4/30/2017

Surelerin 30. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 30. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Düşün ki, Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim." dediği vakit, "Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?" dediler. "Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!" buyurdu.

Âl-i İmrân Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herkes ne hayır işlemişse ve ne kötülük yapmış ise önüne konmuş bulacağı gün, onlarla arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor ve Allah, kullarını çok esirgiyor.

Nisâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim de sınırı aşarak, zulmederek bunu yaparsa, yarın onu ateşe yaslayacağız. Allah'a göre bunu yapmak kolaydır.

Mâide Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi de tutup onu öldürdü ve artık hüsrana uğrayanlardan olmuştu.

En’âm Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem görsen onları, Rablerinin huzuruna durdukları zaman! O: "Nasıl şu gördüğünüz gerçek değil miymiş?" diyecek, onlar da: "Evet Rabbimiz hakkı için gerçek!" diyecekler. O zaman: "Küfrettiğinizin cezası olarak azabı tadın!" buyuracak.

A’râf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda sanırlar.

Enfâl Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hani bir zaman da o kafirler, seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp çıkarmaları için, sana tuzak kuruyorlardı; onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar.

Tevbe Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahudiler: "Üzeyr Allah'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların, önceden Allah'ı inkar edenlerin sözüne benzeterek, ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. Allah kahredesiceler, nereden de saptırılıyorlar?

Yûnus Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte burada herkes geçmişte yaptığını deneyecek ve hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülmüş ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır!

Hûd Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim kurtaracak? Artık bir düşünmez misiniz?

Yûsuf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şehirdeki bir takım kadınlar da: "Azizin karısı delikanlısının nefsinden murat istiyormuş (onunla birlikte olmak istiyormuş), onun aşkından yüreğinin zarı çatlamış; karı besbelli çıldırmış!" dediler.

Ra’d Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte seni böyle kendilerinden önce birçok ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederlerken, sen onlara karşı, sana vahyettiğimiz Kitab'ı okuyasın. De ki: "O Rahman benim Rabbim, O'ndan başka ilah yoktur; ben O'na dayandım, tevbem de O'nadır!"

İbrahim Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Keyfinize bakın, çünkü gidişiniz ateşedir!"

Hicr Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.

Nahl Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda: "Hayır indirdi." demişlerdir. Bu dünyada iyi işler yapanlara güzel bir mükafat vardır. Elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne hoş!

İsrâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine kısar; zira O, kullarından haberdardır, herşeyi görendir.

Kehf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip iyi iyi amel işleyenlerin, şüphesiz ki, Biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz.

Meryem Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "Haberiniz olsun ben Allah'ın kuluyum. O, bana bir kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı.

Tâ-Hâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kardeşim Harun'u.

Enbiyâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O küfredenler görmediler mi ki, gökler ve yer bitişik idiler de Biz onları ayırdık; canlı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmıyorlar mı?

Hac Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Emir budur! Kim de Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu, kendisi için Rabbi katında şüphesiz hayırlıdır. Size (Kur'an'da) okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. O halde o putlardan, o pislikten kaçının; ve yalan sözden de kaçının.

Mü’minûn Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunda birçok ibretler vardır ve gerçekten Biz, pek sınavcıyızdır.

Nûr Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mü'min erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını (apışlarını) korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak Allah, bütün yaptıklarından haberdardır.

Furkân Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygamber de dedi ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir kenara itip bıraktılar"

Şu’arâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Musa Firavun'a): "Sana apaçık bir şey (delil) getirdimse de mi?" dedi.

Neml Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Süleyman'dan; o Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.

Kasas Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ateşin yanına gelince o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısında bulunan ağaçtan şöyle seslenildi ona: "Ey Musa, haberin olsun Benim, Ben, Allah, alemlerin Rabbi!

Ankebût Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut: "Ey Rabbim, ortalığı fesada veren bu topluluğa karşı bana yardım et!" dedi.

Rûm Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Lokmân Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu şundan: Allah, gerçeğin ta kendisidir. O'ndan başka çağırdıklarınız hep batıldır. Ve gerçekten, Allah, tek yüksek, tek büyük olan O'dur.

Secde Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi onlardan yüz çevir de gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

Ahzâb Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamberin hanımları, sizden her kim açık bir terbiyesizlik ederse, ona azap iki kat katlanır. Bu Allah'a göre kolaydır.Sebe Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Size va'd edilen bir gündür ki; ondan bir saat geri de kalamazsınız, ileri de geçemezsiniz."

Fâtır Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını verecektir. Çünkü O hem bağışlayan hem de şükrün karşılığını bol verendir.

Yâsîn Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

Sâffât Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bizim size karşı zorlayacak bir gücümüz de yoktu; fakat siz azmış bir kavimdiniz;

Sâd Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Davud'a Süleyman'ı ihsan ettik; ne güzel kuldu. O tesbih edip Allah'a yönelirdi.

Zümer Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen elbette öleceksin, onlar da elbette öleceklerdir.

Mü’min Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O iman etmiş olan kişi: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin hakkınızda Ahzab (eski topluluklar)ın günleri gibi bir günden korkuyorum.

Fussilet Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki "Rabbimiz Allah'tır." deyip de sonra doğru gidenler yok mu, onların üzerine melekler şöyle iner: "Korkmayın, üzülmeyin, va'dolunup durduğunuz cennet ile neşelenin!

Şurâ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Oysa bir çoğunu da bağışlıyor.

Zuhruf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yaşattım da kendilerine hak gelince: "Bu bir sihirdir, biz buna inanmayız." dediler.

Duhân Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık

Câsiye Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte iman edip de yaraşıklı işler yapmış olan kimselere gelince. Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. işte apaçık kurtuluş odur.

Ahkâf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve dediler ki: "Ey kavmimiz, haberiniz olsun ki, biz Musa'dan sonra indirilmiş önündeki kitapları doğrulayıp gerçeği ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik.

Muhammed Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dileseydik Biz onları sana gösterirdik de kendilerini bütün simaları ile tanırdın ve herhalde sen onları lakırdılarının üslubundan tanırsın, Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

Kâf Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, cehenneme: "Doldun mu?" diyeceğiz. O da: "Daha ziyade (fazla) var mı?" diyecek.

Zâriyât Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Öyle, Rabbin buyurdu. Şüphesiz hikmet sahibi O, herşeyi bilen O." dediler.

Tûr Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa: "O bir şairdir, zamanın felaketine uğramasını gözetiyoruz" mu diyorlar?

Necm Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte budur onların ilimde erişebildikleri son sınır!. Şüphesiz Rabbin, O en iyi bilendir yolundan sapanı, hem de O en iyi bilendir hidayet yolunu tutanı.

Kamer Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat bak nasıl oldu azabım ve uyarılarım?

Rahmân Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
uzamış bir gölge,

Mülk Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gördünüz mü, eğer sabaha kadar suyunuz batakalırsa (çekilecek olsa), size kim bir akarsu getirebilir?

Kalem Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra döndüler, kendilerini kınıyorlardı:

Hâkka Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tutun onu, hemen bağlayın onu!

Me’âric Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak karılarına ve sahibi bulundukları cariyelere başka, çünkü bundan dolayı kınanmazlar.

Müddessir Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Üzerinde ondokuz (bekçi melek) vardır.

Kıyâmet Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün kişi yalnız Rabbinin huzuruna sevkedilir.

İnsan Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah'tır.

Mürselât Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
haydi boşalın (gidin) bir üç çatallı (üç kola ayrılmış) gölgeye;

Nebe’ Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

Nâzi’ât Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ondan sonra da yeryüzünü döşedi.

Abese Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
afaka ser çekmiş dilber (gönül alan) bahçeler,

Mutaffifîn Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara uğradıklarında birbirlerine göz kırpıyorlardı.

Fecr Suresi 30. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gir cennetime!

Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder