Kuranda Adaletli Hakimler Nasıl Geçer?


Adaletli Hakimler Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

NİSÂ SURESİ: 58.AYET:
Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında
hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder! Doğrusu Allah, bununla size ne güzel
nasîhat veriyor! Şübhesiz ki Allah, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları