El-Hayy İsminin Ebced Sayısına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler

ya hayy isminin 18 ebced sayısı numarası ile aynı olan ayetler
Kur'an'daki 18. Ayetler
Allah'ın isimlerinin ebced sayısı ile aynı olan Sure hangisi olduğu ve Diğer surelerdeki ayet numarası ile aynı olan ayetlerde neler yazıyor diye merak ettiğimizi ve bu sebeplede araştırdığımızı söylemiştik. Şimdide Yüce Allah 18 ebced sayı değerinde olan ismi ile aynı numarayı taşıyan Kur'an-ı Kerim ayetlerini aşağıda tek tek paylaştık. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama içimden öyle geçti. "Aklıma bu şekilde yapmak düştüyse benim bilmediğim bir sebebi vardır " dedim ve yayınlıyorum.

El-Hayy Ebced sayı değeri 18
Kur'an-ı Kerim'de 18. Sure Kehf Suresi

Surelerde 18. Ayetler
Bakara Suresi: 18. Ayet
Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Al-i İmran Suresi: 18. Ayet
Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi: 18. Ayet
Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, "İşte ben şimdi tövbe ettim" diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

Maide Suresi: 18. Ayet
(Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak onadır.

Enam Suresi: 18. Ayet
O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Araf Suresi: 18. Ayet
Allah dedi ki: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum."

Enfal Suresi: 18. Ayet
İşte durum bu: (Allah mü'minleri güzel bir şekilde dener), bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir.

Tevbe Suresi: 18. Ayet
Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Yunus Suresi: 18. Ayet
Allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve "İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır" diyorlar. De ki: "Siz, Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir."

Hud Suresi: 18. Ayet
Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, "Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır" diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın lâneti zalimler üzerinedir.

Yusuf Suresi: 18. Ayet
Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakub dedi ki: "Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır."

Rad Suresi: 18. Ayet
Rablerinin emrine uyanlar için mükâfâtın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır!

İbrahim Suresi: 18. Ayet
Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

Hicr Suresi: 18. Ayet
Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

Nahl Suresi: 18. Ayet
Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

İsra Suresi: 18. Ayet
Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.

Kehf Suresi: 18. Ayet
Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.

Meryem Suresi: 18. Ayet
Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi.

Ta Ha Suresi: 18. Ayet
Mûsâ dedi ki: "O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm."

Enbiya Suresi: 18. Ayet
Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!

Hac Suresi: 18. Ayet
Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar.

Müminun Suresi: 18. Ayet
Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

Nur Suresi: 18. Ayet
Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Furkan Suresi: 18. Ayet
Onlar, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular" derler.

Şuara Suresi: 18. Ayet
Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin."

Neml Suresi: 18. Ayet
Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler" dedi.

Kasas Suresi: 18. Ayet
Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâ da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin" dedi.

Ankebut Suresi: 18. Ayet
"Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir."

Rum Suresi: 18. Ayet
Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tespih edin.

Lokman Suresi: 18. Ayet
"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."

Secde Suresi: 18. Ayet
Hiç mü'min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.

Ahzab Suresi: 18. ve 19. Ayet
Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

Sebe Suresi: 18. Ayet
Sebe' halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına (her biri diğerinden) görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş-gelişi belirledik (seyahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik: "Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın."

Fatır Suresi: 18. Ayet
Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.

Yasin Suresi: 18. Ayet
Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."

Saffat Suresi: 18. Ayet
De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)."

Sad Suresi: 18. ve 19. Ayet
Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.

Zümer Suresi: 18. Ayet
Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

Mü'min Suresi: 18. Ayet
Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu, (sanki) gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.

Suffilet Suresi: 18. Ayet
İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

Şura Suresi: 18. Ayet
Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

Zuhruf Suresi: 18. Ayet
Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah'a isnad ediyorlar?

Duhan Suresi: 18. Ayet
O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."

Casiye Suresi: 18. Ayet
Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.

Ahkaf Suresi: 18. Ayet
İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.

Muhammed Suresi: 18. Ayet
Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?

Fetih Suresi: 18. ve 19. Ayet
Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hucurat Suresi: 18. Ayet
Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Kaf Suresi: 18. Ayet
İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.

Zariyat Suresi: 18. Ayet
Seherlerde bağışlama dilerlerdi.

Tur Suresi: 17. ve 18. Ayet
Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

Necm Suresi: 18. Ayet
Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

Kamer Suresi: 18. Ayet
Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

Rahman Suresi: 18. Ayet
O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Vakıa Suresi: 17.-18. -19.-20. ve 21. Ayet
Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

Hadid Suresi: 18. Ayet
Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

Mücadele Suresi: 18. Ayet
Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

Haşr Suresi: 18. Ayet
Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Tegabun Suresi: 18. Ayet
O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mülk Suresi: 18. Ayet
Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!?

Kalem Suresi: 18. Ayet
(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)

Hakka Suresi: 18. Ayet
O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

Mearic Suresi: 17. ve 18. Ayet
O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır.

Nuh Suresi: 18. Ayet
‘Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.

Cin Suresi: 18. Ayet
"Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.

Müzzemmil Suresi: 18. Ayet
O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir.

Müddessir Suresi: 18. Ayet
Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Kıyame Suresi: 18. Ayet
O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

İnsan Suresi: 18. Ayet
Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.

Mürselat Suresi: 18. Ayet
Biz suçlulara işte böyle yaparız.

Nebe Suresi: 18. Ayet
Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

Naziat Suresi: 18. Ayet
"Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

Abese Suresi: 18. Ayet
Allah onu hangi şeyden yarattı?

Tekvir Suresi: 18. Ayet
Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

İnfitar Suresi: 18. Ayet
Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

Mutaffifin Suresi: 18. Ayet
Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır.

İnşikak Suresi: 18. Ayet
Dolunay halindeki aya ki,

Büruc Suresi: 17. ve 18. Ayet
Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?

Ala Suresi: 18. Ayet
Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardır.

Gaşiye Suresi: 18. Ayet
Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

Fecr Suresi: 18. Ayet
Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

Beled Suresi: 17. ve 18. Ayet
Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.

Leyl Suresi: 17. ve 18. Ayet
Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

Alak Suresi: 18. Ayet
Biz de zebânileri çağıracağız.

Bazı surelerde 18. ayetlerin dışında ayetlerin olması sebebi hepsinin birlikte yayınlamış olmasından kanaklanmaktadır.
Kaynak: kuran.gen.tr ve kuran.diyanet.gov.tr
El-Hayy İsminin Ebced Sayısına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler El-Hayy İsminin Ebced Sayısına Göre Kur'an'daki Sure ve Ayetler Reviewed by bizim zaman on 2/01/2017 07:46:00 ÖS Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.