5/07/2017

Surelerin 36. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 36. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de bulundukları o bolluk içindeki yerden çıkardı. Biz de: "Haydi kiminiz kiminize düşman olarak inin ve yerde bir zamana kadar kalıp nasibinizi alacaksınız." dedik.

Âl-i İmrân Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu doğurduğu zaman: "Ya Rab, onu kız doğurdum" dedi. Oysa ne doğurduğunu Allah daha iyi biliyordu. Halbuki erkek, kız gibi değildi; ben onun adını Meryem koydum ve işte onu ve soyunu taşlanmış şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum.

Nisâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra babaya, anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizdeki köle ve cariyelere iyilik edin. Allah, kurumlu, öğüngen olanların hiçbirini sevmez.

Mâide Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz, o küfredenler, yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için tümünü fidye verecek olsalar, yine kendilerinden kabul edilmez. Onlara elem veren bir azap vardır.

En’âm Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sade işitmesi olanlar davete icabet eder. Ölülere gelince, onları Allah diriltir, sonra hepsi O'nun huzuruna çıkarılırlar.

A’râf Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara inanmayı kibirlerine yediremeyenler ise cehennemin sakinleridir ve sonsuza dek orada kalacaklardır.

Enfâl Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayanlar, onu yine harcayacaklar, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, nihayet mağlup olacaklar. Küfürlerinde ısrar edenler toplanıp cehenneme sürülecekler.

Tevbe Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında on iki aydır; bunlardan dördü haram aylardır. Bu, işte en doğru dindir; onun için bunlar hakkında kendinize zulmetmeyin; müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de topyekün savaşın ve bilin ki Allah, korunanlarla beraberdir.

Yûnus Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber onların çoğu, sadece bir zan peşinde gider, ama zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez! Şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor.

Hûd Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Nuh'a vahyolunmuştu ki: "Haberin olsun, kavminden iman etmiş olanların dışında hiçbiri iman etmeyecektir; onun için her ne yaparlarsa gam yeme!

Yûsuf Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: "Rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum." dedi. Diğeri: "Ben, rüyada kendimi başımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirini haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz." dedi.

Ra’d Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen bu Kur'an ile sevinç duyuyorlar. Muhalif hiziplerden, bazısını inkar edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na şirk koşmamakla emrolundum; ben O'na davet ediyorum, varacağım O.

İbrahim Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbim, çünkü onlar, insanlardan bir çoğunu şaşırttılar. Bundan böyle kim benim izimce gelirse, işte o bendendir; kim bana karşı gelirse artık Sen bağışlayan, merhamet edensin!

Hicr Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İblis: "Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!" dedi.

Nahl Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki: Biz, her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve Tağuttan sakının!" diye uyaran bir peygamber gönderdik. Sonra içlerinden kimine Allah hidayet nasip etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde bir dolaşın da peygamberlere yalancı diyenlerin sonunun ne olduğunu görün!

İsrâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan sorumludur.

Kehf Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kıyametin kopacağını da zannetmem. Bununla beraber şayet Rabbime döndürülürsem, mutlaka bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum." dedi.

Meryem Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayrıca o (İsa) dedi ki: "Haberiniz olsun, Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir; onun için hep O'na ibadet ediniz! İşte yegane doğru yol budur!

Tâ-Hâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Haydi, erdirildin dileğine, ey Musa!" buyurdu.

Enbiyâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O küfredenler seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar ve: "İlahlarınızı diline dolayan bu mudur?" diyorlar. Halbuki, onlar hep Rahman'ın zikrine küfür ediyorlar.

Hac Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gövdeli hayvanlar var ya, Biz onları da Allah için kesilen kurbanlıklar arasında kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır; bu yüzden ön ayaklarının biri bağlı olarak bir dizi halinde dururlarken üzerlerine Allah'ın adını anın (öyle boğazlayın). Yanları yere yaslandığı vakit de onlardan yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. O böylece onları sizin emrinize verdi ki, şükredesiniz.

Mü’minûn Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Heyhat, o vadolunduğunuz şey ne kadar uzak!

Nûr Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O evlerdeki, Allah onların yüceltilmesine ve kendi adının içlerinde anılmasına izin vermiştir. Onlarda sabah ve akşam üstleri O'nu tesbih ederler.

Furkân Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi ayetlerimizi yalan diyen o kavme gidin! dedik; sonunda o kavmi yerle bir ederek helak ettik.

Şu’arâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Bunu ve kardeşini alıkoy! Şehirlere de toplayıcılar gönder;

Neml Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine gönderilen (elçi) Süleyman'a vardığı vakit (Süleyman): "Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Bakın Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hayır siz hediyenize güveniyorsunuz.Kasas Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa bunun üzerine açık açık ayetlerimizle onlara varınca: "Bu uydurma bir büyüden başka birşey değildir; biz bunu önceki atalarımızdan da işitmedik." dediler.

Ankebût Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'ı (gönderdik); vardı dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin de son güne ümit besleyin; bozgunculukla yeryüzünü berbat etmeyin!"

Rûm Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona güveniyorlar; ellerinin yaptığı birşey sebebiyle başlarına bir kötülük gelince de (hemen) her ümidi kesiveriyorlar.

Ahzâb Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber, Allah ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte tercih hakları olamaz. Her kim Allah'a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.

Sebe Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Rabbim, rızkı dilediğine döşer (bol verir), dilediğine de sıkar (kısar); fakat insanların çoğu bilmezler.

Fâtır Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küfredenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azap da hafifletilmez, işte Biz, her nankörü böyle cezalandırırız.

Yâsîn Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yüce ve münezzehtir o ki, herşeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden!

Sâffât Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve "Biz hiç deli bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?" diyorlardı.

Sâd Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.

Zümer Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, kuluna kafi değil midir? Durmuşlar da seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.

Mü’min Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun da: "Ey Haman, bana bir kule yap, belki ben erişirim o yollara.

Fussilet Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şayet seni şeytandan (gelen) bir dürtüş dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! O'dur ancak işiten, bilen.

Şurâ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Özetle, size verilmiş bulunan şeyler sadece bu dünya hayatının geçici menfaatidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Zuhruf Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Rahman'ın zikrinden (Kur'an'dan) körlük edip görmemezlikten gelirse Biz ona bir şeytan sardırırız (musallat ederiz), artık o ona arkadaş olur.

Duhân Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz."

Câsiye Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
o halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Muhammed Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Halbuki siz, iman eder de Allah'tan korkarsanız, hem mükafatınızı verir, hem de sizden bütün mallarınızı istemez.

Kâf Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Önlerinden nice nesilleri helat ettik ki, onlar bunlardan tutumca (kuvvetçe) daha çetindiler ve şehirlerde kaçacak delik aradılar. Var mı bir kaçacak yer?

Zâriyât Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat Biz orada bir evden başka müslüman da bulamadık.

Tûr Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, onlar ikan ehli değiller (kendi inançlarında bile kuşkulu kimseler)dir.

Necm Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

Kamer Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki (Lut) tutuşumuzun şiddetini kendilerine ihtar da etmişti. Fakat o ihtarları kavga ve şüphe ile karşıladılar.

Rahmân Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
onları bakire kılmışızdır,

Kalem Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Neyiniz var, nasıl hükmediyorsunuz?

Hâkka Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir irinden başka bir yiyecek de yoktur.

Me’âric Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi ne oluyor o küfredenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?

Müddessir Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsanları ikaz etmek için;

Kıyâmet Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?

Mürselât Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İzin de verilmez ki, özür dileyeler!

Nebe’ Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!

Nâzi’ât Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
gören kimseler için cehennem hortlatıldığı zaman,

Abese Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
karısından ve oğullarından.

Mutaffifîn Suresi 36. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nasıl, kafirler ettiklerinin cezasını buldular mı?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder