7/04/2017

Surelerin 102. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 102. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil'de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi: "Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın sihir yapıp kafir olma!" demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, onun ahirette bir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını bilselerdi!

Âl-i İmrân Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve kesinlikle müslüman olarak can verin!

Nisâ Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun, silahlarını da yanlarına alsınlar, bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler, sonra henüz namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunup silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil bulunsanız da size ani bir baskında bulunsunlar diye arzu ederler. Eğer yağan yağmurdan bir güçlüğe uğrarsanız veya hasta olursanız, silahları bırakmanızda bir mahzur yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Çünkü Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Mâide Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nitekim, böyle meseleleri sizden evvel bir topluluk sordu da sonra bu yüzden kafir oldular.

En’âm Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu vasıflara sahip olan Allah'tır Rabbiniz. O'ndan başka tanrı yoktur. Herşeyin yaratıcısı O'dur. O halde O'na kulluk edin, herşeye karşı dayanılacak vekil de O'dur.

A’râf Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çoğunda verdikleri söze bağlılık görmedik. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış fasıklar gördük.

Tevbe Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Diğer bir kısmı ise suçlarını itiraf ettiler ve iyi bir ameli kötüsüyle karıştırdılar. Umulur ki, Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.Yûnus Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için, onlar ancak kendilerinden öncekilerin günleri gibi bir gün mü gözlüyorlar? De ki: "Gözleyin ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim!"

Hûd Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Rabbin, zulmetmekte olan medeniyetleri çarptığı zaman böyle çarpar; çünkü O'nun cezası çok acı, çok çetindir!

Yûsuf Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu gayb haberlerindendir ki sana onu vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip hile yaparlarken sen yanlarında değildin.

Nahl Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Söyle onlara: "Onu Rabbinden hak olarak Rühu'l-Kudüs (Cebrail), iman edenlere sebat vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi."

İsrâ Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa da: "Pekala bilirsin ki, bunları, göklerin ve yerin Rabbi ancak birer ibret olmak üzere indirdi. Mutlaka ben de seni, ey Firavun helak olmuş sanıyorum!"

Kehf Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa o kafirler, Beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirlere bir konukluk hazırladık.

Tâ-Hâ Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, sura üfrülecek ve suçluları o gün Biz, gömgök mahşere toplayacağız.

Enbiyâ Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun uğultusunu bile duymazlar. Bunlar canlarının istediği şeyler içinde sonsuza dek kalacaklardır.

Mü’minûn Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zaman her kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar o kurtuluş bulanlardır.

Şu’arâ Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bari bizim için geriye (dünyaya) dönme imkanı olsaydı da, mü'minlerden olsaydık."

Sâffât Suresi 102. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Oğlu) yanında koşma çağına gelince: "Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?" dedi. (Çocuk da): "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!" dedi.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder