7/15/2017

Surelerin 117. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 117. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısıdır. Bir işi yapmayı isteyince ona yalnız "ol!" der, o da oluverir.

Âl-i İmrân Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerine isabet edip onu mahveden kavurucu soğuk bir rüzgara benzer. Allah, onlara haksızlık etmemişti, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Nisâ Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,

Mâide Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen bana ne emrettinse, ben onlara sadece onu söyledim. Hep "Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin!" dedim. Aralarında bulunduğum müddetçe üzerlerinde kontrolcü idim. Ne zaman ki beni içlerinden aldın, onları gözetleyen yalnız Sen kaldın. Zaten Sen herşeye şahitsin."

En’âm Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz Rabbin kimin yolundan saptığını en iyi bilendir, doğru yoldan gidenleri en iyi bilen de O'dur.A’râf Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de Musa'ya: "Asanı bırakıver!" diye vahyettik. Bir de baktılar ki, o onların bütün uydurduklarını yalayıp yutuyor!

Tevbe Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Allah yine peygambere ve o güçlük anında ona uyan muhacirlerle Ensara; içlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın eğilecek gibi olmuşken sonra kendilerine tevbelerinin kabulüyle iltifat buyurdu. Gerçekten O, onlara karşı çok şefkatli, çok

Hûd Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbin ahalisi iyi gidişatlı olan o memleketleri haksızlık yapacak helak edecek değildi ya!

Nahl Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu az bir faydalanmadır ve onlara acı bir azap vardır.

Tâ-Hâ Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Biz de: "Ey Adem, haberin olsun, bu, sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun.

Mü’minûn Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Allah ile birlikte başka bir tanrı olduğunu iddia ederse, onun bu hususta hiçbir delili yoktur ve onun hesabı Rabbinin katında görülecektir ancak! Gerçek şu ki, kafirler kurtuluşa eremezler!

Şu’arâ Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Nuh): "Ey Rabbim, anlaşıldı ki, kavmim beni yalanladılar.

Sâffât Suresi 117. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem kendilerine o belli Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder