8/05/2016

MKE Ankara MKE Kırıkkale MKE Çankırı İşçi Personel Alımı

  Hiç yorum yok
MKE Ankara MKE Kırıkkale MKE Çankırı İşçi Personel Alımı
Makina Kimya Endüstrisi Ankara Personel İşçi Alımı, Makina Kimya Endüstrisi Kırıkkale Personel İşçi Alımı, Makina Kimya Endüstrisi Çankırı  Personel İşçi Alımı

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur. MKE aşğıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır.
1- Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini ve askeri ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
2- Makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, alet ve yedeklerini ve benzerlerini imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
3- Yukarıdaki faaliyet konuları ve benzerleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından gerektiğinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak, faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
4- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
5- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
6- Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili her türlü yeni müessese ve ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak veya mevcut müessese, ortaklıkları, iştirakleri tasfiye etmek,
7- Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak,


8- İmalat ve satış için gerekli her türlü emtia ve maddeleri ithal ve tedarik etmek,
9- Ticaretle iştigal etmek, ihracat yapmak ve ihracat amacı ile ithalatta bulunmak,
10- Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında büro açmak, acentelik, başbayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak ve sigorta acentalığı yapmak,
11- Faaliyet konuları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

MKE İşçi Personel Alım Duyurusu İlanı
MKE Kurumun Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da bulunan bazı işyerlerindeki açık pozisyonlara lise ve dengi okul mezunu işçi alınacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak olup ilan detaylarını ve MKE işçi personel alımı başvuru süresini Türkiye İş Kurumu internet adresinden takip edilebilir. Sınav tarihleri ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.
Bu  ilana  Kişisel  Durumu  "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İlan detaylarını aşağıdaki adreslerden inceleyebilirsiniz.
http://www.mkek.gov.tr/tr/DuyuruDetay.aspx?ID=233
http://www.mkek.gov.tr/Duyurular/File/%C4%B0%C5%9EKUR%20T%C3%9CM%20%C4%B0LANLAR.pdf
kaynak: mkek.gov.tr

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder