7/18/2017

Surelerin 120. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 120. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen onların milletlerine tabi olmadıkça yahudiler de hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar. De ki: "Her halde yol Allah yoludur." Şanım hakkı için sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, faraza onların arzularına uyacak olsan, Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı bulunur.

Âl-i İmrân Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size bir iyilik dokunursa, fenalarına gider, başınıza bir musibet gelirse onunla ferahlanırlar. Eğer sabırlı olur ve iyi korunursanız, onların hileleri size zarar vermez. Çünkü Allah, onları kendi yaptıkları ile kuşatmıştır.

Nisâ Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şeytan onlara vaadde bulunur, kuruntu ve ümitlere düşürür. Fakat şeytan onlara kuru bir aldatmadan başka ne va'deder?

Mâide Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün o göklerin, yerin ve onlarda olan herşeyin hükümranlığı Allah'ındır. O, herşeye daima gücü yetendir.En’âm Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Günahın açığını da gizlisini de bırakın, çünkü günah kazananlar, yarın kazandıkları günahın cezasını kesinlikle çekeceklerdir.

A’râf Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar.

Tevbe Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Resulullah'tan geride kalmaları ve kendilerini tercih edip ondan yüz çevirmeleri yakışmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir açlık ve kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşman karşısında elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine güzel bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah iyilerin mükafatını zayi etmez.

Hûd Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygamberlerin haberlerinden kalbini kuvvetlendireceğimiz her türlüsünü sana anlatıyoruz. Bu surede de sana gerçek, mü'minlere bir öğüt ve uyarı geldi.

Nahl Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak ki, İbrahim başlı başına bir ümmet idi, tevhid inancına sahip olarak Allah'a itaat için kıyam etmişti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı.

Tâ-Hâ Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken şeytan ona vesvese verdi: "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çürümesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi.

Şu’arâ Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da arkasında kalanları boğuverdik.

Sâffât Suresi 120. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Selam Musa ile Harun'a!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder