4/26/2017

Kuran Surelerinin 23. Ayetleri Türkçe

  Hiç yorum yok
Kuran Surelerinin 23. Ayetleri Türkçe
Kur'an Ayetleri Bakara Suresi 23. Ayet
Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.

Kur'an Ayetleri Âl-i İmrân Suresi 23. Ayet
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da içlerinden bir kısmı, yüz çevirerek dönüp gidiyor.

Kur'an Ayetleri Nisâ Suresi 23. Ayet
Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt hemşireleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -onlarla zifafa girmemişseniz kızlarıyla evlenmenizde bir sakınca yoktur- ve öz oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi birlikte nikahlayıp almanız haram kılındı. Ancak geçen geçti, çünkü Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.

Kur'an Ayetleri Mâide Suresi 23. Ayet
Allah'ın her ikisine de nimet verdiği, Allah'a karşı gelmekten korkan iki er çıkıp şöyle söyledi: "Onlara kapıdan hücum edin, kapıyı tutun, oraya bir kez girdiniz mi kesinlikle galipsiniz, haydi Allah'a dayanın, gerçekten inanan kimselerseniz!"

Kur'an Ayetleri En’âm Suresi 23. Ayet
Sonra başka çare bulamayacaklar ve sadece şöyle diyecekler: "Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki, vallahi bizler Allah'a şirk koşanlar değildik."

Kur'an Ayetleri A’râf Suresi 23. Ayet
Onlar: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eğer Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz." dediler.

Kur'an Ayetleri Enfâl Suresi 23. Ayet
Allah onlarda bir hayır görseydi, elbette (gerçeği) kulaklarına sokardı. Ve bu durumlarında kulaklarına soksaydı, yine de aldırmazlar, döner giderlerdi.

Kur'an Ayetleri Tevbe Suresi 23. Ayet
Ey iman edenler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyin! Sizden her kim onları dost edinecek olursa, işte bunlar kendilerine zulmedenlerdir.

Kur'an Ayetleri Yûnus Suresi 23. Ayet
Derken, onları kurtardığı vakit, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız olarak azgınlığa başlarlar. Ey insanlar, bu azgınlığınız sadece kendi zararınızadır; o alçak hayatın biraz zevkini sürersiniz, sonra döner bize gelirsiniz, biz de bütün yaptıklarınızı size haber veririz.

Kur'an Ayetleri Hûd Suresi 23. Ayet
Fakat iman edip güzel işler yapanlar ve Rablerine edeple gönülden itaat edenler, işte bunlar, cennetliklerdir; orada sonsuza dek kalacaklardır.

Kur'an Ayetleri Yûsuf Suresi 23. Ayet
Derken evinde bulunduğu hanım, bunun nefsinden kam almak istedi (onu birlikte olmaya çağırdı) ve kapıları kilitledi; "Haydi gel, seninim!" dedi. O: "Allah'a sığınırım, doğrusu O, benim efendim, bana iyi baktı ve gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz." dedi.

Kur'an Ayetleri Ra’d Suresi 23. Ayet
Adn cennetleri; onlara gireceklerdir; babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla birlikte, öyle ki, melekler her kapıdan yanlarına girerek diyecekler:

Kur'an Ayetleri İbrahim Suresi 23. Ayet
İman edip iyi ve yaralı işler işleyenler ise, altından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalacaklardır; orada sağlık temennileri "Selam!" dır.

Kur'an Ayetleri Hicr Suresi 23. Ayet
Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.

Kur'an Ayetleri Nahl Suresi 23. Ayet
Şüphe yok ki, Allah onların ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını hep bilir. Muhakkak O, kibirlenenleri sevmez.

Kur'an Ayetleri İsrâ Suresi 23. Ayet
Rabbin kesin olarak şunları emretti: "O'ndan başkasına ibadet etmeyin; ana babaya iyilik edin; onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa sakın onlara "öf!" deme ve onları azarlama; ikisine de tatlı söz söyle.

Kur'an Ayetleri Kehf Suresi 23. Ayet
Hiçbir şey hakkında da: "Ben bunu yarın muhakkak yaparım deme,

Kur'an Ayetleri Meryem Suresi 23. Ayet
Derken sancı onu bir hurma dalına götürdü ve: "Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulmuş gitmiş olsaydım." dedi.

Kur'an Ayetleri Tâ-Hâ Suresi 23. Ayet
Sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye.

Kur'an Ayetleri Enbiyâ Suresi 23. Ayet
O yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumludurlar.

Kur'an Ayetleri Hac Suresi 23. Ayet
Şüphesiz Allah, iman edip iyi iyi işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve incilerle süslenecekler; elbiseleri de orada ipektir.

Kur'an Ayetleri Mü’minûn Suresi 23. Ayet
Yüceliğime andolsun ki, Biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de Nuh dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?

Kur'an Ayetleri Nûr Suresi 23. Ayet
Şüphe yok ki, namuslu, kötülükten habersiz mü'min kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara büyük bir azap vardır.

Kur'an Ayetleri Furkân Suresi 23. Ayet
Varmışız onların yaptığı her işi, etrafa saçılmış zerrelere çevirmişizdir.

Kur'an Ayetleri Şu’arâ Suresi 23. Ayet
Firavun: "Alemlerin Rabbi de ne demek?" dedi.

Kur'an Ayetleri Neml Suresi 23. Ayet
Çünkü ben, orada onlara hükümdarlık eden, kendisine herşey verilmiş, yüce bir tahtı olan bir kadın buldum.

Kur'an Ayetleri Kasas Suresi 23. Ayet
Medyen suyuna vardığında, suyun üstünde hayvanlarını sulayan bir küme insan buldu. Bunların ötesinde de hayvanlarını alıkoyan iki kadın gördü. Onlara: "Derdiniz nedir?" diye sordu. Onlar: "Biz, çobanlar çekip gitmedikçe sulamayız ve babamız da büyük bir pirdir." dediler.

Kur'an Ayetleri Ankebût Suresi 23. Ayet
Allah'ın ayetlerine ve O'na kavuşmaya inanmayanlar ise, hep onlar Benim rahmetimden ümidini kesmiş olanlardır ve onlara acı bir azap vardır.

Kur'an Ayetleri Rûm Suresi 23. Ayet
Yine gecede, gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da (O'nun) ayetlerindendir. Şüphe yok ki, bunda işiten bir toplum için ayetler vardır.

Kur'an Ayetleri Lokmân Suresi 23. Ayet
Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin! Onlar dönüp Bize gelecekler, o zaman Biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Muhakkak Allah bütün sinelerin neler sakladığını bilir.

Kur'an Ayetleri Secde Suresi 23. Ayet
Andolsun ki (Biz) vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona kavuşmaktan şüpheye düşme. Onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kılmıştık.

Kur'an Ayetleri Ahzâb Suresi 23. Ayet
Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler; kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir; (verdikleri sözü) hiçbir şekilde değiştirmediler.

Kur'an Ayetleri Sebe Suresi 23. Ayet
O'nun huzurunda, izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda da vermez. Nihayet kalplerinden dehşet giderildiğinde: "Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar, (şefaatçılar): "Hakkı" derler. O, öyle yüksek, öyle büyüktür.Kur'an Ayetleri Fâtır Suresi 23. Ayet
Sen sadece bir uyarıcısın!

Kur'an Ayetleri Yâsîn Suresi 23. Ayet
Ben hiç O'ndan başka tanrılar mı edinirim? Eğer o Rahman, bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar.

Kur'an Ayetleri Sâffât Suresi 23. Ayet
(22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.

Kur'an Ayetleri Sâd Suresi 22. - 23. ve 24. Ayet
"Şu benim kardeşim, onun doksan dokuz kişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken; "Onu da bana bırak" dedi. Ve beni söyleşmede (tartışmada) yendi." diye anlattı.

Kur'an Ayetleri Zümer Suresi 23. Ayet
Allah sözün en güzelini, ikizli (uyumlu ve ahenkli) bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri (tüyleri) ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar; işte bu, Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.

Kur'an Ayetleri Mü’min Suresi 23. Ayet
Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik,

Kur'an Ayetleri Fussilet Suresi 23. Ayet
İşte Rabbinize beslediğiniz o zannınız, sizi helaka sürükledi de hüsrana düşenlerden oldunuz.

Kur'an Ayetleri Şurâ Suresi 23. Ayet
İşte bu müjdeyle Allah, iman edip iyi iyi işler yapan kullarını müjdeliyor. De ki: "Buna karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemem." Her kim çalışır da bir güzellik kazanırsa ona orada daha fazla bir güzellik veririz; çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çokça şükrün karşılığını verendir.

Kur'an Ayetleri Zuhruf Suresi 23. Ayet
Yine böyle senden önce hangi memlekette bir uyarıcı gönderdikse, onun refah içindeki takımı demişti ki: "Bizler atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız."

Kur'an Ayetleri Duhân Suresi 23. Ayet
(Rabbi): "Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.

Kur'an Ayetleri Câsiye Suresi 23. Ayet
anrısını hevesi edinen ve Allah'ın durumunu bilerek kendisini şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de perde çektiği kimseye şimdi bir baksana! Artık onu Allah'tan sonra kim yola getirebilir. Hala düşünmez misiniz?

Kur'an Ayetleri Ahkâf Suresi 23. Ayet
Dedi ki: "O'na (ait) bilgi yalnızca Allah katında. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum; fakat sizi, cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum."

Kur'an Ayetleri Muhammed Suresi 23. Ayet
Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetlemiş de duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir.

Kur'an Ayetleri Fetih Suresi 23. Ayet
Allah'ın öteden beri süregelen kanunu (budur). Allah'ın o kanununda asla bir değişiklik de bulamazsın.

Kur'an Ayetleri Kâf Suresi 23. Ayet
Yanındaki diyecektir ki: "İşte bu yanımdaki hazır!"

Kur'an Ayetleri Zâriyât Suresi 23. Ayet
İşte o göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, o şüphesiz gerçektir; tıpkı sizin konuşmanız gibi.

Kur'an Ayetleri Tûr Suresi 23. Ayet
Orada kadeh teati ederler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de bir günaha sokma!

Kur'an Ayetleri Necm Suresi 23. Ayet
Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimlerdir. Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Oysa Rablerinden kendilerine doğru yolu gösteren geldi.

Kur'an Ayetleri Kamer Suresi 23. Ayet
Semud da o uyarıları yalanladılar,

Kur'an Ayetleri Rahmân Suresi 23. Ayet
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Kur'an Ayetleri Vâkı’a Suresi 23. Ayet
saklı inciler gibi,

Kur'an Ayetleri Hadîd Suresi 23. Ayet
Şunun için ki: Kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve (Allah'ın) size verdiğine de güvenmeyesiniz! Allah çok övünen, kurulanın topunu sevmez.

Kur'an Ayetleri Haşr Suresi 23. Ayet
O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, son derece mukaddestir, selamete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstündür, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir.

Kur'an Ayetleri Mülk Suresi 23. Ayet
De ki: "O'dur ancak sizi yaratan, size dinleyecek kulak, görecek gözler, duyacak gönüller veren! Fakat sizler pek az şükrediyorsunuz!"

Kur'an Ayetleri Kalem Suresi 23. Ayet
Hemen fırladılar, şöyle mızırdaşıyorlardı (fısıldaşıyorlardı):

Kur'an Ayetleri Hâkka Suresi 23. Ayet
Devşirmeleri (meyveleri) yakındadır.

Kur'an Ayetleri Me’âric Suresi 23. Ayet
Onlar ki, namazlarına devam ederler.

Kur'an Ayetleri Nûh Suresi 23. Ayet
Sakın ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd'i ne Suva'ı, ne Yağus'u, ne Yeuk'u ve ne de Nesr'i dediler.

Kur'an Ayetleri Cin Suresi 23. Ayet
Ancak Allah'tan ve elçilik görevlerinden bir tebliğ yapabilirim. Her kim de Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, muhakkak ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

Kur'an Ayetleri Müddessir Suresi 23. Ayet
Sonra ardına dönüp büyüklük tasladı:

Kur'an Ayetleri Kıyâmet Suresi 23. Ayet
Rablerine bakarlar!

Kur'an Ayetleri İnsan Suresi 23. Ayet
Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.

Kur'an Ayetleri Mürselât Suresi 23. Ayet
Demek ki ölçmüşüz, demek ki Biz ne güzel güçlüleriz.

Kur'an Ayetleri Nebe’ Suresi 23. Ayet
İçinde devirlerce kalacaklardır.

Kur'an Ayetleri Nâzi’ât Suresi 23. Ayet
Derken toplayıp bağırdı!

Kur'an Ayetleri Abese Suresi 23. Ayet
Hayır, hayır doğrusu o, O'nun emrini tam yerine getirmedi.

Kur'an Ayetleri Tekvîr Suresi 23. Ayet
Vallahi onu (Cebrail) açık ufukta gördü.

Kur'an Ayetleri Mutaffifîn Suresi 23. Ayet
Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

Kur'an Ayetleri İnşikâk Suresi 23. Ayet
Oysa Allah, içlerindekini biliyor.

Kur'an Ayetleri Ğâşiye Suresi 23. Ayet
Ancak tersine giden ve inkar eden başka.

Kur'an Ayetleri Fecr Suresi 23. Ayet
cehennemde ki, getirilmiştir; o insan o gün anlar, ama bu anlamanın ne yararı var ona?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder