7/30/2017

Surelerin 139. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 139. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Siz Allah hakkında bizimle mücadele mi edeceksiniz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Ancak biz O'na samimiyetle bağlılarız."

Âl-i İmrân Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizler eğer gerçek inananlarsanız, daha yükselecekken gevşemeyin ve üzülmeyin!

Nisâ Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar; onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref, tamamıyla Allah'a aittir.

En’âm Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birde: "Şu hayvanların karnındaki yavrular, sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortaktırlar." dediler. Allah, onlara bu isnatlarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.A’râf Suresi 138. ve 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(138-139) Ve İsrailoğullarına denizi atlattık. Derken, bir kavme vardılar, toplanmış kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki: "Ey Musa, bunların birçok ilahları olduğu gibi sen de bize ilah yap!" Dedi ki: "Siz gerçekten cahillik ediyorsunuz. Çünkü o gördüklerinizin içinde bulundukları din, yok olmaya mahkumdur ve bütün yaptıkları batıldır!"

Şu’arâ Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'nu yalanladılar; Biz de kendilerini helak ediverdik. Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır, ama çokları iman etmedi.

Sâffât Suresi 139. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder