5/26/2017

Surelerin 50. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 50. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit sizin için denizi yardık, sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını boğuverdik, sizler de bakıp duruyordunuz.

Âl-i İmrân Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben, hem size, Tevrat'tan önümde bulunanı tasdik edici hem de size haram edilenin bir kısmını helal kılmak için ve Rabbınızdan bir mucize ile size geldim; Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.

Nisâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bak, Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar! Bu apaçık bir günah olarak yeter!

Mâide Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Durmuşlar da onlar cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kimmiş Allah'tan daha güzel hüküm verecek? Fakat bunu inancı kesin bir kavim anlar.

En’âm Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben size "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum; gaybı da bilmem, size "Ben meleğim." de demiyorum; ben ancak bana verilen vahye uyarım." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Artık biraz düşünmez misiniz?

A’râf Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cehennem sakinleri, cennet sakinlerine: "Lütfen suyunuzdan veya Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden biraz da bize dökün!" diye bağrışmaktadırlar. Onlar da: "Doğrusu Allah, bunları kafirlere haram etti." demektedirler.

Enfâl Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de meleklerin, kafirlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vura vura: "Tadın bakalım yangın azabını!" dediklerini görmeliydin!

Tevbe Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana bir güzellik kısmet olursa, bu onların zoruna gider ve eğer sana bir kötülük dokunursa: "Biz tedbirimizi önceden almıştık!" derler ve sevinerek dönüp giderler.

Yûnus Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size yatarken veya gündüzün gelecek olsa, suçlular bunlardan hangisinin hemen gelmesini isterler?"

Hûd Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ad'a kardeşleri Hud' u gönderdik, onlara: " Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz yalnızca iftira etmektesiniz.

Yûsuf Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunu duyan hükümdar: "Getirin bana onu" dedi. Bunun üzerine ona gönderilen adam gelince Yusuf: "Haydi efendine dön de sor ona, ellerini doğrayan kadınların maksatları neymiş? Şüphesiz ki, Rabbin onların hilelerini çok iyi bilir." dedi.

İbrahim Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplar;

Hicr Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.

Nahl Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Üstlerinden Rablerinin korkusunu duyarlar ve kendilerine her ne emredilirse yerine getirirler.

İsrâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gerçekten, ister taş olun, ister demir,

Kehf Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine o vakti hatırla ki, meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dost mu ediniyorsunuz? Onlar size düşman iken! Zalimler için ne kötü bir değişme!

Meryem Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, bunlara rahmetimizden lütuflar, ihsanlar ettik ve hepsine dillerde yüksek bir doğruluk şanı verdik.

Tâ-Hâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Bizim Rabbimiz, herşeye uygun yaratılışını veren sonra da yolunu gösterendir!" dedi.

Enbiyâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu (Kur'an) da Bizim indirdiğimiz mübarek bir uyarıdır. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz?

Hac Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi iman edip iyi iyi işler işleyenler için hem bir mağfiret, hem de bol nimet vardır.

Mü’minûn Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meryem oğlunu ve annesini bir mucize kıldık ve ikisini oturaklı ve temiz sulu bir tepede barındırdık.

Nûr Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden kuşkulandılar, ya da korktular mı? Hayır, kendileri asıl zalimlerdir.

Furkân Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki onu aralarında, düşünsünler ve ibret alsınlar diye evirip çevirmekteyiz. Yine de insanların çoğu dayatmakta ve nankörlükten başkasına yanaşmamaktadır.Şu’arâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Büyücüler) dediler ki: "Zararı yok, mutlaka biz Rabbimize döneceğiz.

Neml Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Onlar) böyle bir tuzak kurdular, Biz de onlar farkına varmadan, tuzak kurmuştuk.

Kasas Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer yine çağrına uymazlarsa, artık bil ki, onlar sadece kendi heveslerinin peşinde gidiyorlar. Allah tarafından bir doğru delil olmaksızın sırf kendi hevesleri peşinde giden kimselerden daha şaşkın kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu başarıya erdirmez.

Ankebût Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nitekim "Ona Rabbinden mucizeler indirilse ya!" dediler. De ki: "O mucizeler hep Allah'ın katındadır. Ben ise sadece açık bir uyancıyım."

Rûm Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki, O mutlaka ölüleri diriltir. Daha da her şeye gücü yetendir O!

Ahzâb Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, Biz, özellikle sana şunları helal kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları; bir de inanan bir kadın eğer kendisini peygambere bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse onu, sadece sana, diğer mü'minlere değil. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana bir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Sebe Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Eğer ben yanılırsam, yalnız kendime kalarak yanılırım ve eğer doğru yolu bulmuşsam bilmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Çünkü O, yakındır, işitir, işittirir.

Yâsîn Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
o zaman bir tavsiyede bile bulunamazlar; ailelerine de dönemezler.

Sâffât Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken birbirlerine dönmüş soruşuyorlar.

Sâd Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır.

Zümer Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu bunlardan öncekiler de söyledi, fakat o kazandıkları kendilerini kurtaramadı.

Mü’min Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bekçiler: "Ya size peygamberleriniz mucizelerle gelmiyorlar mıydı ki?" derler. Onlar: " Evet." derler. Bekçiler: "Öyle ise kendiniz dua edin." derler. Kafirlerin duası ise hep çıkmazdadır.

Fussilet Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona tarafımızdan bir rahmet tattırırsak mutlaka der ki: "Bu benim hakkımdır. Kıyametin başıma dikileceğini (kopacağını) de sanmıyorum. Faraza Rabbime döndürülecek olursam mutlaka benim için O'nun yanında daha güzeli vardır." Fakat o zaman Biz o inkar edenlere ne yaptıklarını haber vereceğiz ve onlara mutlaka yoğun bir azap tattıracağız.

Şurâ Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahut da erkekli dişili ikizler verir, dilediğini de kısır yapar. Gerçekten O'nun ilmi çok, kudretine nihayet yoktur.

Zuhruf Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine kendilerinden azabı açtığımızda hemen cayıverdiler.

Duhân Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.

Zâriyât Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"O halde hemen Allah'a kaçın; haberiniz olsun ki, ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.

Necm Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.

Kamer Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Emrimiz (işimiz, buyrultumuz) yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir!

Rahmân Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlarda akıp giden iki kaynak vardır;

Vâkı’a Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır!"

Kalem Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Hâkka Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve kesinlikle o, kafirler için bir hasret (vahlanma) vesilesidir.

Müddessir Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki ürkmüş yaban eşekleri,

Mürselât Suresi 50. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder