7/02/2017

Surelerin 92. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 92. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle gelmişti de arkasından tuttunuz danaya taptınız. Siz işte o zalimlersiniz.

Âl-i İmrân Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe, tam bir iyilik vasfına eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir.

Nisâ Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir müminin diğer bir mümini öldürmesi caiz olmaz, meğer ki yanlışlıkla ola. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermesi lazım gelir, meğer ki mirasçılar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olalar. Eğer öldürülen -kendi mümin olmakla beraber- size düşman bir kavimden ise, o zaman öldürenin bir esir azad etmesi gerekir. Şayet kendileriyle aranızda bir antlaşma bulunan bir kavimden ise, mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köle azad etmek icap eder. Bunlara gücü yetmeyen, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için, ardı ardına iki ay oruç tutmalıdır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mâide Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ı ve peygamberleri dinleyin, karşı gelmekten sakının! Eğer kulak asmazsanız biliniz ki, elçimize düşen sadece açık bir tebliğden ibarettir.

En’âm Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap! Feyiz bereketi dünyayı tutacak; bu tasdik etmedikçe önceki kitaplar muteber olmayacak. Bir de Mekke ve çevresindekileri uyarsın diye indirmişizdir. Ahirete inananlar, buna da iman ederler. Ve onlar namazlarını devamlı kılarlar.

A’râf Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç safa sürmemiş gibi oldular. Asıl zarara düşenler, Şuayb'ı yalanlayanlar olmuşlardı.

Tevbe Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de kendilerini bindirip savaşa sevketmen için her ne zaman sana geldilerse, "sizi bindirecek bir araç bulamıyorum." dediğin için bu uğurda harcayacak birşey bulamamaları sebebiyle üzüntülerinden gözleri yaş döke döke dönenlere de bir günah yoktur.

Yûnus Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de bugün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki, arkandan geleceklere bir ibret olasın! Ne var ki insanların birçoğu ayetlerimizden cidden gaflettedirler.Hûd Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu'ayb: "Ey kavmim, benim yakınlarım sizin için Allah'tan daha mı önemli ki, onu arkanıza atıp unuttunuz? Bilin ki, Rabbim bütün yaptıklarınızı kuşatmıştır.

Yûsuf Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf dedi ki: "Bugün size karşı kınama yok; Allah sizi mağfiretiyle bağışlar! O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.

Hicr Suresi 92. ve 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.

Nahl Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir ümmet diğer ümmetten daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir hile aracı edinerek, o ipliğini kat kat kuvvetlice büktükten sonra sökmeye çalışan karı gibi olmayın! Herhalde Allah, sizi onunla imtihan eder ve O, kesinlikle hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri, kıyamet günü size açıklayacaktır.

İsrâ Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri kefil getiresin,

Kehf Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da başka bir sebebi takip etti.

Meryem Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki, çocuk edinmek Rahman'a yaraşmaz.

Tâ-Hâ Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Ey Harun, sana ne engel oldu bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün zaman,

Enbiyâ Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin!

Mü’minûn Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Şu’arâ Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bunlara: "Hani nerede o taptıklarınız,

Neml Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Kuran okuyayım diye emrolundum. Her kim doğru yolu kabul ederse, yalnızca kendi yararına kabul etmiş olur. Kim de sapar giderse de ki: "Ben, yalnızca tehlikeyi haber verenlerdenim."

Sâffât Suresi 92. ve 93. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(92-93) "Neyiniz var konuşmuyorsunuz?" diyerek yaklaşıp onlara kuvvetli bir darbe indirdi.

Vâkı’a Suresi 92. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ama o yalanlayan sapıklardan ise,

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder