5/06/2017

Surelerin 35. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 35. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, ikiniz de orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın ki, haddini aşan zalimlerden olmayasınız."

Âl-i İmrân Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İmran'ın karısı: "Ya Rab! Ben karnımdakini kayıtsızca sana adadım, hemen kabul et bunu benden; çünkü sadece Sensin işiten, bilen Sen!" dedi.

Nisâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir ve herşeyden haberdardır.

Mâide Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın, O'nun yolunda cihad edin ki, mutluluğa erebilesiniz.

En’âm Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer onların omuz dönmeleri sana ağır geliyorsa, haydi kendi kendine yerin dibine inecek bir baca veya göklere çıkacak bir merdiven arayıp da onlara bambaşka bir mucize getirmeye gücün yettiği takdirde hiç durma, bunu yap! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma!

A’râf Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Adem oğulları, size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi açıklayan peygamberler gelir de her kim onlara karşı gelmekten sakınır ve davranışlarını düzeltirse, artık onlara korku yoktur ve üzülecek olanlar da onlar değildir.

Enfâl Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kabe'nin huzurunda namazları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka birşey değil! O halde küfrü küfranınızdan (inkar ve nankörlüğünüzden) dolayı tadın azabı!

Tevbe Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, bunların üzeri cehennem ateşinden kızdırılacak ve kendilerinin alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak ve: "İşte bu, sizin kendiniz için derip tıktıklarınız; haydi, tadın bakalım derip tıktıklarınızı!" denilecek.

Yûnus Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Sizin ortak koştuklarınız arasında doğru yola hidayet eden biri var mı?" De ki: "Allah doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi uyulmaya layıktır yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine onu bulamayan mı? O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hüküm veriyorsunuz?"

Hûd Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa: "Onu uydurdu mu?" diyorlar? De ki: "Eğer uydurdumsa vebali boynumadır. Oysa ben, sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım!"

Yûsuf Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bu kadar delili gördükleri halde onlar, onu mutlaka bir sure için zindana atma görüşüne vardılar.

Ra’d Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Takva sahiplerine va'dolunan cennetin misali şöyledir Altından ırmaklar akar, yemişleri devamlıdır, gölgesi de... İşte bu, takva yolunu tutanların akıbetidir. Kafirlerin sonu ise ateştir.

İbrahim Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de İbrahim'in şöyle dediği vakti hatırla: "Rabbim, bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!

Hicr Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir." dedi.

Nahl Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de müşrikler Allah dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri olmadan hiçbir şeyi yasaklamazdık! dediler. Bunlardan öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberin görevi, açık bir tebliğden başka birşey değildir.

İsrâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ölçtüğünüz vakit tam ve doğru terazi ile tartın; bu hem hayırlı, hem de sonuç bakımından daha güzeldir.

Kehf Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bağına girdi; kendine yazık ediyordu ve: "Bunun yok olacağını asla sanmam;

Meryem Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın oğul edinmesi asla olur şey değildir; O, bu gibi şeylerden uzaktır. O, bir işin olmasını dileyince ona sadece "Ol!" der, oluverir.

Tâ-Hâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphe yok ki, Sen bizi görüp duruyorsun."

Enbiyâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilik ile deneyeceğiz; hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.

Hac Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki Allah anıldığı zaman, kalpleri oynar; kendilerine gelen musibete sabreder; namazı devamlı kılar ve kendilerine verdiğimiz şeylerden başkalarına dağıtırlar.

Mü’minûn Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldiğiniz zaman muhakkak çıkarılacağınızı mı va'dediyor?

Nûr Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru içinde bir kandil bulunan bir oyma hücre misalidir. Kandil, bir sırça içindedir. Bu sırça sanki inciden bir yıldızdır; ne doğuya, ne de batıya nisbet edilen mübarek bir zeytin ağacından tutuşturulur. Onun yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ışık verir; nur üstüne nur! Allah, dilediğini kendi nuruna yöneltir ve insanlara birçok misaller verir. Allah, herşeyi bilendir.

Furkân Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da yardımcısı yaptık.

Şu’arâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" dedi.

Neml Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben onlara hediye ile bir heyet göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler?"

Kasas Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyurdu ki: "Pazını kardeşinle güçlendireceğiz ve sizin için bir saltanat kuracağız da size ulaşamayacaklar. Ayetlerimiz hakkı için, siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz!"

Ankebût Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz aklını kullanacak bir topluluk için oradan bir ibret tablosu bıraktık.

Rûm Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa Biz onlara bir buyruk indirmişiz de ona ortak koşmalarını o mu söylüyor?Ahzâb Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün müslüman erkekler, müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk yapan erkekler, doğruluk yapan kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, zekat veren erkekler, zekat veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Sebe Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve dediler ki: "Biz malca da daha çoğuz, evlatça da ve bize azap edilmez."

Fâtır Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lütfundan bizi durulacak yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir."

Yâsîn Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ürününden ve kendi elleriyle elde ettikleri mamüllerinden yesinler diye; hala şükretmeyecekler mi?

Sâffât Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü onlar kendilerine: "Allah'tan başka ilah yoktur." denildiği zaman kafa tutuyorlardı.

Sâd Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen." dedi.

Zümer Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, onların önceden yaptıklarının en kötüsünü bile silip bağışlayacak ve yapmakta oldukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarını kendilerine verecektir.

Mü’min Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Allah katında ve imanı olanların yanında kin beslenmesi için ne büyük huy! İşte Allah, her zorba, böbürlenen kimsenin kalbini öyle bir tabiat ile mühürler.

Fussilet Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O rütbeye ise ancak sabredenler kavuşturulur ve o rütbeye ancak (fazilette) büyük pay sahibi olan kavuşturulur.

Şurâ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak bir yer yoktur.

Zuhruf Suresi 34. ve 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(34-35) Odalarına kapılar; üzerlerine kurulacakları koltuklar, kanepeler, altın'dan süsler yapardık. Doğrusu bütün bunlar dünya hayatının geçici metaı; ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Duhân Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.

Câsiye Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun sebebi, çünkü siz, Allah'ın ayetlerini eğlence yerine tuttunuz ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için bugün ateşten çıkarılmazlar ve af dilemeleri de kabul edilmez.

Ahkâf Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde üstün irade sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret ve onlar hakkında ivedilik etme! Onlar, kendilerine va'dedilen acıyı görecekleri gün, gündüzün bir saatinden başka durmamışa döneceklerdir. Bu yeterli bir tebliğdir. Demek ki, helak edilecekler, başkası değil, ancak itaattan çıkmış fasıklar topluluğudur!

Muhammed Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için gevşeklik etmeyin de sizler daha üstün olacakken barış için yalvarmayın! Allah sizinledir ve asla sizin amellerinize kıymaz.

Kâf Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada onlara ne dilerlerse vardır. Bizim katımızda ise fazlası vardır.

Zâriyât Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet orada bulunan müminleri çıkardık,

Tûr Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa kendileri hiçbir şeysiz (yaratıcısız) mı yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?

Necm Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gaybın bilgisi yanında da görüyor mu?

Kamer Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tarafımızdan bir nimet olarak! İşte şükredeni böyle karşılarız.

Rahmân Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Üstünüze ateşten bir alev, bir zehir duman salınır; aman dileseniz de kurtulamazsınız;

Vâkı’a Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onları yeniden inşa etmişizdir,

Kalem Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya artık, müslümanları suçlular gibi yapar mıyız?

Hâkka Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bugün de ona burada kanı sıcak bir yakın yoktur.

Me’âric Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlar, cennetlerde ağırlananlardır.

Müddessir Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sekar muhakkak büyüklerin (belaların) biridir,

Kıyâmet Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet gerektir o bela sana gerek!

Mürselât Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bugün onların nutukları tutulacağı gündür.

Nebe’ Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.

Nâzi’ât Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, insanın neye koştuğunu anlayacağı gün,

Abese Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
anasından, babasından,

Mutaffifîn Suresi 35. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Koltuklar üzerinde bakacaklar (kendileriyle eğlenen kafirlerin cehenneme nasıl yaslandıklarını seyredecekler).

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder