5/30/2016

Ömerül Faruk Hz. Ömer bin Hattab Kimdir? Hz. Ömer'in Hayatı ve Ölümü

  Hiç yorum yok
Ömerül Faruk Hz. Ömer bin Hattab Kimdir? Hz. Ömer'in Hayatı ve Ölümü
Hazreti Ömer'in Hayatı Hakkında Bilgi

Ömer Mekke gayrimüslimlerince Muhammed'i öldürmek üzere görevlendirilmiş, yolda bu niyetini anlayan bir sahabe tarafından, hedef saptırmak amacıyla, gizli bir Müslüman olan kız kardeşinin evine yönlendirilmiş, önce gidip onunla ilgilenmesi söylenmiştir.
Kız kardeşinin evine geldiğinde evden gelen Kur'an sesini işiten Ömer "Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir..." diye başlayan Kur'an ayetlerinden (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) etkilenerek Müslüman olmuştur.

Hz. Ömer Ne Zaman Halife Oldu? Hz. Ömer'in Halifeliği Nasıl Oldu?
Ebubekir'in yaklaşık iki yıllık süren halifeliği hastalanıp vefat etmesiyle son bulmuştur. Son günlerinde ashabın görüşlerini alarak yerine Halife olarak Ömer'i tavsiye etmiştir ahitnameyi Osman'a yazdırmıştır.Hz. Ömer Hangi Yıllarda Halifelik Yaptı?
Ömer bin Hattab döneminde Bizans ile yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak'ın tamamı ve İran'ın büyük bir kısmı feth edildi. Ömer bin Hattab döneminde hilafet dahilden güçlendi. Ömer adaletli bir hükümdardı, devlet memurları ve valileri her zaman kontrol ederdi. Beytülmal'ı müslümanlar arasında en iyi şekilde bölüştürmüştür. Kendisi çok fakirdi, aylık geliri sadece 16–20 dirhemdi.

Hz. Ömer Ne Zaman Vefat Etti? Hz. Ömer'in Ölümü Nasıl Oldu?
Miladi 1 Kasım 644'te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Fars Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Ömer bin Hattab üç gün sonra vefat etti.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Omer_bin_Hattab

Hz. Ömer'in Kabri Nerededir? Hz. Ömer Nereye Defnedilmiştir?
Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Mescid-i Nebevi'ye defnedilmiştir. Ayrıca Hz. Ömer bin Hattab'dan başka Hz. Ebu Bekir, Abdul Muhsin bin Abdulaziz Al Saud, Vâkidi, Abdul Bari, Muhammed bin Hanefiyye, Ebu Nuaym Mescid-i Nebevi'ye Defnedildiği bilinen kişilerdir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder