4/07/2017

Kuran Surelerinin 9. Ayetleri Kuranın 9. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 9. Ayetleri Kuranın 9. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 9. Ayeti
9- Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 9. Ayeti
9- Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz Allah, belirlediği süreyi şaşırmaz.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 9. Ayeti
9- Titresin o kimseler ki, arkalarında elleri ermez, güçleri yetmez çocuklar bırakacak olsalardı onlar için endişe duyacaklardı. O halde Allah'tan korksunlar ve sağlam söz söylesinler.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 9. Ayeti
9- Allah, iman edip güzel işler yapanlara, kendilerine hem bağışlanma hem de büyük mükafat olduğuna dair söz verdi.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 9. Ayeti
9- Kendisini bir melek de yapsaydık, yine onu bir erkek kılacak ve onları yine düştükleri şüpheye düşürecektik.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 9. Ayeti
9- Kimin de tartıları hafif gelirse, bunlar da ayetlerimize haksızlık etmeleri yüzünden, kendilerine yazık edenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 9. Ayeti
9- O zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da size: "İşte Ben birbiri ardınca bin melekle yardım ediyorum!" diye duanızı kabul buyurmuştu.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 9. Ayeti
9- Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten bunlar, ne kötü şeyler yapmaktalar!

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 9. Ayeti
9- Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle, Rableri hidayete erdirir. Naim cennetleri içinde altlarından ırmaklar akar.

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 9. Ayeti
9- Şayet insana tarafımızdan bir nimet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alırsak, şüphesiz ki, o bütün ümidini yitirir ve nankör biri oluverir.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 9. Ayeti
9- Yusuf'u öldürün veya bir yere atın ki, babanızın yüzü size kalsın ve ondan sonra doğru dürüst bir topluluk olasınız!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 9. Ayeti
9- Görünmeyeni ve görüneni bilendir; büyüktür, herşeyden yücedir.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 9. Ayeti
9- Size, sizden önce gelip geçenlerin haberleri gelmedi mi? Nuh, Ad ve Semud kavminin ve onlardan sonrakilerin ki, ayrıntılarını ancak Allah bilir! Onlara peygamberleri açık delillerle geldiler de onlar, ellerini ağızlarına ittiler ve: "Biz, sizinle gönderilen şeyi tanımıyoruz ve biz, bizi davet ettiğiniz şeyden kuşkulu bir şüphe içindeyiz." dediler.

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 9. Ayeti
9- Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 9. Ayeti
9- Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Ondan sapan da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola erdirirdi.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 9. Ayeti
9- Biliniz ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve iyi iyi işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 9. Ayeti
9- Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim'ın, ayetlerimizden şaşılacak bir olay olduklarını mı sandın?

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 9. Ayeti
9- Buyurdu ki: "Öyle! Fakat Rabbin, "o Bana kolaydır, bundan önce de seni, sen hiçbir şey değilken yarattım." dedi."

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 9. Ayeti
9- Musa'nın olayı sana ulaştı mı?

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 9. Ayeti
9- Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik, kendilerini ve dilediklerimizi kurtardık; aşırı gidenleri helak ettik.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 9. Ayeti
9- Yanını bükerek (büyüklük taslayarak) Allah yolundan saptırmak için ki, dünyada ona bir rüsvaylık vardır; kıyamet günü de kendisine o yangın azabını tattıracağız.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 9. Ayeti
9- Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 9. Ayeti
9- Beşincisinde ise, eğer o (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını ister.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 9. Ayeti
9- Bak, senin hakkında ne kıyaslar, ne temsiller yaptılar da çıkmaza saptılar, artık hiçbir yol bulamazlar.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 9. Ayeti
9- Şüphesiz ki, Rabbin, gerçekten güçlü, çok merhametlidir.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 9. Ayeti
9- Ey Musa! gerçek şu; Benim o daima üstün ve hikmet sahibi olan Allah!

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 9. Ayeti
9- Firavun'un karısı: "Bana da sana da bir göz bebeği, bunu öldürmeyin, belki bize yarar, ya da evlat ediniriz." dedi ve onlar farkında değillerdi.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 9. Ayeti
9- İman edip iyi iyi işler yapanları ise elbette iyiler arasına katacağız.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 9. Ayeti
9- Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur. Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, yeri aktarmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller ile gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 9. Ayeti
9- Allah'ın hak sözü olarak içlerinde ebedi kalmak üzere! O, pek güçlü ve hakimdir.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 9. Ayeti
9- Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfledi ve sizin için işitmeyi, o görmeleri ve gönülleri yaptı. Siz çok az şükrediyorsunuz!

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 9. Ayeti
9- Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. O zaman ki, size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 9. Ayeti
9- Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilersek kendilerini yere indiriveririz yahut gökten üstlerine parçalar düşürürüveririz. Gerçekten onda hakka gönül veren her kul için şüphesiz bir ibret vardır.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 9. Ayeti
9- Allah O'dur ki, rüzgarları göndermiştir, derken bir bulut kaldırır. Derken onu, ölmüş bir beldeye sevkedip onunla yere ölümünden sonra hayat vermekteyiz. İşte öldükten sonra dirilme böyledir.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 9. Ayeti
9- Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 8. ve 9. Ayeti
8 ve 9- Onlar yüce meclisi dinleyemezler. Kovulmak için her taraftan sıkıya (ateşe, mermiye) tutulurlar. Onlara ayrılmaz bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 9. Ayeti
9- Yoksa sana onu (Kur'an'ı) veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 9. Ayeti
9- Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, ayakta durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak temiz akıllı olanlar anlar.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 9. Ayeti
9- Onları fenalıklardan koru! Sen, her kimi fenalıklardan korursan, o gün onu gerçekten rahmetinle yarlığamışındır (bağışlamışsındır). İşte asıl büyük kurtuluş da budur!"

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 9. Ayeti
9- De ki: "Siz gerçekten yeri iki günde yaratanı inkar edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, bütün alemlerin Rabbidir.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 9. Ayeti
9- Yoksa (onlar) O'ndan başka dostlar mı edindiler? Fakat, gerçek dost ancak Allah'tır. Ölüleri O diriltir ve herşeye gücü yeten de O'dur.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 9. Ayeti
9- Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette: "Onları O çok güçlü ve herşeyi bilen yarattı." derler.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 9. Ayeti
9- Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 9. Ayeti
9- Ayetlerimizden birşey öğrendiği vakit, onu alaya alır. İşte onlar için horlayıcı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 9. Ayeti
9- De ki: "Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyuyorum. Ben, sadece açık bir uyarıcıyım."

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 9. Ayeti
9- Öyle, çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlardır. O da onların bütün amellerini boşa çıkarmaktadır.Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 9. Ayeti
9- Allah'a ve peygamberine inanasınız da bunu takviye edip onurlandırarak O'na sabah akşam tesbih edesiniz diye.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 9. Ayeti
9- Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa, hemen aralarını bulun barıştırın! Şayet biri ötekine saldırıyorsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse, yine adaletle aralarını düzeltin ve hep insaflı olun. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 9. Ayeti
9- Bir de gökten mübarek bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 9. Ayeti
9- Ondan çevrilen çevrilir.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 9. Ayeti
9- O gün gök bir çalkanışla çalkalanır,

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 9. Ayeti
9- Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, hatta daha yakın;

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 9. Ayeti
9- Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı; o kulumuza yalancı dediler, delidir, dediler; çok incittiler.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 9. Ayeti
9- Tartıyı adaletle doğru tutun, teraziyi aksatmayın!

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 9. Ayeti
9- Solda solun adamları, ne mutsuzdur onlar!

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 9. Ayeti
9- Sizi karanlıklardan nura çıkarsın diye kuluna parlak parlak ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki, Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 9. Ayeti
9- Ey iman edenler, sizler fısıldaştığınız zaman, aranızda günah, düşmanlık ve peygambere isyan hususunda fısıldaşmayın, iyilik ve takvayı fısıldaşın! Allah'tan korkun ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 9. Ayeti
9- Ve şunlar ki, onlardan önce yurdu hazırlayıp imana sahip oldular, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler, onlara verilenlerden nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları kendilerine tercih ederler. Her kim de nefsinin hırsından (cimriliğinden) korunursa, işte onlardır o kurtuluş bulanlar!

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 9. Ayeti
9- Allah, yalnızca sizinle din hususunda savaşanlara, sizi yurtlarınızdan çıkaranlara ve çıkarılmanıza arka çıkanlara dostluk etmenizi yasaklıyor size. Her kim de onlara dostluk ederse, işte onlar, kendilerine yazık eden zalimlerdir.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 9. Ayeti
9- O'dur dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet kanunu ve hak dini ile gönderen; isterse müşrikler hoşlanmasınlar!

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 9. Ayeti
9- Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ın zikrine (anılmasına) koşun ve alım satımı bırakın; eğer bilirseniz, o sizin için daha hayırlıdır.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 9. Ayeti
9- Ey iman edenler, ne mallarınız, ne de evlatlarınız sizleri Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Her kim öyle yaparsa, işte onlar, hüsrana düşenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 9. Ayeti
9- Sizi o dernek gününe dereceği (toplanma günü için toplayacağı gün var ya), işte o gün teğabün (kar ve zarar) günüdür, her kim Allah'a iman eder de yaraşıklı iş yaparsa, Allah onun kabahatlarını örter ve onu içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 9. Ayeti
9- O şekilde yaptığının cezasını tattı ve işinin sonucu bir hüsran oldu.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 9. Ayeti
9- Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş ve onlara kalın bulun (katı davran)! Onların varacakları yer cehennemdir. Ona gidiş de ne kötü gidiş!

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 9. Ayeti
9- Onlar: "Evet, bize gocundurucu (uyarıcı) bir peygamber geldi; ama biz ona inanmadık ve "Allah hiçbir şey indirmedi. Siz büyük sapıklık içindesiniz." diye yalanladık." derler.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 9. Ayeti
9- Arzu ettiler ki, sen (onları) yağlasan onlar da sana yağ yapacaklardı.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 9. Ayeti
9- Firavun da, ondan öncekiler de altı üstüne getirilen o ülkeler(in halkı Lut kavmi) de hep o hatayı işlediler.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 9. Ayeti
9- Dağlar da atılmış renkli yün gibi.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 9. Ayeti
9- Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli söyledim.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 9. Ayeti
9- Doğrusu biz dinlemek için onun bazı mevkilerinde otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen bir alev buluyor.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 9. Ayeti
9- O doğunun ve batının Rabbi'dir. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut!

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 9. Ayeti
9- işte o gün çok zorlu bir gündür,

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 9. Ayeti
9- güneş ve ay toplanır,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 9. Ayeti
9- Size sadece Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 9. Ayeti
9- o gök kubbe açıldığı vakit,

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 9. Ayeti
9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 9. Ayeti
9- Gözler kalkmaz saygıdan.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 9. Ayeti
9- içinde saygı duyarak gelmişken,

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 9. Ayeti
9- hangi suçtan öldürüldü diye,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 9. Ayeti
9- Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 9. Ayeti
9- Yazılmış bir kitaptır.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 9. Ayeti
9- ve ailesine sevinçli olarak döner.

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 9. Ayeti
9- O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve Allah, herşeye şahittir.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 9. Ayeti
9- Bütün sırların yoklanacağı gün,

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 9. Ayeti
9- Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 9. Ayeti
9- Yaptıklarından hoşnut.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 9. Ayeti
9- Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 9. Ayeti
9- Bir dil ve iki dudak?

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 9. Ayeti
9- gerçek kurtuluş bulmuştur onu temizlikle parlatan.

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 9. Ayeti
9- ve en güzeli yalanlarsa;

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 9. Ayeti
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 9. Ayeti
9- Baksana o engelleyene,

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 9. Ayeti
9- Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 9. Ayeti
9- O vakit onun anası Haviyedir.

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 9. Ayeti
9- uzatılmış sütunlar içinde olarak.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder