5/12/2017

Surelerin 40. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 40. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey israiloğulları, size lütfettiğim nimetimi hatırlayın, Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size olan ahdimi yerine getireyim ve artık Benden korkun Benden

Âl-i İmrân Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zekeriyya: "Ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısır iken, benim nasıl bir oğlum olur?" dedi. Allah buyurdu ki: "Öyle, Allah ne dilerse yapar."

Nisâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah zerre kadar zulmetmez ve eğer bir iyilik olursa onu kat kat artırır, ayrıca kendi tarafından da büyük bir mükafat verir.

Mâide Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahını bağışlar. Allah herşeye gücü yetendir.

En’âm Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Kendinizi bir düşünür müsünüz, Allah'ın azabı başınıza gelse veya kıyamet başınıza kopsa Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Eğer doğru söylüyorsanız söyleyin bakalım!"

A’râf Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara imanı kibirlerine yediremeyen kimselere kesinlikle gök kapıları açılmayacak ve deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte Biz suçluları böyle cezalandırırız.

Enfâl Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yok vazgeçmezlerse, artık bilin ki, Allah sizin dostunuzdur! O, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır!

Tevbe Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer siz ona yardım etmezseniz, biliyorsunuz ya, o küfredenler onu çıkardıkları sırada mağarada bulunan ikinin biri iken Allah ona yardım etmişti ki, o, arkadaşına: "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir!" diyordu. Bunun üzerine Allah ona manevi güç ve huzur verdi, onu görmediğiniz ordularla destekledi ve küfredenlerin kelimesini en alçak etti. Allah'ın kelimesi ise en üstün olandır. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinden buna inanacaklar da var, inanmayacaklar da var! Rabbin o fesat çıkaranları en iyi bilendir!

Hûd Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet emrimiz gelip de tennür (geminin kazanı) kaynayınca Nuh'a: "Her birinden ikişer çift alıp aleyhinde hüküm geçmiş olanların dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle!" dedik. Zaten onunla birlikte pek azı dışında kimse iman etmemişti.

Yûsuf Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'ndan başka taptıklarınız, sizin ve atalarınızın takmış olduğu bir takım kuru isimlerden ibarettir; yoksa Allah, onlara öyle bir saltanat indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O, size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. Doğru ve sabit din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.

Ra’d Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana kesinlikle göstersek de yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek de muhakkak sana düşen tebliğ etmek, hesap ise bize aittir.

İbrahim Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbim, beni namazı devamlı kılanlardan eyle; soyumdan da; ey Rabbimiz duamı da kabul buyur!

Hicr Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların hariç!" dedi.

Nahl Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizim, herhangi birşey için sözümüz onu murat ettiğimiz zaman, yalnızca ona: "Ol!" dememizdir. O da hemen oluverir.

İsrâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi Rabbiniz sizi, oğullarla seçkin bir duruma getirdi de kendisi meleklerden dişiler edindi, Öyle mi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz!

Kehf Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ne biliyorsun belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir; seninkinin de üstüne gökten bir afet indiriverir de yalçın bir toprak haline gelir.

Meryem Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kesinlikle yeryüzüne ve bütün üzerindekilere Biz varis olacağız Biz! Ve onlar, hep Bize döndürüleceklerdir.

Tâ-Hâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zaman kız kardeşin gidiyor ve: "ona iyi bakacak birini bulayım mı size?" diyordu. Böylece, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni tekrar annene iade ettik. Hem bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık, seni birçok denemelerden geçirdik; bu sebeple yıllarca Medyen halkı arasında kaldın, sonra da ey Musa, bir kader üstüne geldin.

Enbiyâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu o azap onlara ansızın gelecek de kendilerini dondurakalacaktır; artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.

Hac Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Rabbimiz Allah'tır." demelerinden başka hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yurtlarından çıkarıldılar. Allah, insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi, şüphesiz manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescitler yıkılıp giderdi. Elbette Allah kendi (dini)ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlü, çok izzetlidir.

Mü’minûn Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyurdu ki: "Pek yakında pişman olacaklar."

Nûr Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya da (küfredenlerin yaptıkları) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki, onu bir dalga bürümüştür; üstünde bir dalga, onun üstünde de bir bulut bulunmaktadır; kısacası üstüste yığılmış karanlıklar. Elini çıkardığı zaman, onu görme ihtimali bile yoktur. Allah, her kime bir aydınlık vermediyse, artık onun için hiçbir aydınlık yoktur.

Furkân Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, o afet yağmuruna tutulan memlekete de vardılar. Artık onu da görüyor değiller mi? Doğrusu yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlar, uyanmak istemiyorlardı.

Şu’arâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şayet üstün gelirlerse, herhalde bizler sihirbazlara uyacağız, dediler.

Neml Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat ise: "Ben onu sana gözünü kırpmadan önce getiririm." dedi. Derken onu yanında duruyor görünce: "Bu, Rabbimin bir lutfudur; beni imtihan için ki, şükredecek miyim, yoksa nankörlük mü edeceğim. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder, her kim de nankörlük ederse, şüphe yok ki, Rabbim herşeyden müstağnidir, büyük ihsan sahibidir" dedi.Kasas Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de onu ve ordularını tuttuk denize fırlatıverdik. Bak şimdi o zalimlerin sonu nasıl oldu?

Ankebût Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Özetle herbirini günahı ile yakaladık; kiminin başına bir taş yağdıran gönderdik, kimini korkunç bir ses alıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Allah onlara haksızlık etmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Rûm Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O'dur ki sizi yarattı, sonra da size rızık verdi; sonra sizi öldürür; sonra sizi diriltir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan, bunlardan birini yapacak var mı? Çok münezzeh ve çok yücedir O, onların koştukları ortaklardan.

Ahzâb Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir; fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

Sebe Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, onları hep birlikte mahşere toplayacak, sonra meleklere: "Şunlar size mi tapıyorlardı?" diyecek.

Fâtır Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gördünüz ya, O Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı! Gösterin bana onların bu yeryüzünün hangi parçasını yarattıklarını!" Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar!

Yâsîn Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne güneşin Aya (yetişip) çatması kendisine (çarpması) yaraşır, ne de gece gündüzü geçer; herbiri birer felekte (yörüngede) yüzerler.

Sâffât Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Allah'ın ihlasa mazhar kılınmış kulları müstesnadır.

Sâd Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve bir akibet güzelliği vardır.

Zümer Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kime kendisini rezil edecek bir azabın geleceğini ve yerli (kalıcı) bir azabın kimin üstüne ineceğini!"

Mü’min Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim bir kötülük yaparsa, ona onun gibi kötülükten başka karşılık olmaz. Gerek erkek gerek dişi her kim de mü'min olarak iyi bir iş işlerse, işte onlar cennete girerler, orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Fussilet Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizde ilhada sapan sapkınlar (ayetlerimize yalan diyenler) elbette Bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılan mı hayırlıdır, yoksa kıyamet gününde güven içinde gelecek olan mı? Düşünün de istediğinizi yapın, çünkü o her ne yaparsanız görür.

Şurâ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affedip islah ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez.

Zuhruf Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere? Apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

Duhân Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

Kâf Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Geceleyin de onu tesbih et, secdelerin ardından da.

Zâriyât Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Biz de tuttuk kendisini ve ordularını denize fırlatıverdik o alçak namertlik ederken.

Tûr Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi?

Necm Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve elbette çalışması yarın görülecek,

Kamer Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Rahmân Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bir çoğu da sonrakilerdendir.

Kalem Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

Hâkka Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O (Kur'an), hiç şüphesiz şanlı bir peygamberin getirdiği sözdür.

Me’âric Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemine ne hacet; şüphesiz ki, Bizim elbette gücümüz yeter!

Müddessir Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cennetlerdedir; soruşur dururlar

Kıyâmet Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?

Mürselât Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Nebe’ Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: "Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!" diyecektir.

Nâzi’ât Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse,

Abese Suresi 40. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yüzler de vardır, üzerinde tor toz.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder