bir kötülük bilmiyoruz!" dediler. Azizin karısı: "Şimdi gerçek ortaya çıktı; onun nefsinden ben kam almak istedim. O ise kesinlikle doğru söyleyenlerdendir." dedi.

İbrahim Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracak! Bilin ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.

Hicr Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlara, İbrahim'in misafirlerinden sözet!

Nahl Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah da buyurmuştur ki: "İki tanrı edinmeyin; O, ancak bir ilahtır. Onun için Benden, yalnızca Benden korkun!"

İsrâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık!" Hemen: "Bizi kim (eski varlığımıza) iade edebilir?" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi!" O vakit sana başlarını sallayacaklar. "O ne vakit?" diyecekler. De ki: "Yakın olması umulur."

Kehf Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tutmadım; ve hiçbir zaman yoldan saptıranları yardımcı edinmiş değilim.

Meryem Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitapta Musa'yı da an, çünkü O, ihlaslı idi ve bir elçi, bir peygamber idi.

Tâ-Hâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun: "Ya, öyle ise, önceki milletlerin durumu nedir?" dedi.

Enbiyâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, bundan önce de İbrahim'e olgunluğunu vermiştik ve onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

Hac Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizin başarısız kalması için koşuşanlar ise, işte onlar cehennemliktirler.

Mü’minûn Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamberler, helal ve hoş şeylerden yiyin ve güzel işler yapın; çünkü Ben, bütün yaptıklarınızı bilirim.

Nûr Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman mü'minlerin sözü ancak: "İşittik ve itaat ettik." demeleridir. İşte bunlar, kurtuluş bulacak olanlardır.

Furkân Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dileseydik elbette her köye bir uyarıcı gönderirdik.Şu’arâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herhalde biz mü'minlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz.

Neml Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi bir bak! Tuzaklarının akibeti nasıl oldu? Kendilerini ve kavimlerini toptan helak ediverdik.

Kasas Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, iyi düşünsünler diye, onlar hakkında sözü uladık da uladık.

Ankebût Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Karşılarında okunup duran Kitab'ı sana indirmemiz yetmedi mi onlara? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve ilahi bir ihtar vardır.

Rûm Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, bir rüzgar göndersek de onun bitkilerinin sararmış olduğunu görseler, mutlaka onun arkasından nankörlüğe başlarlar.

Ahzâb Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Bıraktıklarından arzu ettiğinde sana günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için en elverişli olan budur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, herşeyi bilir, halimdir.

Sebe Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O telaşa düştükleri zaman görsen, artık kaçamak yoktur, yakın yerden yakalanmışlardır.

Yâsîn Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sur üfrülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

Sâffât Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinden bir sözcü: "Benim bir arkadaşım vardı."

Sâd Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerine kurularak orada bir çok yemişle bambaşka bir içki isteyeceklerdir.

Zümer Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonunda kazandıklarının kötülükleri başlarına geçti. Şunlardan o zulmedenlerin de kazandıklarının kötülükleri başlarına geçecektir, onlar da (bunu) atlatacak değillerdir.

Mü’min Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem de şahitlerin dikileceği günde yardım edeceğiz.

Fussilet Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet, insana bir nimet verdiğimiz zaman yan büker, başının tuttuğuna gider, bildiği gibi hareket eder. Kendisine bir kötülük de dokunuverdi mi artık enine boyuna duaya dalar.

Şurâ Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber hiçbir insan için Allah'ın şu üç suret dışında doğrudan doğruya ona söz söylemesi mümkün değildir; ancak, ya vahiy ile, ya perde arkasından ya da bir elçi gönderir, izniyle ona dilediğini vahyeder. Çünkü O, çok yüksek ve çok hikmet sahibidir.

Zuhruf Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun, kavminin içinde bağırıp şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır kırallığı ve benim altımdan akan şu nehirler benim değil mi? Artık gözünüzü açsanıza!

Duhân Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;

Zâriyât Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın; haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım."

Necm Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Semud'u da hiç bırakmadı!.

Kamer Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, emsalinizi hep helak ettik, fakat hani düşünen?

Rahmân Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra siz, ey sapık inkarcılar,

Kalem Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve gerçekten o küfredenler o zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir deli." diyorlar.

Hâkka Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, hiç şüphesiz, gerçeğin ta kendisidir.

Müddessir Suresi 51. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
arslandan kaçmaktalar!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder