3/15/2014
0

adaleti mahza
Adaleti Mahza Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

MÂİDE SURESİ: 32.AYET: Bundan dolayıdır ki, İsrâiloğullarına (Tevrâtta) şöyle yazmıştık: ''kim
bir kimseyi, bir kimseye veya (o kimsenin) yeryüzünde bir fesad (çıkarmakta olmasın)a karşılık
olmaksızın (ölüm cezâsını gerektiren bir suçu olmadığı hâlde) öldürürse, o takdirde bütün insanları
öldürmüş gibidir. Kim de onun (bir insanın) hayâtını kurtarırsa, o takdirde bütün insanların
hayâtını kurtarmış gibidir.''

Hem celâlim hakkı için, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Sonra doğrusu
onlardan birçoğu, bunların ardından yeryüzünde gerçekten haddi aşan kimselerdir.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.

0 yorum:

Yorum Gönder