12/15/2015

N Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
N Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe N Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

Kur'an-ı Kerim'de geçen, arapça erkek bebek isimlerini günümüzde bebeklerine koymak isteyenler bir hayli fazla...
Kur'an-ı Kerim'de geçen her ismi koymak ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışma konularıda olmuştur.
Arapça kökenli N harfi ile başlayan manası güzel olan erkek bebek isimlerinden bazılarını derledik. Aşağıda manalarıyla beraber verilmiştir.

N Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?

NABİ: Haberci, haber veren. Yüksek, yüce.
NACİ: Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
NACİL: Soyu sopu temiz olan kimse.
NADİM: Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden.
NÂDİR: Seyrek, az, ender bulunur.
NADİ: Nida eden, haykıran, çağıran. Toplantı, meclis
NAFİH: Üfleyen, üfleyici.
NAFİZ: Delen, delip geçen. İçeriye giren, işleyen. Tesir eden, sözü geçen.
NAİB: Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.
NAİL: Muradına eren, ermiş, ele geçiren.
NAİM: Bollukta yaşayış. Cennetin bir kısmı. Darun Naim: Cennet.
NAİMA: Halebte doğmuş, asıl adı Mustafa Naimdir. Naima tarihiyle meşhurdur.
NAKİ: Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, zarif.
NAKİB: Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede.
NAMIK: Yazıcı, katip, yazar
NASIH: Nasihat eden, öğüt veren. Nasıh ı Emin: Hz. Nuh (a.s.).
NASR: Yardım. Üstünlük. Kuran-ı Kerim'de sure ismidir.
NASRUDDİN: Dine yardımı dokunan. günümüzde Nasreddin şeklinde kullanılır.
NASRULLAH: Allahın nusreti, yardımı.
NASUH: Nasihatçı, öğütçü. Halis, temiz.
NASRULLAH: Allahın yardımı.
NASUHİ: Bozulmaz şekilde tevbe edici.
NÂŞİD: Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
NAŞİR: Neşreden, dağıtan, yayan, yayınlayan.
NATIK: Söyleyen konuşan. Düşünen. Bildiren, bildirici.
NAZIM: Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey.
NAZIR: Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. Vekil bakan. Bir yüzü bir tarafa yönelik olan.
NAZİF: Temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli.
NAZİL: Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan.
NAZİR: Taze. Altın. Benzer eş.
NAZMİ: Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip. Vezinli, kafiyeli söz.
NAZRET:Tazelik. Bakma, bakış. İdare, reislik. Nazırlık.
NEBA: Haber.
NEBAHADDİN: Dinin şanı ve şerefi.
NEBİ: Haberci. Peygamber.
NEBİH: Namlı, şerefli.
NEBİL: Yüksek meziyet ve onur sahibi. Akıllı, anlayışlı. Bilgili, faziletli.
NECÂBET: Soyluluk, soy temizliği.
NECAETTİN: Dine girip hidayete eren, kurtulan.
NECÂH: İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek.
NECAT: Kurtulma, kurtuluş. Selamet.
NECATİ: Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili.
NECCAR: Dülger. Marangoz.
NECDET: Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak.
NECEF: Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu yer.
NECİB: Soyu sopu temiz pak olan kimse. Asilzade, kıymetli, üstün. Güzel ahlak sahibi.
NECİL: Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl.
NECİY: Sırdaş.
NECİYULLAH: Allahın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden.
NECMİ: Yıldızla ilgili.
NEDA: Çiğ, nem rutubet,
NEDİM: Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan.


NEDRET: Azlık, seyreklik, az bulunurluk.
NEFER: Bir adam, tek kişi. Er, asker.
NEFİ: Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr. Nefi, Divan edebiyatının başarılı şairlerindendir. Murad zamanında yaşamıştır.
NEHİB: Dehşet, korku. Yağmacı, çapulcu.
NEHRİ: Nehirle ilgili, nehire ait.
NESİB: Soylu, soyu temiz baba.
NESİF: İki kişi arasında olan sır.
NESİL: Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
NESİM: Hafif rüzgar. Hoş, mülayim insan.
NEŞAT: Sevinç, neşe, şenlik, keyif.
NEŞET: Meydana gelme, gelişme. Kaynak olma, bir mecradan çıkış.
NEŞİD: Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra.
NEVADİR: Az bulunan şeyler. .
NEVÂL: Talih, kısmet. Bahşiş, bağış. .
NEVFEL: Deniz. Sahabe isimlerindendir.
NEVREDDİN: Dinin ışığı, aydınlığı.
NEYYİR: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş.
NEZİH: Temiz, pak.
NEZİHİ: Temizlik, saflık, incelikle ilgili.
NEZİR: Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakime) yöneltmek için Allahın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. (Fıkıhta) Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kuranda 40 tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden.
NEZZAM: Nizam veren düzenleyen.
NİMETULLAH: Allahın nimeti.
NİZAM: Dizi, sıra. Düzen, usul, tertip, yol, kaide. Kanunlar.
NİZAMİ: Usulüne uygun, terkipli, düzenli. Kanun ve nizama ait, onunla ilgili.
NUH: Nuh peygamber. Kuran-ı Kerimde ismi geçen 25 peygamberden baştan sırada gelen kişi. Zamanında Nuh tufanı olmuştur. Kuran-ı Kerim'de sure adıdır.
NUHAYLE: İrakta, Kufeye yakın bir mevki.
NUHİ: Nuha ait, Nuh ile ilgili. Pek eski.
NUMAN: Kan. Gelincik. Hanefi Mezhebinin imamı, Numan b. Sabit.
NURBAKİ: Sürekli aydınlık olan, nurlu sabah.
NUREDDİN: Dinin nuru, ışığı.
NURİ: Nura ait, nurla ilgili.
NURULLAH: Allahın nuru.
NUSRET: Yardım. Allahın yardımı. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.
NUSRETTİN: Dinin yardım ettiği. Dinin başarılı temsilcisi.
NUTKİ: Söz, lakırdı, konuşma. Nutuk, söylev, söyleyen.
NÜZHET: Neşe, eğlence, eğlence yerlerini seyredip gezme. Sevinç, ferahlık.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder