5/05/2017

Surelerin 34. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok

Bakara Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o vakit meleklere: "Adem için secde edin!" dedik, derhal secde ettiler. Ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten o kafirlerden idi.

Âl-i İmrân Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birbirinden gelen bir zürriyet olarak; Allah işitendir, bilendir.

Nisâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Erkekler, kadınlar üzerinde hakim dururlar, çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Bunun için iyi kadınlar, itaatkardırlar. Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri, kocalarının yokluğunda da korurlar. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince; önce kendilerine nasihat edin, sonra yataklarında yalnız bırakın, yine dinlemezlerse dövün. İtaat ettikleri halde onları incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah, çok yüksek çok büyüktür.

Mâide Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak, siz kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenleri olursa, biliniz ki, Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

En’âm Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, senden önce gönderilen peygamberler de yalanlandılar. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet edilmeye karşı sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur! Allah biliyor ya, sana peygamberlerin kıssalarından haber de geldi.

A’râf Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her milletin bir sonu vardır ve o son gelince bir an geri de kalmazlar öne de geçemezler.

Enfâl Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi ise Allah'ın kendilerine azap etmemesi için neleri var ki? Mü'minleri Mescid-i Haram'dan alıkoyuyorlar, oysa onun hizmetine ehil de değiller; onun hizmetine ehil olanlar ancak Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlardır, lakin çokları bilmezler!

Tevbe Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü hazineye tıkıp da onu Allah yolunda harcamayanları, acı bir azap ile müjdele!

Yûnus Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Sizin ortak koştuklarınız arasında, önce yaratıp (öldükten) sonra tekrar varlığa çeviren biri var mı?" De ki: "Allah mahlukatı yoktan yaratır, (öldükten) sonra çevirip yine yaratır. Artık nasıl saptırılıyorsunuz?"

Hûd Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Allah sizi helak etmeyi diliyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdümün size yararı olmaz. O, sizin Rabbinizdir ve sonunda O'na döndürüleceksiniz!" dedi.

Yûsuf Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Rabbi duasını kabul buyurup onların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Muhakkak O, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ra’d Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha zorlu. Onları Allah'tan koruyacak da yoktur!

İbrahim Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür.

Hicr Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!

Nahl Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için yaptıklarının fenalıkları başlarına musibet oldu ve alay ettikleri şey kendilerini sarıverdi.

İsrâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüşdüne erişinceye kadar en güzel şekilde yaklaşma başka; verdiğiniz sözü yerine getirin; çünkü verilen sözde muhakkak bir sorumluluk vardır.

Kehf Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Başka geliri de vardı; bu yüzden bu adam arkadaşıyla konuşurken: "Ben senden malca daha zengin, taraftarca daha güçlüyüm." dedi.

Meryem Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte hakkında tartışıp durdukları Meryem oğlu İsa. Hak sözü olarak budur!

Tâ-Hâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve çok analım Seni.

Enbiyâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Biz senden önce hiçbir kimseye ölümsüzlük vermedik. Eğer sen ölürsen onlar baki mi kalacaklar?

Hac Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine (Allah'ın) adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. Hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır; onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. İtaat eden alçak gönüllü kimseleri müjdele!

Mü’minûn Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şayet sizin gibi bir insana itaat ederseniz, muhakkak ki, siz o takdirde kesinlikle hüsrandasınızdır.

Nûr Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçenkilerinki kabilinden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.

Furkân Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.

Şu’arâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Firavun) etrafındaki topluluğa: "Bu gerçekten bilgiç bir sihirbaz!

Neml Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Melike) dedi ki: "Doğrusu, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının şerefli kişilerini zillete uğratırlar; evet böyle yaparlar.

Kasas Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kardeşim Harun ise lisanca benden daha açık konuşur; beni tasdik eden bir yardımcı olarak maiyetimde ona da peygamberlik ver; doğrusu ben, beni yalanlamalarından korkuyorum!" dedi.

Ankebût Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberin olsun, biz bu memleket halkının yapmakta oldukları çirkince günahları yüzünden üzerlerine gökten korkunç bir azap indireceğiz." dediler.

Rûm Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etsinler diye. Haydi, zevkinizi sürün bakalım, yarın bileceksiniz!

Lokmân Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak Allah; evet kıyamete (dair) bilgi sadece O'nun yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne var O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah herşeyi bilir, herşeyden haberdardır.

Ahzâb Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki, Allah latifdir, herşeyden haberdardır.Sebe Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz herhangi bir memlekette tehlikeyi haber veren bir Resul gönderdiysek, herhalde onun refah ile şımartılmış olanları: "Biz, sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız." dediler.

Fâtır Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şöyle demektedirler: "Hamdolsun Allah'a bizden o hüznü giderdi; gerçekten Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını bolca verendir.

Yâsîn Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada cennetler yaptık; hurma bahçeleri, üzüm bağları (daha neler) neler! İçlerinde pınarlar akıttık.

Sâffât Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Biz suçlulara böyle yaparız.

Sâd Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Süleyman'ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü

Zümer Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara, Rablerinin katında ne dilerlerse vardır. işte O, güzel davrananların mükafatıdır.

Mü’min Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan önce size apaçık delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size getirdiği gerçekte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat ettiğinde de: "Bundan sonra Allah asla peygamber göndermez!" dediniz. İşte aşırı şüpheci olanları Allah böyle şaşırtır.

Fussilet Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem hasene (güzellik, iyilik) de bir değildir kötülük de. Kötülüğü, en güzel olan hasene ile önle. O zaman bakarsın ki, seninle arasında bir düşmanlık bulunan kimse yakılgan (şefkatli) bir hısım gibi olmuş!

Şurâ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahut da içindekilerin kazançlarıyla onları helak eder; bir çoğunu da bağışlar.

Zuhruf Suresi 34. ve 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(34-35) Odalarına kapılar; üzerlerine kurulacakları koltuklar, kanepeler, altın'dan süsler yapardık. Doğrusu bütün bunlar dünya hayatının geçici metaı; ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Duhân Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:

Câsiye Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve denilmiştir ki: "Sizin, bu gününüzün geleceğini unuttuğunuz gibi, Biz de bugun sizi unutacağız. Yatağınız ateştir ve sizin için yardımcılardan bir eser de yoktur."

Ahkâf Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve O küfredenler ateşe sunulacakları gün onlara: "Nasıl bu gerçek değil miymiş?" denilir. Onlar: "Evet, Rabbimiz hakkı için!" diyecekler. Allah ise: "Öyleyse küfredegeldiğiniz için haydi tadın azabı!" buyuracaktır.

Muhammed Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, inkar edip Allah yolundan sapan sonra da kafir oldukları halde ölenleri Allah hiçbir zaman bağışlamayacaktır.

Kâf Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Girin oraya selametle! Budur işte o sonsuzluk günü.

Zâriyât Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(her biri) sınırı aşmış olanlar için Rabbinin nezdinde damgalanmışlardır."

Tûr Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi onun gibi bir söz getirsinler, eğer doğru iseler!

Necm Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biraz verip de dayatıvereni?

Kamer Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de üzerlerine taşlar yağdıran (kasırga) gönderdik. Yalnız Lut ailesini bir seher vakti kurtardık,

Rahmân Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
yüksek döşekler (üstündedirler).

Kalem Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki, korunan takva sahipleri içindir Rabbinin katında nimetleri bol cennetler.

Hâkka Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksulun yiyeceğine hiç bakmıyordu.

Me’âric Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, namazları üzerine muhafızlık ederler.

Müddessir Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
açtığı sıra o sabaha andolsun ki,

Kıyâmet Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O bela sana layıktır!

Mürselât Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Nebe’ Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dopdolu bir kadeh var.

Nâzi’ât Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat o en büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman,

Abese Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kişinin kaçacağı gün kardeşinden,

Mutaffifîn Suresi 34. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bugün de inananlar, kafirlere gülecekler.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder