7/15/2017

Surelerin 116. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 116. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem o zalimler: "Allah oğul edindi." dediler; Haşa O, bu gibi şeylerden münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

Âl-i İmrân Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küfredenleri, kesinlikle ne malları ne de çocukları Allah'tan kurtaramayacaktır. Onlar, cehennemin sakinleridirler ve hep orada kalacaklardır.

Nisâ Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa, hakikattan çok uzak bir sapıklığa sapmış demektir.

Mâide Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Allah şöyle buyurduğu zaman: "Ey Meryem oğlu İsa, sen misin o insanlara "Beni ve o anamı Allah yanında iki tanrı edinin." diyen?" "Haşa, dedi, sen her türlü eksikliklerden münezzehsin ya Rab! Benim için gerçek olmayan bir sözü söylemem bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydım elbette Sen bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ben ise Senin zatında olanı bilmem! Şüphesiz Sen, gizlilikleri çok iyi bilensin."

En’âm Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yer(yüzün)dekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar yalnızca zannın ardından gider ve sade atarlar.A’râf Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz atın. dedi. Atacaklarını atınca halkın gözlerini büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Kısacası büyük bir sihir gösterdiler.

Tevbe Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Hûd Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi sizden önceki devirlerden yeryüzünde bozgunculuğu yasaklayan faziletli kimseler bulunmalıydı. Ancak onlardan, yalnızca kurtardığımız pek az kimselerden başka yok. Zulmedenler ise kendisi ile şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve hep suçlu oldular.

Nahl Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sadece dillerinizin yalan yere nitelemesi ile: "şu helaldır, şu haramdır." demeyin ki, yalanı Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki, yalanı Allah'a iftira edenler kurtuluşa eremezler.

Tâ-Hâ Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o vakti düşün ki, meleklere: "Adem için secde edin!" dedik, hemen secde ettiler;ancak İblis dayattı.

Mü’minûn Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Demek ki Allah, o hak padişah yüksek, çok yüksek! Başka tanrı yoktur; ancak O vardır. O, şanlı Arş'ın sahibidir.

Şu’arâ Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen, kesinlikle taşlanmışlardan olacaksın!"

Sâffât Suresi 116. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
hem yardım ettik onlara da, galip gelenler onlar oldular.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder