3/31/2017

Kur'an-ı Kerim Sureleri 2. Ayetler Surelerin 2. Ayetlerinde Ne Yazıyor

  Hiç yorum yok
kurandaki ikinci ayetler
Kur'an-ı Kerim'in İkinci Ayetleri Surelerin İkinci  Ayetleri

Fâtiha Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

Bakara Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Iste o kitap, bunda süphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.

Âl-i İmrân Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.

Nisâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.

Mâide Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Ey iman edenler, ne Allah'ın şearine, dini merasimlerine, ne haram aya, ne kurbanlık hediyelere, ne gerdanlıklarına, ne de Rablerinin gerek nimetini, gerekse hoşnutluğunu arayarak Beyt-i Haram'a doğru gelenlere sakın saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınızda, isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bazılarına karşı beslediğiniz kin, sakın sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve takva sahibi olmada yardımlaşın, günah ve sınırı aşmada yardımlaşmayın! Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çok çetindir.

En’âm Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O, öyle bir yaratıcıdır ki, sizi çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi. Bir ecel de O'nun katında adlandırılmıştır. Sonra da siz daha şüphe mi ediyorsunuz?

A’râf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bu, kendisiyle uyarasın diye ve mü'minlere bir ihtar olmak üzere sana indirilen bir kitaptır; sakın bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı olmasın!

Enfâl Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.

Tevbe Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bundan böyle yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın; şunu da bilin ki, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve Allah, herhalde kafirleri rezil edecek!

Yûnus Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İnsanlar için, içlerinden bir ere: "Bütün insanları uyar ve iman edenleri müjdele; kendileri için Rablerinin katında yüce bir mertebe var!" diye vahyedişimiz hiç duyulmadık şaşılacak birşey mi oldu ki, kafirler: "Kesinlikle bu bir sihirbazdır!" dediler.

Hûd Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- şöyle ki, Allah'tan başkasına kul olmayın! Ben size O'nun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim!

Yûsuf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

Ra’d Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah O'dur ki görüyorsunuz gökleri direksiz yükseltti, sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi; herbiri belirli bir vakte kadar akıp gidiyor; herşeyi yönetiyor ve ayetleri açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınıza kesin olarak inanasınız.

İbrahim Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O Allah' in (yoluna) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur; şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline!

Hicr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.

Nahl Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kullarından dilediğine, kendi emrini vahyile melekleri indiriyor ve: "Şu gerçeği bildirin ki, Benden başka ilah yoktur, o halde Benden korkun!" buyuruyor.

İsrâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Musa'ya da Kitap verdik ve onu İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık; Benden başka bir vekil tutmayın diye.

Kehf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- dosdoğru; tarafından şiddetli bir azap ile korkutmak ve yararlı yararlı işler yapan müminlere şunu müjdelemek için: Kendilerine gerçekten güzel bir mükafat var;

Meryem Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır.

Tâ-Hâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.

Enbiyâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı ancak alaya alarak dinliyorlar.

Hac Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Onu göreceğiniz gün, her emzikli (kadın) emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.

Mü’minûn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

Nûr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca mü'minlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!

Furkân Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O, göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olandır, hiçbir oğul edinmemiştir ve mülkünde hiçbir ortağı da yoktur; herşeyi yaratmış ve herbirini bir takdir ile belirleyip hepsinin mukadderatını hazırlamıştır.

Şu’arâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bunlar sana o apaçık Kitab'ın ayetleridir!

Neml Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- birer hidayet ve müjde olmak üzere o mü'minlere

Kasas Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bunlar, sana o apaçık kitabın ayetleridir!

Ankebût Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İnsanlar: "İnandık! demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?

Rûm Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Rumlar yenildi,

Lokmân Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bunlar, sana (gönderilen) o hikmetli Kitab'ın ayetleridir,

Secde Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab'ın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.

Ahzâb Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne yapıyorsanız haberdardır.

Sebe Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa hepsini bilir. O, çok merhametli, çok bağışlayıcıdır.

Fâtır Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah, insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.

Yâsîn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Hikmetli Ku'ran'ın hakkı için!

Sâffât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- o haykırıp da sürenlere

Sâd Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

Zümer Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Emin ol, Biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et!

Mü’min Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bu kitabın indirilişi, O çok güçlü, herşeyi bilen Allah'tandır.

Fussilet Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O Rahman (bağışlaması, bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli Allah) tarafından indirilmiştir.

Şurâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1 ve 2- Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.

Zuhruf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bu parlak Kitab'ın kadrini bilin!

Duhân Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Apaçık Kitab hakkı için,

Câsiye Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kitap indirilmesi o güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Ahkâf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bu kitabın ceste ceste indirilmesi çok güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Muhammed Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İman edip iyi iyi işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene iman edenlere gelince -ki Rablerinden gelen gerçek te odur- Allah, onların kötülüklerini silmekte ve durumlarını düzeltmektedir.

Fetih Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin diye.

Hucurât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden üstün kaldırrnayın (fazla yükseltmeyin) ve ona birbirinize bağırır gibi iri söylemeyin ki, haberiniz olmadan amelleriniz hiçe iniverir!

Kâf Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Doğrusu kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler dediler ki: "Bu şaşılacak şey!

Zâriyât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bir ağırlık taşıyan (bulut)lara

Tûr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2 ve 3- Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,

Necm Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da!

Kamer Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Hala bir mucize görseler, yüz çevirip: "Süregelen bir sihir!" derler.

Rahmân Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kur'an'ı öğretti,

Vâkı’a Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- onun oluşuna yalan diyen dil olmaz.

Hadîd Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür, hem O herşeye gücü yetendir.

Mücâdele Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İçinizden zihar ile (sen, bana anamın sırtı gibisin, demekle) kadınlarından ayrılmaya kalkışan kimseler bilmelidirler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak onları doğuranlardır. Üstelik onlar gerçekten pek çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Bununla birlikte Allah'ın affının ve mağfiretinin çok olduğunda da kuşku yoktur..

Haşr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O'dur kitap verilenlerden inkar edenleri ilk haşir için yurtlarından çıkaran. Siz, onların çıkacaklarını sanmadınız, Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacak engelleri olduğunu sandılar, fakat Allah onları hesap etmedikleri bir yönden bastırdı ve kalplerinin içine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini bir yandan kendi elleriyle, bir yandan da mü'minlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey görecek gözleri olanlar, düşünün de ibret alın!

Mümtehine Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Eğer onlar sizi yenip de ele geçirirseler, hepinize düşman kesilirler, sizlere ellerini ve dillerini kötülükle uzatır, hepinizin kafir olmasını isterler.

Saff Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz?

Cum’a Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O'dur, ümmiler içinde kendilerinden olup onlara ayetlerini okuyan, onları temize çıkarıp parlatan, onlara kitap ve hikmet öğreten bir peygamber gönderen. Oysa bundan önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Münâfikûn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1 ve 2- Münafıklar sana geldiklerinde: "Şehadet ederiz, gerçekten sen Allah'ın Resulüsün!" dediler. Allah da biliyor ki, sen şüphesiz O'nun Resulüsün! Bununla beraber Allah şahitlik ediyor ki, doğrusu münafıklar katiyyen yalancıdırlar. Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan çizmektedirler. Doğrusu onlar ne fena yapıyorlar.

Teğâbun Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O'dur sizi yaratan, öyle iken kiminiz mümin kiminiz de kafirdir. Allah ise ne yaparsanız görür.

Talâk Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Sonra sürelerini doldurmaya yaklaştıklarında, onları güzellikle tutun veya güzellikle ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki erkeği şahit tutun! Şahitliği de Allah için doğru yapın! Bu size söylenenleri duydunuz, bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere öğüt verilir. Her kim de Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar.

Tahrîm Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah size yeminlerinizin çözümlüğünü (çözülmesini) farz kılmıştır ve Allah, sizin sahibinizdir. O herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mülk Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır

Kalem Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- sen Rabbinin nimeti sayesinde, deli değilsin.

Hâkka Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Nedir o hak olan (kıyamet)?

Me’âric Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kafirler için yok onu engelleyecek.

Nûh Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Dedi ki: "Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!

Cin Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik, Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.

Müzzemmil Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- gece kalk, pek azı hariç,

Müddessir Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- kalk artık uyar,

Kıyâmet Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!

İnsan Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.

Mürselât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- büküp devirenlere,

Nebe Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O büyük peygamberlik haberinden

Nâzi’ât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- usulcacık çekenlere,

Abese Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Ona ama geldi diye.

Tekvîr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- yıldızlar bulandığında,

İnfitâr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- yıldızlar döküldüğünde,

Mutaffifin Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.

İnşikâk Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- ve Rabbini dinleyip haklandığında,

Bürûc Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- o va'dolunan güne,

Târık Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Bildin mi Tarık nedir?

A’lâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Yaratıp düzene koyan Rabbinin.

Ğâşiye Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür.

Fecr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- on geceye,

Beled Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Sen bu beldede oturmaktayken.

Şems Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- ona uyduğunda aya,

Leyl Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- açıldığı zaman o gündüze,

Duhâ Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- ve dindiği zaman o geceye ki,

İnşirâh Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İndirmedik mi senden o yükünü?

Tîn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Sinin (Sina) dağına

Alak Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

Kadr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Kadir gecesinin ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

Beyyine Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- (Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.

Zilzâl Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- yer ağırlıklarını çıkardığında,

Âdiyât Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- (tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,

Kâri’a Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Nedir o çarpacak bela?

Tekâsür Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!

Asr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- insan mutlaka bir ziyandadır.

Humeze Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

Fil Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Kureyş Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

Mâ’ûn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- İşte yetimi itip kakan odur!

Kevser Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Kâfirûn Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- tapmam o taptıklarınıza!

Nasr Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

Tebbet Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

İhlâs Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

Felâk Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- yarattığı şeylerin şerrinden,

Nâs Suresi 2. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
2- insanların hükümdarına,

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder