El-Ehad İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri

Ehad esma sayısıyla aynı olan ayetler
Kur'an-ı Kerim'in 13. Ayetleri
El-Ehad Ebced sayı değeri 13
Kur'an-ı Kerim'de 13. Sure Rad Suresi

Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
yukarıdada gördüğünüz gibi Allah'ın El-Ehad isminin ebced değeri 13 ve Kur'an-ı Kerim'deki 13. sure Rad. Tabi birde bütün surelerdeki 13. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 13. Ayetler

Bakara Suresi: 13 Ayet
Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

Al-i İmran Suresi: 13. Ayet
Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kâfirdi. (Onları) göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır.

Nisa Suresi: 13 Ayet
İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

Maide Suresi: 13 Ayet
İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

Enam Suresi: 13 Ayet
Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Araf Suresi: 13 Ayet
Allah, "Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın" dedi.

Enfal Suresi: 13 Ayet
Bu, onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.

Tevbe Suresi: 13 Ayet
Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü'minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.

Yunus Suresi: 13 Ayet
Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.

Hud Suresi: 13 Ayet
Yoksa "onu (Kur'an'ı) uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre getirin."

Yusuf Suresi: 13 Ayet
Babaları "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer, siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum."

Rad Suresi: 13 Ayet
Gök gürlemesi O'na hamd ederek tespih eder. Melekler de O'nun korkusundan tespih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O, azabı çok şiddetli olandır.

İbrahim Suresi: 13 Ayet
İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, ya da bizim dinimize dönersiniz" dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz."

Hicr Suresi: 13 Ayet
Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar.

Nahl Suresi: 13 Ayet
Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

İsra Suresi: 13 Ayet
Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.

Kehf Suresi: 13 Ayet
Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık

Meryem Suresi:  12.-13. ve 14. Ayet
(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Ta Ha Suresi: 13 Ayet
"Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle."

Enbiya Suresi: 13 Ayet
Onlara, "Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız" denildi.

Hac Suresi: 13 Ayet
Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır!

Müminun Suresi: 13 Ayet
Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.

Nur Suresi: 13 Ayet
Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Madem ki şahit getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir.

Furkan Suresi: 13 Ayet
Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler

Şuara Suresi: 13 Ayet
"Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Hârûn'a da peygamberlik ver (ve onu bana yardımcı yap)."

Neml Suresi: 13 Ayet
Nitekim âyetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, "Bu apaçık bir sihirdir" dediler.

Kasas Suresi: 13 Ayet
Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın va'dinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.

Ankebut Suresi: 13 Ayet
Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.

Rum Suresi: 13 Ayet
Onların, Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.

Lokman Suresi: 13 Ayet
Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."

Secde Suresi: 13 Ayet
Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.

Ahzab Suresi: 13 Ayet
Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün" demişti. Onlardan bir başka grup da, "Evlerimiz açık (korumasız)" diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Sebe Suresi: 13 Ayet
Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Fatır Suresi: 13 Ayet
Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

Yasin Suresi: 13 Ayet
(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.

Saffat Suresi: 13 Ayet
Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.

Sad Suresi: 12.ve13 Ayet
Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi2 Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) gruplardı.

Zümer Suresi: 13 Ayet
De ki: "Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

Mü'min Suresi: 13 Ayet
O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O'na yönelen, düşünüp ibret alır.

Fussilet Suresi: 13 Ayet
Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, "Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım."

Şura Suresi: 13 Ayet
"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsâ'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslam dini), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.

Zuhruf Suresi: 12.- 13. ve 14. Ayet
O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

Duhan Suresi: 13 Ayet
Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.

Casiye Suresi: 13 Ayet
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.

Ahkaf Suresi: 13 Ayet
"Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

Muhammed Suresi: 13 Ayet
(Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.

Fetih Suresi: 13 Ayet
Kim Allah'a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık.

Hucurat Suresi: 13 Ayet
Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.

Kaf Suresi: 12. - 13. ve 14. Ayet
Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

Zariyat Suresi: 13. ve 14. Ayet
Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur."

Tur Suresi: 13. ve 14. Ayet
Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir.

Necm Suresi: 13 Ayet
Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

Kamer Suresi: 13 Ayet
Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

Rahman Suresi: 13 Ayet
O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Vakıa Suresi: 13. ve 14. Ayet
Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

Hadid Suresi: 13 Ayet
Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, "Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine, "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

Mücadele Suresi: 13 Ayet
Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resülüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Haşr Suresi: 13 Ayet
Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

Mümtehine Suresi: 13 Ayet
Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş6 bir toplumu dost edinmeyin.

Saf Suresi: 13 Ayet
Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke'nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri müjdele!

Tegabun Suresi: 13 Ayet
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

Mülk Suresi: 13 Ayet
Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

Kalem Suresi: 10.-11.-12.-13. ve 14. Ayet
Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

Hakka Suresi: 13.-14. ve 15. Ayet
Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.

Mearic Suresi: 11.-12.-13. ve 14. Ayet
Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.

Nuh Suresi: 13 Ayet
‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?

Cin Suresi: 13 Ayet
"Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."

Müzemmil Suresi: 12. ve 13 Ayet
Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

Müddessir Suresi: 12. ve 13 Ayet
Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

Kıyame Suresi: 13 Ayet
O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

İnsan Suresi: 13 Ayet
Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

Mürselat Suresi: 13 Ayet
Hüküm ve ayırım gününe.

Nebe Suresi: 13 Ayet
Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

Naziat Suresi: 13 Ayet
Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.

Abese Suresi: 13.-14.-15. ve 16. Ayet
O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

Tekvir Suresi: 13 Ayet
Cennet yaklaştırıldığı zaman.

İnfitar Suresi: 13 Ayet
Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.

Mutaffifin Suresi: 13 Ayet
Ona âyetlerimiz okununca, "Eskilerin masalları" der.

İnşikak Suresi: 13 Ayet
Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.

Büruc Suresi: 13 Ayet
Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.

Tarık Suresi: 13 Ayet
Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.

Ala Suresi: 13 Ayet
Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

Gaşiye Suresi: 13.-14.-15. ve 16. Ayet
Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

Fecr Suresi: 13 Ayet
Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.

Beled Suresi: 13 Ayet
O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

Şems Suresi: 13 Ayet
Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

Leyl Suresi: 13 Ayet
Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

Alak Suresi: 13 Ayet
Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse !?

Ayetlerin Türkçe anlamları hakkında yararlandığımız site kaynağı kuran.gen.tr
El-Ehad İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri El-Ehad İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri Reviewed by bizim zaman on 2/03/2017 02:33:00 ÖÖ Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.