7/02/2017

Surelerin 93. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 93. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit: "Size verdiğimiz Kitab'a sımsıkı sarılın ve O'nu dinleyin" diye Tur'u tepenize kaldırıp sizden söz aldık. "Duyduk, isyan ettik." dediler ve inkarları yüzünden dana sevgisi iliklerine kadar işledi. De ki: "Eğer sizler inanmış kimseler iseniz inancınız size ne kötü şeyler emrediyor!

Âl-i İmrân Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in kendisine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun, eğer doğru söylüyorsanız!"

Nisâ Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim de bir mümini isteyerek öldürürse, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah, ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

Mâide Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip yararlı işler yapan kimseler bundan böyle (Allah'tan) korktukları, imanlarında sebat ettikleri, yararlı işler yapmaya devam ettikleri, sonra sakındıkları ve imanlarında iyice sağlamlaştıkları, yine sakınmakla beraber her yaptığını güzel yapan kişi mertebesine erdikleri takdirde, daha önce (haramı) tatmalarından ötürü kendilerine bir günah yoktur. Allah iyi davrananları sever.

En’âm Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a karşı yalan uyduran veya kendisine birşey vahyedilmişken: "Bana vahiy geliyor!" diyen kimseden, bir de: "Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim!" diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölümün şiddetli dalgaları içinde boğulurken bir görsen! Melekler, ellerini kendilerine uzatıp: "Haydi bakalım çıkarın canınızı! Bugün zillet azabı ile cezalandırılacaksınız; Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğinizden ve Allah'ın ayetlerine karşı kibirli davranmanızdan dolayı!" derler.

A’râf Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şuayb onlardan öteye döndü ve: "Ey kavmim, Allah biliyor ki, size Rabbimin mesajlarını ilettim, size öğüt de verdim; şimdi kafir kavme nasıl acırım?" dedi.

Tevbe Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Asıl cezalandırma yolu zengin oldukları halde kalmak için senden izin isteyenleredir. Onlar, geride kalan kadınlarla beraber olmayı tercih ettiler. Allah da kalplerini mühürledi; artık başlarına geleceği bilmezler.

Yûnus Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve hoş nimetlerden rızıklandırdık. Sonunda görüş ayrılığına düşmeleri de kendilerine ilim (Kur'an) geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki, ayrılığa düştükleri şeylerde, Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.Hûd Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, bütün gücünüzle yapacağınızı yapın, ben görevimi yapıyorum. İleride kendisini rüsvay edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu anlayacaksınız! Bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum!" dedi.

Yûsuf Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne bırakın, gözü açılır. Ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin!"

Hicr Suresi 92.ve 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.

Nahl Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah dileseydi mutlaka hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir ve herhalde hepiniz, bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.

İsrâ Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
veyahut altından bir evin olsun ya da gökyüzüne çıkasın; ona çıktığına da asla inanmayız; ta ki bize okuyacağımız bir mektup indiresin!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir, ben sadece beşer olan bir peygamberim."

Kehf Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet iki set arasına vardığı zaman, önlerinde neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu.

Meryem Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde Rahman'a kul olarak gelmeyecek hiçbir kimse yoktur.

Tâ-Hâ Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?" dedi.

Enbiyâ Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar kumandanlarını aralarında parçaladılar, fakat hepsi Bize dönecektir.

Mü’minûn Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Rabbim, eğer onlara va'dedilen azabı bana mutlaka göstereceksen,

Şu’arâ Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan başka; nasıl size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarıyorlar mı?" denilmekte.

Neml Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve de ki: "Hamdolsun Allah'a; O, size ayetlerini gösterecek de onları tanıyacaksınız. Rabbin ne yapacağınızdan gaflette değildir."

Sâffât Suresi 92. ve  93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(92-93) "Neyiniz var konuşmuyorsunuz?" diyerek yaklaşıp onlara kuvvetli bir darbe indirdi.

Vâkı’a Suresi 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
muhakkak konukluğu kaynar su

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder