3/06/2017

El Mu'iz İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Ayetleri

  Hiç yorum yok
El Mu'iz İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Ayetleri
El Mu'iz Ebced sayı değeri 117
Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
Allah'ın El Mu'iz isminin ebced değeri 117 ve bütün surelerdeki 117. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 117. Ayetler
Bakara Suresi: 117. Ayet
O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.

Al-i İmran Suresi: 117. Ayet
Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.

Nisa Suresi: 117. Ayet
Onlar, Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.

Maide Suresi: 117. Ayet
"Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin."

Enam Suresi: 117. Ayet
Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir.

Araf Suresi: 117. Ayet
Biz de Mûsâ'ya, "Elindeki değneğini at" diye vahyettik. Bir de ne görsünler o, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.Tevbe Suresi: 117. Ayet
Andolsun Allah; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir.

Hud Suresi: 117. Ayet
Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez.

Nahl Suresi: 117. Ayet
(Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Halbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap vardır.

Ta Ha Suresi: 117. Ayet
Biz de şöyle dedik: "Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."

Müminun Suresi: 117. Ayet
Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.

Şuara Suresi: 117. Ayet
Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı."

Saffat Suresi: 117. Ayet
Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.

Ayetlerin Türkçe anlamlarının kaynağı kuran.gen.tr ile kuran.diyanet.gov.tr adresleridir. El Mu'iz Esmasının ebced sayı değeri kaynağımız arifarslan sitesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder