4/30/2017

Surelerin 31. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 31. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra o isimlerin delalet ettiği şeyleri meleklere gösterip: "Haydi davanızda doğru iseniz, Bana şunları isimleriyle haber verin!" buyurdu.

Âl-i İmrân Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir.

Nisâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer siz, yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi güzel bir yere koyarız.

Mâide Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermesi için yeri deşen bir karga gönderdi. O: "Eyvah, şu karga olup da kardeşimin cesedini gömemedim ha!" dedi ve artık pişmanlığa düşenlerden olmuştu.

En’âm Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın karşısına çıkacaklarını inkar eden kimseler gerçekten hüsrana uğramıştır. Nihayet kıyamet günü gelip ansızın kendilerini bastırıverince: "Hayatta yaptığımız hatalardan dolayı vah bize!" derler; o an ki, günahlarını sırtlanmış götürüyorlardır. Bak ne kötü yükler götürüyorlar!

A’râf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Adem oğulları, her mescide gittiğinizde süsünüzü tutunun, yiyin, için; ancak israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.

Enfâl Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlara ayetlerimiz okunacağı zaman: "Artık işittik, dilesek bunun gibisini biz de söyleriz; bu eskilerin masallarından başka birşey değil!" diyorlardı.

Tevbe Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Oysa ki, hepsi ancak bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; O, onların ortak koştukları herşeyden münezzehtir.

Yûnus Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O kulak ve gözlerin sahibi kim? Kim ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor? Kim bütün işleri düzenliyor?" Hemen diyecekler: "Allah!" De ki: "O halde (O'nun azabından) sakınmaz mısınız?

Hûd Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben size, "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum. Ne gaybı bilirim, ne de " Ben bir meleğim." diyorum. O sizin gözlerinizin horladığı kişiler hakkında: "Allah, onlara hiçbir hayır vermez." de demem. Onların içlerindekini en iyi bilen Allah'tır. O takdirde zalimlerden olmuş olurum!" dedi.

Yûsuf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların gizliden gizliye dedikodularını duyunca, onlara bir davetçi gönderdi, onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırladı, her birine bir bıçak verdi ve: "Çık karşılarına!" dedi. Kadınlar onu görür görmez çok büyüttüler, kendi ellerini doğradılar ve: "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak değerli bir melektir!" dediler.

Ra’d Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut kendisiyle ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı... Fakat bütün emir Allah'ındır! İman edenler, kafirlerden ümidi kesip daha anlamadılar mı ki, Allah dileseydi elbette insanlara hep birden hidayet buyururdu; o küfredenler, onların kendi sanatları yüzünden başlarına musibet inip duracak ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın va'di gelecek! Şüphesiz ki Allah va'dinden şaşırmaz!

İbrahim Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Söyle o iman etmiş kullarıma: "Namazı kılsınlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık harcasınlar, kendisinde alım satım ve dostluğun bulunmayacağı gün gelmeden önce.

Hicr Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Nahl Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Girecekleri yer altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir, orada bütün diledikleri vardır; işte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.

İsrâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de züğürtlük korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! Onlara da rızkı Biz veririz, size de... Onları öldürmek elbette büyük bir cinayettir.

Kehf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar; orada altın bileziklerle süslenecekler; ince ve kalın ipeklerden yeşil elbiseler giyecekler; tahtlar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel mükafat, ne güzel kurultay!

Meryem Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Beni her nerede olursam mübarek kıldı ve hayatta kaldığım müddetçe bana namazı ve zekatı tavsiye buyurdu.

Tâ-Hâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onunla sırtımı pekiştir.

Enbiyâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünde de onları çalkalar diye, baskılar oturttuk (sabit dağlar yerleştirdik), doğru gidebilsinler diye orada bol bol açıklıklar (yollar) yaptık.

Hac Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah için, O'na ortak koşmaksızın birliğini tanıyan kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşüp de kendisini kuşlar kapışmış veya rüzgar kendisini ücra bir yere sürüklemiş atmış olur.

Mü’minûn Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra arkalarından başka bir nesil yarattık.

Nûr Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar; görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar; zinetlerini, kocalarından veya babalarından yahut kayınbabalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut kardeşlerinden yahut kardeş oğullarından yahut kız kardeş oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut sahibi bulundukları cariyelerden veya uyuntu (şehvetten yoksun) erkek hizmetçilerden veya henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarından habersiz çocuklardan başkasına göstermesinler; gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü'minler, hepiniz Allah'a tevbe edin ki, mutluluğu bulabilesiniz.

Furkân Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve işte Biz böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yapmışızdır. Fakat yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

Şu’arâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Firavun): "Haydi onu getir bakayım, doğrulardan isen" dedi.

Neml Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şöyle ki: " Bana karşı baş kaldırmayın ve müslümanlar olarak gelin bana!"

Kasas Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bırak asanı!" Musa, onun bir çevik yılan misali hareket ettiğini görünce öyle bir dönüp kaçtı ki, arkasına bile bakmadı. "Ey Musa, yüzünü dön ve korkma; çünkü sen güvenlik içinde olanlardansın!

Ankebût Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile vardıklarında: "Haberin olsun, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz; çünkü onun halkı hep zalim oldular." dediler.

Rûm Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Başkasından geçerek hep O'na gönül verin. O'na (sığınıp) korunun. Namaza devam edin de müşriklerden olmayın;Lokmân Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size ayetlerinden (delillerinden) göstermek için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde akışına baksana! Şüphesiz ki bunda pek sabırlı ve çok sükunu olanlar için bir çok ibretler vardır.

Ahzâb Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine sizden her kim Allah ve Resulüne divan durup iyi bir iş yaparsa ona da mükafatını iki kere veririz. Ayrıca onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

Sebe Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber, o küfredenler: "Biz ne bu Kur'an'a inanırız, ne de önündekine!" dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman birbirlerine laf atarken bir görsen! Bir taraftan zebun edilenler (zayıf düşürülenler), o büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız kesinlikle biz mü'min olurduk!" diyeceklerdir.

Fâtır Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitaplar içinde o sana vahyettiğimiz kitap da önündekileri (kendisinden öncekileri) doğrulayıcı olmak üzere gerçeğin ta kendisidir. Muhakkak ki, Allah kullarından haberdardır, herşeyi görüp gözetendir.

Yâsîn Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Baksalar ya kendilerinden önce nice nesiller helak etmişiz. Onlar, hiç onlara dönüp gelmiyorlar (dünyaya bir daha dönmüyorlar).

Sâffât Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Muhakkak hepimiz tadacağız;

Sâd Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendisine akşam üstü üç ayağını basıp dördüncüsünü tırnağını dikerek duran safkan atlar gösterildiğinde:

Zümer Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra siz muhakkak Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olmak üzere duruşacaksınız.

Mü’min Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh kavmi'nin, Ad'ın, Semüd'un ve daha sonrakilerin maceraları gibisinden. Allah, kullarına haksızlık etmek istemez.

Fussilet Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizler sizin hem dünya hayatında, hem de ahirette dostlarınızız, size orada canınızın çektiği vardır ve size orada ne isteseniz vardır.

Şurâ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizi Allah'tan başka kurtaracak ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı yoktur.

Zuhruf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve: "Ne olurdu şu Kur'an iki şehirden (Mekke, Taif) bir büyük adama indirilseydi?" dediler.

Duhân Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

Câsiye Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnkar edenlere gelince: "Değil mi Benim ayetlerim karşınızda okunurdu da kibirlenmek isterdinizdi ve suçlu bir toplum idiniz?"

Ahkâf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmimiz, Allah' ın davetçisine uyun ve O'na iman edin ki, bazı günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun!"

Muhammed Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki sizi, içinizden mücahitleri ve sabredenleri ortaya çıkarıp size ait haberleri ilan etmek için imtihan edeceğiz.

Kâf Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cennet de takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmış olacak.

Zâriyât Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "O halde asıl göreviniz nedir ey elçiler?" dedi.

Tûr Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gözetin, çünkü ben de sizinle beraber gözetenlerdenim."

Necm Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha güzeliyle mükafatlandıracak!

Kamer Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Biz üzerlerine tek bir sayha gönderiverdik; ağılcı çırpısı gibi kırılıp dökülüverdiler.

Rahmân Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yarın size kalacağız (yakında hesabınızı ele alacağız) ey insan ve cin!

Vâkı’a Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
çağlayan bir su,

Kalem Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yazıklar olsun bizlere; bizler doğrusu azgınlarmışız.

Hâkka Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra ancak cehenneme yaslayın onu!

Me’âric Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat ondan ötesini arayanlar ise haddi aşan haşarılardır.

Müddessir Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: "Allah bununla mesela ne demek istiyor?" desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.

Kıyâmet Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ama o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı.

İnsan Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

Mürselât Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ne gölgelendirir, ne de alevden korur.

Nebe’ Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var

Nâzi’ât Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

Abese Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
meyveler, çayırlar; neler yetiştirmekteyiz.

Mutaffifîn Suresi 31. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder