5/01/2017

Surelerin 32. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 32. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Melekler: "Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz Ya Rab! Bizim için, senin bize bildirdiğinden başka bilgi mümkün değildir. O her şeyi bilen hüküm sahibi sadece Sensin Sen!" dediler.

Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.

Nisâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin. Erkeklere çalışmalarından bir pay, kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da Allah'tan lütfunu isteyin. Her zaman Allah herşeyi iyi biliyor.

Mâide Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: "Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

En’âm Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka birşey değildir. Ahiret yurdu ise muhakkak Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?

A’râf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz hoş rızıkları kim haram etmiş?" De ki: "Onlar, kıyamet gününde sadece kendilerinin olmak üzere, dünya hayatında iman edenler içindir." İşte bu şekilde ayetleri, ilim sahibi olanlar için ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

Enfâl Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir zaman da onlar: "Ey Allah, eğer senin tarafından gelmiş bir hak kitap ise, durma üzerimize gökten taşlar yağdır veya bize daha acı bir azap ver!" demişlerdi.

Tevbe Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar; Allah ise, kafirler hoşlanmasalar da, yalnızca kendi nurunu tamamlamaktan başkasına razı olmuyor.

Yûnus Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte O Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne vardır? O halde (sapıklığa) nasıl çevriliyorsunuz?

Hûd Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Ey Nuh, gerçekten bizimle çok uğraştın ve bizimle yaptığın mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun azabı getir de görelim." dediler.

Yûsuf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "İşte beni, hakkında kınadığınız, bu delikanlı! Yemin ederim ki, ben onunla birlikte olmak istedim de o, iffetini koruyup bana yanaşmadı. Yine yemin ederim ki, eğer emrimi yerine getirmezse mutlaka zindana atılacak ve mutlaka zillete uğrayanlardan olacaktır!"

Ra’d Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki senden önceki peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfredenlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum cezalandırdım! O vakit azabım nasıl olmuştu?

İbrahim Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, öyle bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı; yukarıdan su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı; emri gereği denizde seyretmesi için size gemileri hizmetinize sundu; nehirleri de size amade kıldı.

Hicr Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?" dedi.

Nahl Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, melekler, onların canlarını hoşça davranarak alırlar. "Selam size, girin cennete, çünkü çalışıyordunuz." derler.

İsrâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zinaya da yaklaşmayın; çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

Kehf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlara iki adamı temsil getir: Birisine her türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisini hurmalarla donatmışız; ikisinin arasına da bir ekinlik yapmışız.

Meryem Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Beni anneme saygılı kıldı, beni eşkiya bir zorba yapmadı.

Tâ-Hâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu görevimde ortak et

Enbiyâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise O'nun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.

Hac Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu böyledir; her kim Allah'ın kurbanlıklarına saygı duyarsa şüphesiz o kalplerin takvasındandır.

Mü’minûn Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların içinden de kendilerine: "Allah'a kulluk edin, O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Artık Allah'tan kokmayacak mısınız?" diyen bir peygamber gönderdik.

Nûr Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, cariyelerinizden doğru gidenleri evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onlara fazlından zenginlik verir. Allah, nimeti bol olan, herşeyi bilendir.

Furkân Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine o inkar edenler dediler ki: "O Kur'an ona hep birden indirilseydi ya!" Biz onu kalbine iyi yerleştirmek için böyle indirdik ve onu mükemmel bir okuyuşla ağır ağır okuduk.

Şu’arâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine (Musa) asasını bırakıverdi; apaçık bir ejderha oluverdi;

Neml Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Melike): "Ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin; sizin haberiniz olmadan ben hiçbir işi kestirip atmış değilim." dedi.

Kasas Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elini koynuna sok, çıksın bembeyaz, kusursuz olarak. Korkudan (açılan) kollarını kendine kavuştur! İşte bu ikisi, Rabbinden Firavun'a ve ileri gelen adamlarına karşı sana iki kesin delil! Çünkü onlar, yoldan çıkan bir topluluk oldular"

Ankebût Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Orada Lut var ama!" dedi. Onlar: "Biz, orada kimin bulunduğunu pekala biliriz. Muhakkak onu ve ailesini kurtaracağız; ancak karısı ötekilerden oldu." dediler.

Rûm Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan (olmayın) ki, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.Lokmân Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları kara bulutlar gibi bir dalga sardığı zaman, dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a yalvarırlar. Sonra karaya çıkardığı zaman içlerinden doğru giden de bulunur. Bizim ayetlerimize ancak gaddar, nankör olanlar çıfıtlık eder.

Ahzâb Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz; eğer Allah'tan korkuyorsanız, konuşurken kırıtmayın ki, kalbinde bir hastalık bulunan, kötü bir ümide kapılmasın. Güpgüzel, dosdoğru söz söyleyin!

Sebe Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Diğer taraftan büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere; "Ya, size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz!" diyecekler.

Fâtır Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra Biz, o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta giden yolu tutan var, Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte büyük lütuf odur.

Yâsîn Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak hepsi toplanıp, bizim huzurumuza celbedilmişlerdir.

Sâffât Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık!"

Sâd Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben, at sevgisine, Rabbimi anmaktan ötürü tutuldum. Nihayet (atlar) hicaba gizlendi (ahırlara çekildi veya koşuda gözden kayboldular).

Zümer Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğruyu da kendisine geldiği vakit yalanlayan kimseden daha zalim (haksız) kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennemde değil midir?

Mü’min Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve ey kavmim, ben sizin için o çağrışma gününden korkuyorum.

Fussilet Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bağışlamasına ve merhametine nihayet olmayan Allah'tan konukluk olarak.

Şurâ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine O'nun ayetlerinden biri de denizde dağlar gibi akanlar (gemiler)dir.

Zuhruf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimlerini aralarında Biz taksim ettik. Bir kısmını diğerinin üstüne çıkardık ki derecelerle bazısı bazısını tutsun çalıştırsın. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Duhân Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

Câsiye Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem "Allah'ın va'di gerçektir ve o kıyametin geleceğinden şüphe yoktur." denildiğinde, demiştiniz ki: "Kıyamet nedir, bilmiyoruz. Yalnız bir zandan ibaret sanıyoruz, fakat biz bu hususta kesin bir bilgi edinmiş değiliz!"

Ahkâf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir ve O'ndan başka kendisine sahip olacak kayırıcıları da yoktur. Öyleleri açık bir sapıklık içindedirler.

Muhammed Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, inkar edip Allah yolundan alıkoyanlar ve gerçek kendilerine belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, hiçbir zaman Allah'a zerre miktarı zarar veremeyeceklerdir. O, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Kâf Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu o size va'dolunan; her tevbekara, görevine riayet edene,

Zâriyât Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler: "Biz suçlu bir kavme gönderildik;

Tûr Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onlara bunu (bu çelişkiyi) akılları mı emrediyor, ya da onlar azgın bir topluluk mudurlar?

Necm Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki günahın büyüklerinden (vebalden) ve çirkef davranışlardan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusurlar hariç; şüphesiz ki, Rabbin geniş mağfiretlidir. O sizin her halinizi en iyi bilendir, sizi topraktan meydana getirdiğinde ve sizler analarınızın karınlarında cenin halinde iken. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmaya kalkışmayın! O'dur en iyi bilen günahtan korkup sakınanı!

Kamer Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?

Rahmân Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bir çok meyve,

Kalem Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ola ki, Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir; gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz." diye.

Hâkka Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da boyu yetmiş arşın bir zincirde yollayın onu!

Me’âric Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler.

Müddessir Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, hayır! O ay'a,

Kıyâmet Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat yalan dedi ve döndü.

Mürselât Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü o öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibi.

Nebe’ Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bahçeler var, bağlar var.

Nâzi’ât Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve dağlarını oturttu.

Abese Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin ve davarlarınızın yararlanması için.

Mutaffifîn Suresi 32. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnananları gördüklerinde: "İşte bunlar sapıklar!" diyorlardı.

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder