Kuranda Geçen Adak, Kuranda Adak Nerde Nasıl Geçer?


Kuranda Adak Nasıl Geçer? Kuranda Adağın Geçtiği Ayet ve Sureler

Kur'an'ı Kerimde Adak
BAKARA SURESİ 270. AYET: Ve (Allah yolunda) her ne nafaka sarf ettiyseniz veya her ne adak adadıysanız, artık hiç şüphesiz ki Allah onu bilir. Hem zâlimler için (âhirette) hiç bir yardımcı yoktur.

ÂL-İ İMRÂN SURESİ 35. AYET: Bir zaman İmrân'ın hanımı (Hanne) şöyle demişti: ''Rabbim! Gerçekten ben karnımdakini (ibâdet için) âzâd edilmiş (bir köle) olarak sana adadım, artık benden kabûl buyur! Şüphesiz ki Semî (her niyâzı işiten), Alîm (herşeyi bilen) ancak sensin!''

MERYEM SURESİ 26. AYET: (Ve yine ona denildi ki;) ''Artık ye, iç ve gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görecek olursan (onlara): ''Doğrusu ben, Rahmân için (susma) oruc(u) adadım; bu yüzden bugün hiçbir insanla aslâ konuşmayacağım!' de!''

HACC SURESİ 29.AYET: ''Sonra (vücudlarındaki) kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk'ı (Kâ'be'yi) tavâf etsinler!''

İNSAN SURESİ 7.AYET: (Çünki onlar, dünyada iken) adakları(nı) yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden (kıyâmet gününden) korkarlar(dı).
Kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları