Üniversite Tercih Kılavuzu 107 Numaralı Özel Koşul ve Açıklamalar Anlamı

ÖSYM 107 Nolu Koşul
Üniversite Koşul ve Açıklama 107

Üniversite sınavına giren bir öğrenci yayınlanan tercih kıavuzunda yer alan özel açıklama bölümünde yazılmış olan rakamların neyi ifade ettiğine dikkat ederek tercih kılavuzunu doldurmaları gerekir. Bu şartlar koşullar tercih edilen üniversitenin aradığı veya uyguladığı kriterlerdir.

Aşağıda ÖSYM üniversite kontenjan ve tercih kılavuzunda yer alan koşul ve açıklamlardaki rakamların (sayıların) anlamı yer almaktadır.

Yükseköğretim Programı Tercih Kılavuzu Özel Şartlar Koşullar ve Açıklama 107
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti; Tıp Fakültesinde KDV dâhil 30.000.-TL, Uluslararası Girişimcilik Bölümü haricindeki diğer bölümlerde KDV dâhil 21.180.-TL’dir. Uluslararası Girişimcilik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin yurt dışında eğitim ve ortak eğitim göreceği ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, diğer bölümler için belirlenen ücrete KDV dâhil 7.500-Amerikan Doları ilave edilecektir. Ücretler iki eşit taksitte Güz ve Bahar dönemi başlarında ödenir. Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ’de eğitim ücretlerinde yapılabilecek değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır. Burslu kontenjanlardan kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süreleri, hazırlık sınıfı dâhil, toplam beş akademik yıl ve ilave bir dönem ile sınırlıdır. TOBB ETÜ, öğrencinin bu süre içinde öğrenimine devam etmesi şartıyla bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, sınıf-ders geçme veya not ortalaması ve benzeri konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Yaşam Katkı Payı: Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere LYS’de ilgili yerleştirme puan türü itibarıyla 2.000.- TL’ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenir. Barınma Yardımı: Tam Burslu öğrencilerden öncelikle ailesi Ankara’nın merkez ilçeleri dışında bulunanlara barınma yardımı yapılır. Konukevinden kapasite dâhilinde Ankara’da ikamet eden öğrencilerin yararlanma şartları Üniversite tarafından ayrıca ilan edilir. Tam burslu öğrenciler, TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden ücretsiz olarak yararlanır. Kısmi burslu öğrencilere ise burs oranlarına göre ücret indirimi yapılır. Başarı Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl içinde Üniversitenin öngördüğü ders yükü şartlarını sağlamaları ve yıllık akademik ortalamalarının 3,50 ve daha yüksek olması halinde izleyen Akademik yılda eğitim ücretinden muaf tutulurlar. Ortak Eğitim: TOBB ETÜ’de ikinci sınıftan itibaren her yıl bir akademik dönem süresince zorunlu ortak eğitim programı uygulanır. Ortak eğitim uygulamasına katılan öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödenmekte olduğundan, Tam Burslu kategoride kayıt yaptıran öğrencilere bu süredeki yaşam katkı payları ortak eğitim yapılan kurumdan aldıkları ücretler düşülerek ödenir. Burslu Kontenjanda Tercih Kısıtı: TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB-ETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleşseler bile burstan yararlanamazlar. Ayrıntılı Bilgi İçin: Ücret ödeme esasları, yaşam katkı payı miktarları, konukevi ücretleri ve Uluslar arası Girişimcilik Bölümü programı uygulama esasları ile ilave koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları