7/16/2017

Surelerin 119. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 119. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur'an) ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da değilsin.

Âl-i İmrân Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ha sizler öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, onlar ise, bütün kitaba inandığınız halde sizi sevmezler. Sizinle karşılaştıklarında: "Biz inandık?" derler. Yalnız kaldıklarında ise size olan kinlerinden aleyhinizde parmaklarını ısırırlar. De ki: "Kininizle ölünüz!" Allah, kesinlikle bütün sinelerin özünü bilir.

Nisâ Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Ve her kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!

Mâide Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyurur ki: "İşte bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan. İşte o büyük kurtuluş budur.En’âm Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, size, çaresiz kaldığınız haller dışında, yasakladığı şeylerin tümünü ayrıntılı olarak bildirmişken, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan niye yemeyeceksiniz? Evet, birçokları bildiklerinden değil, yalnızca çarpık arzularıyla insanları sapıklığa düşürüyorlar. Şüphesiz o ölçüyü aşanları en iyi bilen Rabbindir.

A’râf Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık orada yenilmişlerdi ve küçük düşmüşlerdi.

Tevbe Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun!

Hûd Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Rabbinin rahmeti ile bağışladığı kimseler başka. Zaten onları bunun için yarattı ve Rabbinin: "Andolsun ki, cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım!" sözü tamamen yerine geldi.

Nahl Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra muhakkak Rabbin, bir cehaletle kötülük işleyen sonra arkasından tevbe edip düzelen kimselerin lehinedir; şüphesiz ki, Rabbin, bunun arkasından elbette çok bağışlayandır, merhamet sahibidir.

Tâ-Hâ Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve sen orada susamazsın ve güneşte yanmazsın." dedik.

Şu’arâ Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Biz de onu ve beraberindekileri, o dolu gemide taşıyarak kurtardık.

Sâffât Suresi 119. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonrakiler içinde namlarına şunu bıraktık:
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder