Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli 43 Hemşire Alımı İlanı ve Başvuru Tarihi

adü hemşire alımı 2014
Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli 43 Hemşire Alımları Son Başvuru Tarihi

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ( giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel ÇalışMmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) 43 adet Hemşire pozisyonunda sözleşmeli personel alınacaktır.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Çeşitli bölümler için 43 adet alınacak olan hemşirelerin gereken şartları taşımaları halinde Adaylann başvurulannı www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Kepez/AYDİN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren,başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylann müracaatlanna işlem yapılmayacaktır. Adaylann Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
Atanmaya hak kazanan adayların itan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitenin Hastanesi Başmüdûrlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları