3/31/2017

Kur'an-ı Kerim Surelerinin 1. Ayetleri 1. Ayetlerde Neler Yazıyor

  Hiç yorum yok
Kur'an-ı Kerim Surelerinin 1. Ayetleri  1. Ayetlerde Neler Yazıyor
Kur'an-ı Kerim'in Birinci Ayetleri Surelerin Birinci Ayetleri

Fatiha Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'in ismiyle.

Bakara Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- (Elif, Lâm, Mîm.)

Ali İmran Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim.

Nisa Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey bütün insan kümeleri, sizleri birtek kişiden yaratan sonra ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının! O Allah'a karşı gelmekten korkun ki, siz O'nun ve o rahimlerin (akrabalık) hürmetine birbirinizden isteklerde bulunursunuz. Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü bulunuyor.

Maide Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getiriniz! İhrama girdiğinizde avlanmayı helal saymamanız şartıyla size, şu okunacak olanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz ki, Allah istediği hükmü koyar.

En'am Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar.

A'raf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim, Sad.

Enfal Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Sana ganimetlerin taksiminden soruyorlar. De ki: "Ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten iman etmişseniz, Allah'tan korkun, birbirinizle aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin!

Tevbe Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

Yunus Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, o hikmetli kitabın ayetleridir.

Hud Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitaptır,

Yusuf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, sana apaçık kitabın ayetleridir!

Ra'd Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar sana o Kitab'ın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu iman etmezler.

İbrahim Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif Lâm Râ. Bir kitap sana indirdik ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan nura çıkarasın; doğruca o yüce ve övülmeye layık olanın yoluna ki, bütün izzet ve hamd O'nundur.

Hicr Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur'an'ın ayetleridir.

Nahl Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Allah'ın emri geldi, sakın onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. O, kendisine ortak koştukları şeylerden münezzeh, yüksek, çok yüksektir.

İsra Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Uzaktır bütün noksanlıklardan O ki, kulunu bir gece Mescidi Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götürdü; ona ayetlerimizden gösterelim diye. Gerçek şu ki, O'dur işiten gören!

Kehf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitab indirdi, içinde hiçbir yamukluk yapmadan,

Meryem Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Taha Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ta Ha

Enbiya Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- İnsanlara hesap zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar.

Hacc Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey insanlar, Rabbinize korunun (sığının); çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Mu'minun Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Gerçekten kurtuluşa erdi mü'minler.

Nur Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Bu indirdiğimiz, farz kıldığımız ve içinde açık açık ayetler indirdiğimiz bir suredir; ola ki iyice belleyip tutarsınız.

Furkan Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye, kuluna indiren (Allah) ne yücedir!

Şu'ara Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ta, Sin, Mim.

Neml Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,

Kasas Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ta, Sin, Mim.

Ankebut Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim.

Rum Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim.

Lokman Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim.

Secde Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Elif, Lam, Mim.

Ahzab Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Sebe Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Hamd O Allah'adır ki, göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur, ahirette de hamd O'nun. O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

Fatır Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Hamd, o gökleri ve yeri yaratan ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah, herşeye gücü yetendir.

Yasin Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Yasin

Saffat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun o kuvvetlere, o saf bağlayıp duranlara.

Sad Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

Zumer Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Mu'min Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim.

Fussilet Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim.

Şura Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1-2 Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.

Zuhruf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim.

Duhan Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim.

Casiye Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim,

Ahkaf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ha, Mim.

Muhammed Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Fetih Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.

Hucurat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey iman edenler, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin (saygısızlık etmeyin) ve Allah'tan korkun, çünkü Allah işitir, bilir.

Kaf Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Kaf. Şanlı Kur'an'a andolsun!

Zariyat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O tozdurup savuranlara.

Tur Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun o Tur'a,

Necm Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- İnmekte olan necme (yıldıza, Kur'an'ın inen miktarına) yemin ederim ki,

Kamer Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Yaklaştı kıyamet, ay yarıldı!

Rahman Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Rahman,

Vakıa Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- o vakıa (kıyamet) bir koptu mu,

Hadid Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidirMucadele Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Evet işitti Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet eden o kadının dediğini; Allah da konuşmanızı dinliyordu, çünkü Allah işitir, görür.

Haşr Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Mumtehine Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanınızı dostlar edinmeyin! Onlar, size gelen gerçeği inkar etmişken siz onlara dostluk gösteriyorsunuz. Onlar, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için peygamberi ve sizi (yurdunuzdan) çıkarıyorlardı. Eğer sizler, Benim yolumda ve hoşnutluğum uğrunda savaşa çıktıysanız (böyle yapmazsınız). Siz, dostluk göstererek onlara sır veriyorsunuz, oysa Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da tamamen bilirim ve içinizden her kim onu yaparsa, artık düz yolun ortasında şaşırmış olur.

Saff Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

Cuma Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, öyle lekesiz mukaddes, hem güçlü hem hikmet sahibi olan Allah için tesbih eder.

Munafikun Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- 2 Münafıklar sana geldiklerinde: "Şehadet ederiz, gerçekten sen Allah'ın Resulüsün!" dediler. Allah da biliyor ki, sen şüphesiz O'nun Resulüsün! Bununla beraber Allah şahitlik ediyor ki, doğrusu münafıklar katiyyen yalancıdırlar. Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan çizmektedirler. Doğrusu onlar ne fena yapıyorlar.

Tegabun Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nun, hamd O'nun ve O, herşeye kadirdir.

Talak Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman, onları iddetlerine doğru boşayın ve iddeti de sayın; Rabbiniz Allah'tan korkun; açık bir terbiyesizlik yapmaları durumu dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar! Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah, onun arkasından bir iş çıkarır.

Tahrim Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey Peygamber, sana Allah'ın helal ettiğini niçin haram edersin; hanımlarının hoşnutluğunu ararsın? Yine de Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Mülk Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.

Kalem Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,

Hakka Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O hak olan (kıyamet).

Mearic Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- İsteyen biri, olacak bir azabı istedi.

Nuh Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Haberiniz olsun ki, Biz Nuh'u: "Kendilerine elim bir azap gelmeden önce kavmini uyar!" diye kavmine gönderdik.

Cin Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- De ki: "Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: "İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.

Muzzemmil Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey o örtünen,

Muddessir Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ey (sarılıp) bürünen,

Kıyamet Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!

İnsan Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!

Murselat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun iyilik yapılması için (o birbiri ardınca) gönderilenlere,

Nebe Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Neden soruşuyorlar?

Naziat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun, o daldırıp çıkaranlara,

Abese Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ekşidi (yüzünü ekşitti) ve döndü.

Tekvir Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O güneş dürüldüğünde,

İnfitar Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Gökyüzü çatladığında,

Mutaffifin Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Veyl ölçü ve tartıda hile yapanlara!

İnşikak Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Gök yarıldığında

Büruc Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O burçlara sahip gök yüzüne,

Tarık Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a,

A'la Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Tesbih et Rabbinin A'la (yüce) ismini.

Gaşiye Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Geldi mi sana o Ğaşiye (her şeyi kuşatacak salgın, istilacı kıyametin) haberi?

Fecr Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun şafağa.

Beled Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Yo... yemin ederim bu beldeye!

Şems Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun güneşe ve parıltısına,

Leyl Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun bürürken o geceye,

Duhâ Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun kuşluk vaktine

İnşirâh Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Senin için bağrını açmadık mı?

Tin Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun o incire, o zeytine,

Alak Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Oku O yaratan Rabbinin adıyla!

Kadir Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Beyyine Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.

Zilzal Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Yer o sarsıntıyla sarsıldığında,

Adiyat Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

Karia Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O apaçık bela (Kıyamet)...

Tekasur Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,

Asr Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Andolsun Asr'a ki,

Humeze Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

Fil Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Kureyş Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

Maun Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

Kevser Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.

Kafirun Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- De ki: "Ey kafirler,

Nasr Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

Tebbet Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

İhlas Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- De ki: "O Allah tek birdir.

Felak Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Nas Suresi 1. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
1- De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,

Ayetler kaynağımızda nasıl verilmişse aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder