4/07/2017

Kuran Surelerinin 7. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 7. Ayetleri
Kur'an-ı Kerim Fâtiha Suresinin 7. Ayeti
7- O kendilerine nimet verdigin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba ugramislarin ve o sapmislarin yoluna degil.

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 7. Ayeti
7- Allah onlarin kalplerini ve kulaklarini mühürlemistir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardir. Ve büyük azab onlaradir.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 7. Ayeti
7- Sana bu muazzam kitabı indiren O'dur. O'nun bir kısmı anlamları kesin olup kitabın temelini oluşturan ayetlerdir. Diğer bir takımları da anlamları benzeşik olanlardır. Ama kalplerinde bir yamukluk bulunanlar fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak için sadece anlamı benzeşiklerin ardına düşerler. Halbuki, onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da: "İnandık, hepsi Rabbimizdendir." derler. Bunları özü temiz olanlardan başkası düşünemez.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 7. Ayeti
7- Anne-baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Kadınlara da anne-baba ve en yakınların bıraktıklarının azından da çoğundan da farz edilmiş bir pay vardır.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 7. Ayeti
7- Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve "İşittik ve itaat ettik." dediğiniz zaman sizden aldığı sözü unutmayın, Allah'tan korkun; çünkü Allah, bütün sinelerin özünü bilir.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 7. Ayeti
7- Sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik, onlar da onu elleriyle yoklasaydılar, muhakkak o küfürlerinde inat edenler yine "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." diyeceklerdi.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 7. Ayeti
7- Soracağız da kendilerine karşı olup biteni mutlak bir ilim ile herhalde anlatacağız; çünkü Biz, her an onların yanındaydık.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 7. Ayeti
7- Ve o zaman Allah, size iki topluluktan birini va'd ediyordu ki, sizin olsun! Siz ise arzu ediyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun! Oysa Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkarmak ve kafirlerin arkasını kesmek istiyordu.

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 7. Ayeti
7- Müşriklerin, Allah katında peygamber yanında bir antlaşması nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız başka. Onlar size dürüstçe davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Şüphe yok ki, Allah hiyanetten sakınanları elbette sever.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 7. Ayeti
7- Bize kavuşmayı arzu veya ümit etmeyip, dünya hayatına razı olup onunla yetinenler ve Bizim ayetlerimizden gafil olanlar,

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 7. Ayeti
7- O, hanginizin daha güzel davranacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı; Arşı su üstünde idi. Böyle iken Allah bilir ya, sen onlara: "Siz öldükten sonra diriltileceksiniz." dersen, küfredenler kesinlikle: "Bu apaçık aldatmadan başka birşey değildir!" derler.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 7. Ayeti
7- Yüceliğim hakkı için Yusuf ve kardeşlerinde soranlara ibret olacak deliller vardı.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 7. Ayeti
7- O küfredenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bambaşka bir mucize indirilse ya!" Sen ancak bir uyarıcısın; her kavmin bir yol göstericisi vardır.

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 7. Ayeti
7- Ve düşünün ki Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun ki, şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki, azabım çok şiddetlidir!"

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 7. Ayeti
7-  Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 7. Ayeti
7- Ağırlıklarınızı da yüklenir, yarı can olmadan varamayacağınız memleketlere kadar götürürler. Şüphesiz Rabbiniz, çok şefkatli, çok merhametlidir.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 7. Ayeti
7- Eğer güzellik yaparsanız, kendinize güzellik etmiş olursunuz; eğer kötülük yaparsanız yine kendinizedir. Artık sonraki fesadınızın vakti geldimi, yüzünüzü kötületsinler, ilk defa girdikleri gibi yine Mescidi Aksa' ya girsinler ve bütün ele geçirdiklerini temelinden yıksınlar diye.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 7. Ayeti
7- Biz yeryüzünde olan şeyleri ona bir süs yaptık ki insanları imtihan edelim: Hangisi daha güzel bir amel yapacak?

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 7. Ayeti
7- Allah: "Ey Zekeriyya, haberin olsun, Biz sana Yahya adında ve bundan önce kendisine hiçbir adaş yapmadığımız bir oğul müjdeliyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 7. Ayeti
7- Sen bu sözü ilan edeceksen de O, hem gizliyi, hem daha gizlisini bilir.

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 7. Ayeti
7- Senden önce de Biz, sadece kendilerine vahiy gönderdiğimiz birtakım erkekler gönderdik; bilmiyorsanız, haydi bilgisi olanlara sorun!

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 7. Ayeti
7- Ve gerçek şu ki o kıyamet gelecektir, onda hiç şüphe yoktur. Ve gerçekten Allah kabirlerde olan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 7. Ayeti
7- Kim de bunun ötesini ararsa, işte onlar sınırı aşanlardır.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 7. Ayeti
7- Beşinci defada da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi boynuna olmasını ifade etmelidir.

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 7. Ayeti
7- Bir de: "Bu nasıl peygamberdir ki, yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilip de beraberinde bir yaver, bir savulcu olsa ya?

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 7. Ayeti
7- Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz onda her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişiz.

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 7. Ayeti
7- Hani bir vakit Musa ailesine: "Gerçekten bir ateş(in varlığını) hissettim. Ya ondan size bir haber getireceğim, yahut bir yalın şule alıp geleceğim, gerek ki, bir ocak yakar ısınırsınız."

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 7. Ayeti
7- O sırada Musa'nın annesine: "Onu emzir; ona zarar gelmesinden bir korku hissettiğinde, kendisini denize bırakıver ve artık korkup üzülme! Biz, muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini peygamberlerden biri yapacağız." diye vahyettik.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 7. Ayeti
7- Bununla birlikte iman edip iyi iyi işler yapanların kötülüklerini örter ve onlara elbette yaptıkları işlere karşılık daha güzelini veririz.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 7. Ayeti
7- Onlar, bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler; ahiretten ise hep gafildirler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 7. Ayeti
7- Karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi kibirlenerek ensesini döner. Sen de onu acı bir azap ile müjdele!

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 7. Ayeti
7- O ki, yarattığı herşeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 7. Ayeti
7- Unutma o peygamberlerden kesin sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir söz aldık.

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 7. Ayeti
7- Böyle iken o küfredenler şöyle dediler: "Size, parçalanıp didik didik didiklendiğiniz zaman, muhakkak siz yeni bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye, peygamberlik eden bir adam gösterelim mi?

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 7. Ayeti
7- Küfredenler, onlar için şiddetli bir azap vardır; iman edip yararlı işler yapanlar, onlara ise bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 7. Ayeti
7- Andolsun ki, pek çoklarına karşı söz hak olmuştur da artık onlar imana gelmezler.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 7. Ayeti
7- İtaata yanaşmaz her şeytandan koruduk.

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 7. Ayeti
7- Biz bunu diğer dinde işitmedik, bu mutlaka bir uydurmadır.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 7. Ayeti
7- Eğer inkar ederseniz, şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları adına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin adınıza ona razı olur. Bir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit O, size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü o bütün sinelerin özünü bilir.

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 7. Ayeti
7- Arşı taşıyanlar ve onun çevresindekiler Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler ve iman etmiş olanlar için şöyle bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin herşeye geniş (herşeyi kuşatmıştır). Hemen o tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru!

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 7. Ayeti
7- ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 7. Ayeti
7- İşte böylece sana Arapça bir Kur'an vahyetmekteyiz ki, Anaşehir (Mekke) halkını ve çevresindekileri uyarasın ve hakkında şüphe olmayan o toplama (kıyamet) gününün dehşetini haber veresin. Bir grup cennette, bir grup da cehennemdedir.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 7. Ayeti
7- kendilerine hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla kesinkes eğlenmesinler.

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 7. Ayeti
7- O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 7. Ayeti
7- Her günahkar sahtekarın vay haline!

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 7. Ayeti
7- Karşılarında ayetlerimiz açık açık, parlak parlak okunurken de o inkar edenler gerçek kendilerine geldiği zaman ona: "Bu parlak bir büyüdür." dediler.Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 7. Ayeti
7- Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 7. Ayeti
7- Allah'ındır göklerin ve yerin bütün orduları ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 7. ve 8. Ayeti
7 ve 8 - Hem biliniz ki, içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size itaat etseydi, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi; küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah'ın lütfu ve nimeti ile doğru yola ermiş olanlardır. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 7. Ayeti
7- Yeryüzünü de (nasıl) uzatmışız, ona ağır baskılar oturtmuşuz ve seyrine doyulmaz her türden çiftler bitirmişiz.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 7. Ayeti
7- O düzgün yollara sahip göğe yemin ederim ki,

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 7. Ayeti
7- Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 7. Ayeti
7- O en yüksek ufukta idi.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 7. Ayeti
7- Gözleri düşkün düşkün sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 7. Ayeti
7- Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, mizanı koydu ki,

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 7. Ayeti
7- siz de üç sınıf olduğunuz zaman,

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 7. Ayeti
7- Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi istihlaf buyurduğu (tasarrufunu size bıraktığı) şeylerden harcayın ki, iman edip harcayanlarınız için büyük bir mükafat vardır!

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 7. Ayeti
7- Allah'ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini görmüyor musun? Her hangi üç kişinin fısıldaşması halinde mutlaka dördüncüleri O'dur, beş kişinin de altıncıları mutlaka O'dur. Gerek daha az, gerek daha çok her nerede olsalar, mutlaka O, beraberlerindedir. Sonra yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine haber verecektir. Haberiniz olsun ki, Allah herşeyi tamamıyla bilir.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 7. Ayeti
7- Allah'ın peygamberine diğer memleketlerden tahvil buyurduğu fey'i de Allah'a peygamberine, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış kimselere verilir; yalnızca içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın diye. Bir de peygamber size her ne emir verirse onu tutun, yasakladığından da sakının ve Allah'tan korkun; çünkü Allah, cezalandırması çetin olandır.

Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresinin 7. Ayeti
7- Umulur ki, Allah, sizinle onlardan düşmanlaştıklarınız arasında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Saff Suresinin 7. Ayeti
7- İslama davet edilirken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim de kim olabillr? Allah da zalimler topluluğunu muvaffak etmez.

Kur'an-ı Kerim Cum’a Suresinin 7. Ayeti
7- Oysa onlar, ellerinin sunduğu günahlar yüzünden onu asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.

Kur'an-ı Kerim Münâfikûn Suresinin 7. Ayeti
7- Onlar: "Allah'ın Resulünün yanındakilere nafaka vermeyin ki, dağılsınlar!" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 7. Ayeti
7- Küfredenler asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz, sonra da kesinlikle yaptıklarınız size anlatılacak ve o Allah'a göre kolaydır.

Kur'an-ı Kerim Talâk Suresinin 7. Ayeti
7- Varlıklı olan varlığı nisbetinde nafaka versin, rızkı dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka verin! Allah hiç kimseyi kendisine verdiğinden başkasıyla mükellef (sorumlu) tutmaz. Allah bir zorluğun arkasından bir kolaylık yapar.

Kur'an-ı Kerim Tahrîm Suresinin 7. Ayeti
7- Ey kâfirler o gün özür dilemeye kalkışmayın, çünkü siz, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 7. Ayeti
7- İçine atıldıklarında onun kaynarken çıkan hıçkırışını işitirler.

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 7. Ayeti
7- Şüphesiz Rabbindir, yolundan sapanı en iyi bilen, yine O'dur doğru yola erenleri en iyi bilen.

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 7. Ayeti
7- Allah, köklerini kesmek için onu yedi gece, sekiz gündüz aralıksız onların üzerine musallat etti. Bir de görürsün o topluluğu ki, o süre zarfında içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlar.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 7. Ayeti
7- Biz ise onu yakın görürüz.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 7. Ayeti
7- Ve ben, onları bağışlaman için her davet ettiğimde onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 7. Ayeti
7- Doğrusu onlar sizin sandığınız gibi sanmışlardı ki, Allah hiçbir kimseyi asla peygamber göndermeyecek.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 7. Ayeti
7- Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır (birçok meşguliyetin vardır).

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 7. Ayeti
7- ve Rabbin (rızası) için sabret!

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 7. Ayeti
7- Ne zaman ki o göz şimşek çakar,

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 7. Ayeti
7- Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan günden korkarlar.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 7. Ayeti
7- elbette size va'd olunan şey muhakkak meydana gelecektir.

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 7. Ayeti
7- Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 7. Ayeti
7- Onu ikincisi izleyecek.

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 7. Ayeti
7- Onun temizlenmemesinden sana ne!

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 7. Ayeti
7- ruhlar eşleştirildiğinde.

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 7. Ayeti
7- O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 7. Ayeti
7- Hayır, hayır, facirlerin yazısı Siccin'dedir.

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 7. Ayeti
7- O zaman kitabı sağ eline verilen,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 7. Ayeti
7- Müminlere yaptıklarını bizzat seyrediyorlardı.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 7. Ayeti
7- Ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkar.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 7. Ayeti
7- Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 7. Ayeti
7- Ne besler, ne açlıktan kurtarır.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 7. Ayeti
7- Sütunların sahibi İrem'e

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 7. Ayeti
7- Onu bir gören olmadı mı sanıyor?

Kur'an-ı Kerim Şems Suresinin 7. Ayeti
7- nefse ve onu düzenleyene,

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 7. Ayeti
7- Biz onu en kolayına kolaylayacağız.

Kur'an-ı Kerim Duhâ Suresinin 7. Ayeti
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

Kur'an-ı Kerim İnşirâh Suresinin 7. Ayeti
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Kur'an-ı Kerim Tîn Suresinin 7. Ayeti
7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 7. Ayeti
7- Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.

Kur'an-ı Kerim Beyyine Suresinin 7. Ayeti
7- İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.

Kur'an-ı Kerim Zilzâl Suresinin 7. Ayeti
7- Her kim zerre kadar bir hayır isterse onu görecek;

Kur'an-ı Kerim Âdiyât Suresinin 7. Ayeti
7- Ve kendisi de şahittir buna.

Kur'an-ı Kerim Kâri’a Suresinin 7. Ayeti
7- artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.

Kur'an-ı Kerim Tekâsür Suresinin 7. Ayeti
7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!

Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresinin 7. Ayeti
7- ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!

Kur'an-ı Kerim Mâ’ûn Suresinin 7. Ayeti
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı yemezler).

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder