5/20/2017

Surelerin 46. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 46. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, kendilerinin gerçekten Rablerine kavuşacaklarına ve ancak O'na döneceklerine inanırlar.

Âl-i İmrân Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, hem beşikte iken hem yetişkinliğinde insanlarla konuşacak, hem de iyilerdendir.

Nisâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O yahudi olanlardan kimileri kelimelerin yerlerini değiştirip, dillerini eğip bükerek, dine dokunarak "Dinledik, isyan ettik." , "Dinle dinlenilmez olsaydın." ve "Bizi güt." diyorlar. Böyle diyeceklerine "Dinledik, itaat ettik.", "Dinle ve bizi gözet." deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve daha dürüst olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah kendilerini lanetlemiştir. Onun için pek azı dışında imana gelmezler.

Mâide Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Arkadan da o peygamberlerin izleri üzerinde Meryem'in oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.

En’âm Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Söyleyin bakayım, eğer Allah, kulaklarınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürleyiverirse, Allah'tan başka hangi tanrı onu size iade edecek?" Bak Biz delillerimizi nasıl evirip çevirip türlü türlü açıklıyoruz! Sonra da onlar nasıl (yüz çevirip) geçiveriyorlar!

A’râf Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık iki taraf arasında bir perde ve A'raf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan bir takım kimseler bulunacaktır. Ümit etmekle birlikte henüz cennete girmemiş olan bu kimseler, cennetliklere: "Selam size!" diye seslenmektedirler.

Enfâl Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ve peygamberlerine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer ve devletiniz elden geçer. Bir de sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Tevbe Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer cihada çıkmayı isteselerdi, mutlaka onun için hazırlık görürlerdi, fakat Allah, davranmalarını istemedi de onları alıkoydu ve: "Oturun, oturanlarla beraber!" denildi.

Yûnus Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara va'dettiğimizin bir kısmını sana hemen göstersek de yahut senin ruhunu alsak da onların dönüşü Bizedir. Sonra Allah onların ne yapacaklarına da şahittir!

Hûd Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Ey Nuh, O, asla senin ailenden değildir. O, doğru olmayan bir iştir. O halde bilmediğin birşeyi benden isteme! Ben, seni cahillerden olmaktan men ederim." buyurdu.

Yûsuf Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gelip: "Yusuf, ey dosdoğru kişi, "yedi semiz inek, bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak" rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, değerini bilirler" dedi.

İbrahim Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten onlar, tuzaklarını kurdular; Allah katında da onlara tuzak var; isterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun!

Hicr Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!"

Nahl Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya da dönüp dolaşırlarken kendilerini yakalayamayacağından? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

İsrâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına engel kabuklar geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kuran'da tek olarak andığın vakit te ürkerek arkalarını döner giderler.

Kehf Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür; ebedi kalacak iyi işler ise, Rabbinin katında sevapça da hayırlıdır, ümitçe de hayırlıdır.

Meryem Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babası: "Sen benim ilahlarımdan geçmek mi istiyorsun ey İbrahim? Yemin ederim ki, eğer vazgeçmezsen, seni muhakkak taşlarım; beni sen uzun bir süre bırak git!" dedi.

Tâ-Hâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Korkmayın, çünkü Ben sizinle beraberim; işitirim ve görürüm.

Enbiyâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yemin olsun ki, Rabbinin azabından çok az birşey onlara dokunursa, muhakkak diyeceklerdir ki: "Vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik"

Hac Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya o yerde niye bir dolaşmadılar ki, kendileri için akıllanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep olacak kulakları olsun;çünkü gerçek şudur ki, gözler körelmez, ancak sinelerdeki kalpler körelir.

Mü’minûn Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun'a ve ileri gelenlerine. Fakat bunlar, kibirlerine yediremediler ve zaten dik başlı bir topluluk idiler.

Nûr Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru bir caddeye iletir.

Furkân Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da tutup onu azar azar nasıl kendimize almaktayız.Şu’arâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derhal sihirbazlar secdeye kapandılar;

Neml Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Salih dedi ki: "Ey benim kavmim, iyilikten önce niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırsınız."

Kasas Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine Biz seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yanında değildin; fakat senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir topluluğu uyarasın diye Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin; ola ki, düşünüp ibret alırlar.

Ankebût Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitap ehli ile zulmedenleri bir yana ancak en iyi bir şekilde mücadele edin ve deyin ki: "Biz, hem bize indirilene iman ettik, hem size indirilene ve bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ancak biz yalnız O'na teslim olmuşuzdur."

Rûm Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahmetinden size tattırmak, emriyle gemiler aksın, lütfundan arayıp kazanmanız için ve belki, şükredersiniz diye, rüzgarları müjdeleyiciler olarak göndermesi de O'nun ayetlerindendir.

Ahzâb Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem kendi izniyle Allah'a bir davetçi ve aydınlık saçan bir şavk (ışık) olarak.

Sebe Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Size sadece bir tek öğüt vereceğim: Allah için ikişer, üçer ve teker teker kalkarsınız sonra da iyi düşünürsünüz; arkadaşınızda delilikten eser yoktur. O, yalnız şiddetli bir azabın önünde sizi sakındıracak bir peygamberdir."

Yâsîn Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kendilerine Rablerinin ayetlerinden her hangi bir ayet de gelse, mutlaka ondan yüz çevire geldiler.

Sâffât Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bembeyaz, içenler için lezzetli.

Sâd Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.

Zümer Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım, kullarının arasında o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin!"

Mü’min Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ateş; onlar, sabah akşam ona karşı sunulur dururlar. Kıyamet kopacağı gün de: "Tıkın Firavun ailesini en şiddetli azaba!" (denilir).

Fussilet Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İyi iş yapan kendi yararına, kötü yapan da kendi zararına yapmıştır. Yoksa Rabbin, kullara zulmeden değildir.

Şurâ Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların, Allah'ın önünden kendilerini kurtaracak dostlar da yoktur. Allah kimi de saptırırsa artık onun için (çıkar bir) yol yoktur.

Zuhruf Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. (Musa) vardı: "Haberiniz olsun ben bütün alemlerin Rabbinin peygamberiyim." dedi.

Duhân Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kaynar suyun kaynaması gibi.

Zâriyât Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar hep yoldan çıkmış birer topluluk idiler.

Tûr Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde kurtarılmayacaklardır.

Necm Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Rahime) ekildiği zaman bir nutfeden.

Kamer Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamettir. Kıyamet ise daha acı ve daha bela ve beterdir.

Rahmân Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır;

Vâkı’a Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Büyük günahda ısrar ediyorlardı;

Kalem Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır borç altında mı eziliyorlar?

Hâkka Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da onun iliğini keser atardık.

Müddessir Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve hesap gününe yalan derdik,

Mürselât Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kısa bir süre yiyin, zevkedin! Çünkü suçlularsınız!

Nâzi’ât Suresi 46. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, onu (kıyameti) görecekleri gün, sanki bir akşam veya bir kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder