4/21/2017

Kuran Surelerinin 16. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
kuranın 16 ayetleri
Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 16. Ayeti
İşte bunlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlardır da ticaretleri kar etmemiştir. Kar yolunu tutmuş da değillerdir.

Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân Suresinin 16. Ayeti
Onlar ki: "Rabbimiz, inandık iman getirdik; artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azabından koru!" derler.

Kur'an-ı Kerim Nisâ Suresinin 16. Ayeti
Sizlerden zina edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden, daima merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Mâide Suresinin 16. Ayeti
Allah, rızası ardınca gidenleri onunla kurtuluş yollarına yöneltecek ve izni ile onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola koyacak.

Kur'an-ı Kerim En’âm Suresinin 16. Ayeti
O gün kimden azap giderilirse, işte Allah onu bağışlamıştır. Ve işte apaçık kurtuluş budur.

Kur'an-ı Kerim A’râf Suresinin 16. Ayeti
İblis: "Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım.

Kur'an-ı Kerim Enfâl Suresinin 16. Ayeti
Her kim böyle bir günde onlara -dönüp çarpışmak için pırlanmak (kaçar gibi yapmak) veya diğer safta mevzilenmek halleri hariç- arkasını dönerse, muhakkak Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Ve varacağı yer cehennemdir, o ise ne kötü akibettir!

Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresinin 16. Ayeti
Yoksa siz, kendi halinize bırakılacağınızı, içinizden savaşanları ve Allah'tan, Peygamberinden ve mü'minlerden başka sokulacak bir locaya tutunmayanları Allah'ın hiç de bilip görmeyeceğini mi sandınız? Oysa Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kur'an-ı Kerim Yûnus Suresinin 16. Ayeti
De ki: "Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım, hiçbir şekilde de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce bir ömür boyu durdum. Artık bir kere olsun aklınıza baş vurmaz mısınız?"

Kur'an-ı Kerim Hûd Suresinin 16. Ayeti
Fakat onlar, ahirette öyle olurlar ki, kendilerine ateşten başka birşey yoktur ve orada yaptıkları bütün iyilikler heba olmuştur, bütün yaptıkları boştur.

Kur'an-ı Kerim Yûsuf Suresinin 16. Ayeti
Yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler.

Kur'an-ı Kerim Ra’d Suresinin 16. Ayeti
De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kim?" Deki: "Allah!" Yine de ki: "Allah'tan başka kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verme gücüne malik olmayanları dost mu ediniyorsunuz!" De ki: "Hiç kör ile gören bir olur mu, yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa Allah'a O'nun yarattığı gibi mahluklar yaratan ortaklar buldular da yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü?" De ki: "Allah herşeyin yaratıcısı ve O birdir, kahredicidir."

Kur'an-ı Kerim İbrahim Suresinin 16. Ayeti
Arkasından da cehennem! Ve irin suyundan sulanacak,

Kur'an-ı Kerim Hicr Suresinin 16. Ayeti
Şanım hakkı için biz, gökte burçlar yaptık ve onu seyredenler için süsledik.

Kur'an-ı Kerim Nahl Suresinin 16. Ayeti
Ve işaretler koydu. Yıldızla da yollarını bulurlar onlar.

Kur'an-ı Kerim İsrâ Suresinin 16. Ayeti
Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın devletlilerine (ileri gelenlerine) emrederiz; onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece o ülke aleyhine hüküm hak olur! Artık onu yerle bir ederiz.

Kur'an-ı Kerim Kehf Suresinin 16. Ayeti
(İçlerinden biri demişti ki): "Madem ki, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından uzaklaşmayı tercih ettiniz, o halde mağaraya çekilin ki, sizin için Rabbiniz rahmetini yaysın ve size işinizden bir kolaylık hazırlasın."

Kur'an-ı Kerim Meryem Suresinin 16. Ayeti
Kitap'da Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kur'an-ı Kerim Tâ-Hâ Suresinin 16. Ayeti
Sakın ona inanmayıp kendi keyfine uyan kimse seni ondan alıkoymasın, sonra helak olursun!

Kur'an-ı Kerim Enbiyâ Suresinin 16. Ayeti
Biz, göğü, yeri ve arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.

Kur'an-ı Kerim Hac Suresinin 16. Ayeti
Ve işte Biz onu (Kur'an'ı) böyle apaçık ayetler olarak indirdik. Çünkü Allah istediğine hidayet eder.

Kur'an-ı Kerim Mü’minûn Suresinin 16. Ayeti
Sonra siz, kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Nûr Suresinin 16. Ayeti
Onu duyduğunuz da: "Bunu söylemek bize yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır." deseydiniz ya!

Kur'an-ı Kerim Furkân Suresinin 16. Ayeti
Onlara orada bütün istedikleri vardır, hem de orada sonsuza dek kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerinde yerine getirilmesi istenecek bir vaaddir.

Kur'an-ı Kerim Şu’arâ Suresinin 16. Ayeti
haydin Firavun'a varın da deyin ki: "İnan ki biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz;

Kur'an-ı Kerim Neml Suresinin 16. Ayeti
Ve Süleyman Davud'un yerine geçip dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize herşeyden verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütufdur."

Kur'an-ı Kerim Kasas Suresinin 16. Ayeti
Ey Rabbim, doğrusu ben kendime yazık ettim, artık bağışlamanla benim suçumu ört! dedi. O da onu bağışladı. Gerçekten O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresinin 16. Ayeti
İbrahim'i de (gönderdik). Hani o kavmine demişti ki: "Hep Allah'a ibadet edin ve O'ndan korkun; bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.

Kur'an-ı Kerim Rûm Suresinin 16. Ayeti
Ayetlerimize ve ahiret buluşmasına yalan deyip de küfredenlere gelince, işte bunlar o zaman azap içinde huzura celbedilirler.

Kur'an-ı Kerim Lokmân Suresinin 16. Ayeti
Yavrum, haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi tartısı olsa da bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, mizanına koyar. Çünkü Allah en ince şeyleri bilen, herşeyden haberi olandır.

Kur'an-ı Kerim Secde Suresinin 16. Ayeti
Yanları yataklarından aralaşır (uzaklaşır), korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz azıklardan hayıra sarfederler.

Kur'an-ı Kerim Ahzâb Suresinin 16. Ayeti
De ki: "Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez; faraza verdiği takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız."

Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 16. Ayeti
Fakat onlar, yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini salıverdik ve o güzelim iki bahçelerini buruk yemişli, ılgınlı ve biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik.

Kur'an-ı Kerim Fâtır Suresinin 16. Ayeti
Dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk getirir.

Kur'an-ı Kerim Yâsîn Suresinin 16. Ayeti
Elçiler: "Rabbimiz biliyor ki, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

Kur'an-ı Kerim Sâffât Suresinin 16. Ayeti
Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecek mişiz?

Kur'an-ı Kerim Sâd Suresinin 16. Ayeti
Bir de: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim pusulamızı (payımızı) acele ver!" dediler.

Kur'an-ı Kerim Zümer Suresinin 16. Ayeti
Onların üstlerinden ateş çatılır, altlarından da çatılır; duydunuz ya, işte Allah kullarını bundan sakındırıyor, "Ey kullarım, onun için bana (sığınıp) korunun." (diyor).

Kur'an-ı Kerim Mü’min Suresinin 16. Ayeti
Onların (mezarlarından) meydana fırlayacakları gün, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. "Bugün mülk kimindir?" (buyurulur). "Bir olan, herşeyi kudreti altında tutan Allah'ındır." (denir).

Kur'an-ı Kerim Fussilet Suresinin 16. Ayeti
Biz de kendilerine dünya hayatında zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde üzerlerine sarsar rüzgarı (dondurucu veya çok gürültülü bir kasırga) gönderdik. Elbette ki, ahiret azabı daha zahmetlidir; hem de onlar kurtarılamayacaklardır.

Kur'an-ı Kerim Şurâ Suresinin 16. Ayeti
Bu kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışacakların delilleri Rableri yanında geçersizdir. Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresinin 16. Ayeti
Yoksa O, yaratıp durduğu mahluklarından kendine kızlar edindi de oğullarla imtiyazı size mi verdi?

Kur'an-ı Kerim Duhân Suresinin 16. Ayeti
Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.

Kur'an-ı Kerim Câsiye Suresinin 16. Ayeti
Andolsun ki, Biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Kendilerini temiz rızıklardan rızıklandırmıştık ve alemlerin üstüne geçirmiştik.

Kur'an-ı Kerim Ahkâf Suresinin 16. Ayeti
İşte kendilerinden yaptıklannın en güzelini kabul buyuracağımız ve günahlarını sileceğimiz bu kimseler, cennetlikler arasında seçkin kişilerdir. Bu, va'dolunmakta oldukları şaşmaz doğru va'd iledir.

Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresinin 16. Ayeti
Onlardan seni dinlemeye gelen de var. Yanından çıktıkları zaman ise, kendilerine ilim verilmiş olanlara: "O, demin ne söyledi?" derler. Bunlar öyle kimselerdir ki, Allah kalplerini mühürlemiştir de hep heveslerinin ardına düşmektedirler.

Kur'an-ı Kerim Fetih Suresinin 16. Ayeti
O (savaştan) geri bırakılan bedevilere de ki: "Siz, ileride çok zorlu savaşçı bir toplulukla savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız, yahut müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir ve eğer bundan önce yaptığınız gibi aksine giderseniz sizi acı bir azaba çarptınr.

Kur'an-ı Kerim Hucurât Suresinin 16. Ayeti
De ki: "Siz Allah'a dindarlığınızı mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdekini ve yerdekini bilir ve Allah herşeyi bilendir"

Kur'an-ı Kerim Kâf Suresinin 16. Ayeti
Andolsun ki, insanı Biz yarattık, nefsinin onu ne ile vesveselendirdiğini biliriz ve Biz ona habl-i verid'den (şah damarından) daha yakınız.

Kur'an-ı Kerim Zâriyât Suresinin 16. Ayeti
Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Çünkü onlar, bundan önce güzel davranmayı adet edinmışlerdi.

Kur'an-ı Kerim Tûr Suresinin 16. Ayeti
Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi sizin için birdir; sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 16. Ayeti
O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu.

Kur'an-ı Kerim Kamer Suresinin 16. Ayeti
azabım ve uyarılarım nasılmış!

Kur'an-ı Kerim Rahmân Suresinin 16. Ayeti
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Kur'an-ı Kerim Vâkı’a Suresinin 16. Ayeti
karşı karşıya kurulmuşlar.

Kur'an-ı Kerim Hadîd Suresinin 16. Ayeti
O iman edenlere zamanı gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikrine ve inen gerçek aşkına saygı ile coşsun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış, Çoğu da günaha dalmış bulunanlar gibi olmasınlar?

Kur'an-ı Kerim Mücâdele Suresinin 16. Ayeti
Yeminlerini bir siper edindiler de Allah yolundan engellediler; onun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.

Kur'an-ı Kerim Haşr Suresinin 16. Ayeti
Tıpkı şeytanın meseli gibi ki, insana: "İnkar et!" dedi de, inkar edince: "Ben senden uzağım; çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!" dedi.

Kur'an-ı Kerim Teğâbun Suresinin 16. Ayeti
Onun için gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin ve harcayın, kendiniz için hayır yapın. Her kim de nefsinin hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 16. Ayeti
Emin misiniz o göktekinden; sizinle yeri göçürüvermesinden? O zaman bakarsın ki, o yer çalkalanıyor!

Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinin 16. Ayeti
Yakında Biz onu o hortumunun üzerinden damgalayacağız

Kur'an-ı Kerim Hâkka Suresinin 16. Ayeti
Ve gök yarılmış, o da o gün sarkmıştır.

Kur'an-ı Kerim Me’âric Suresinin 16. Ayeti
Derileri soyan ateştir.

Kur'an-ı Kerim Nûh Suresinin 16. Ayeti
Ayı içlerinde bir ışık, güneşi de bir lamba yapmıştır.

Kur'an-ı Kerim Cin Suresinin 16. Ayeti
Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.

Kur'an-ı Kerim Müzzemmil Suresinin 16. Ayeti
Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!

Kur'an-ı Kerim Müddessir Suresinin 16. Ayeti
Hayır! O Bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.

Kur'an-ı Kerim Kıyâmet Suresinin 16. Ayeti
Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!

Kur'an-ı Kerim İnsan Suresinin 16. Ayeti
gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

Kur'an-ı Kerim Mürselât Suresinin 16. Ayeti
Önceki toplulukları helak etmedik mi?

Kur'an-ı Kerim Nebe’ Suresinin 16. Ayeti
Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.

Kur'an-ı Kerim Nâzi’ât Suresinin 16. Ayeti
Hani Rabbi ona o mukaddes vadi Tuva'da seslenmişti:

Kur'an-ı Kerim Abese Suresinin 16. Ayeti
şerefli, takva sahibi yazıcıların.

Kur'an-ı Kerim Tekvîr Suresinin 16. Ayeti
o akıp akıp yuvasına girenlere,

Kur'an-ı Kerim İnfitâr Suresinin 16. Ayeti
Ondan çıkacak da değillerdir.

Kur'an-ı Kerim Mutaffifîn Suresinin 16. Ayeti
Sonra onlar, mutlaka cehenneme yaslanacak

Kur'an-ı Kerim İnşikâk Suresinin 16. Ayeti
Şimdi yemin ederim, o şafağa,

Kur'an-ı Kerim Bürûc Suresinin 16. Ayeti
Dilediğini yapandır.

Kur'an-ı Kerim Târık Suresinin 16. Ayeti
Ben de hilelerine kaşı hile kurarım.

Kur'an-ı Kerim A’lâ Suresinin 16. Ayeti
Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Kur'an-ı Kerim Ğâşiye Suresinin 16. Ayeti
serilmiş nefis döşemeler vardır.

Kur'an-ı Kerim Fecr Suresinin 16. Ayeti
Fakat her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim bana ihanet etti." der.

Kur'an-ı Kerim Beled Suresinin 16. Ayeti
veya toprak döşenen (hiçbir varlığı olmayan) bir yoksula..

Kur'an-ı Kerim Leyl Suresinin 16. Ayeti
O ki, yalanlamış ve tersine gitmiştir.

Kur'an-ı Kerim Alak Suresinin 16. Ayeti
Yalancı, cani bir alnı!

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder