7/02/2017

Surelerin 94. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 94. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah yanında ahiret evi (Cennet) başkalarının değil de sadece sizin ise, eğer bu davanızda da doğru iseniz haydi ölümü canınıza minnet bilin!"

Âl-i İmrân Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık bundan sonra Allah adına o yalanı kim uydurmuşsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.

Nisâ Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız vakit, iyice anlayın, dinleyin. Size İslam selamı veren kimseye -dünya hayatının geçici metaına göz dikerek- "Sen mümin değilsin!" demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri iman ile tanıştırdı. Onun için iyice anlayın, dinleyin! Gerçekten Allah, ne yaparsanız haberdardır.

Mâide Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, Allah sizi elleriniz ve mızraklarınızın erişeceği bolluk içinde bir avla sınayacak ki, gıyabında kendisinden korkanlar meydana çıksın. Kim bunun üzerine saldırıda bulunursa ona gayet acı bir azap vardır.

En’âm Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Bize, ilk defa yarattığımız gibi, işte teker teker geldiniz. Ve size verip hayaline daldırdığımız servetleri arkalarınızın gerisine bıraktınız. Hani o sizin var oluşunuzda Allah'ın ortakları olduğunu yanlış yere sandığınız şefaatçıları yanınızda görmüyoruz? Gördünüz ya aranızdaki bağlar büsbütün koptu ve güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir.

A’râf Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek önce halkını sıkıntı ve darlıkla sıkmışızdır ki, yalvarıp yakarsınlar.

Tevbe Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanlarına döndüğünüzde size özür beyan edecekler. De ki: "Özür beyan etmeyin, asla size inanmayacağız! Doğrusu Allah bize durumunuzdan birçok haberler verdi; bundan böyle de Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir; sonra hepiniz gizliyi aşikarı bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O vakit O, size neler yaptığınızı haber verecektir.

Yûnus Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi şu sana indirdiğimiz şeylerde faraza şüphe edecek olursan, senden önce kitap okuyanlara sor! Andolsun ki, sana Rabbinden gerçek geldi, sakın şüphe edenlerden olma!Hûd Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Emrimiz geldjğinde Şu'ayb'ı ve beraberinde iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O zulmedenleri ise dehşet verici bir ses yakaladı ve yurtlarında çöküp kaldılar.

Yûsuf Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne zaman ki, bu taraftan kervan ayrıldı, öteden babaları dedi ki: "Doğrusu ben bana bunaklık yakıştırmasına kalkmazsanız gerçekten Yusuf'un kokusunu duyuyorum, eğer bunak demezseniz!"

Hicr Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah 'a ortak koşanlara aldırma!

Nahl Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeminlerinizi, aranızda hile ve bozgunculuğa vesile edinmeyin, sonra sağlam basmışken bir ayak kayar ve Allah yolundan saptığınız için fena acı tadarsınız; artık ahirette de size pek büyük bir azap olur.

İsrâ Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri engel oldu: "Allah bir insanı mı peygamber gönderdi?"

Kehf Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Ey Zulkarneyn, haberin olsun, Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar; bu yüzden onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana bir vergi ödesek olur mu?" dediler.

Meryem Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, hepsini kuşatmış ve hepsini bir bir saymıştır.

Tâ-Hâ Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Harun: "Ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma! Emin ol ki, "dediğime bakmadın da İsrail oğulları arasına ayrılık düşürdün." dersin diye korktum." dedi.

Enbiyâ Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık kim mü'min olarak yararlı işlerden bir iş yaparsa, onun çalışmasına nankörlük edilmeyecek; şüphesiz Biz onun hesabına yazarız.

Mü’minûn Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
beni o zalimler güruhu arasında bulundurma Rabbim!"

Şu’arâ Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve arkasından hep onlar ve azgınlar o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar.

Sâffât Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler.

Vâkı’a Suresi 94. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve yaslanacağı cehennemdir!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder