2/20/2017

El-Mucib İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri

  Hiç yorum yok
El-Mucib İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri
El-Mucib Ebced sayı değeri 55
Kur'an-ı Kerim'in 55. Suresi Rahman Suresi

Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
yukarıdada gördüğünüz gibi Allah'ın El-Mucib isminin ebced değeri 55
Kur'an-ı Kerim'deki 55. sure ise Rahman Suresi.
Tabi birde bütün surelerdeki 55. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 55. Ayetler
Bakara Suresi: 55. Ayet
Hani siz, "Ey Mûsâ! Biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız" demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

Al-i İmran Suresi: 55. Ayet
Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim."

Nisa  Suresi: 55. Ayet
Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. (O iman etmeyenlere) çılgın ateş olarak cehennem yeter.

Maide Suresi: 55. Ayet
Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resûlüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü'minlerdir.

Enam Suresi: 55. Ayet
Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Araf Suresi: 55. Ayet
Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

Enfal Suresi: 55. Ayet
Şüphesiz Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

Tevbe Suresi: 55. Ayet
Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.

Yunus Suresi: 55. Ayet
Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki, Allah'ın va'di haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.

Hud Suresi: 54. ve 55. Ayet
Biz sadece şunu söyleriz: "Seni, ilahlarımızdan biri fena çarpmış." Hûd dedi ki: "İşte ben Allah'ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da O'na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın."

Yusuf Suresi: 55. Ayet
Yûsuf, "Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim" dedi.

Hicr Suresi: 55. Ayet
"Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler.

Nahl Suresi: 55. Ayet
Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!

İsra Suresi: 55. Ayet
Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik.

Kehf Suresi: 55. Ayet
İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rab'lerinden mağfiret dilemelerine, ancak, öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi, ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi (yönündeki beklentileri) engel olmuştur.

Meryem Suresi: 55. Ayet
Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb'inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.

Ta Ha Suresi: 55. Ayet
(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.

Enbiya Suresi: 55. Ayet
"Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?" dediler.

Hac Suresi: 55. Ayet
İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlara kısır bir günün8 azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar.

Müminun Suresi: 55. ve 56. Ayet
Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar!

Nur Suresi: 55. Ayet
Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.

Furkan Suresi: 55. Ayet
Onlar, Allah'ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.Şuara Suresi: 55. Ayet
"Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar."

Neml Suresi: 55. Ayet
"Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz."

Kasas Suresi: 55. Ayet
Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri istemeyiz" derler.

Ankebut Suresi: 54. ve 55. Ayet
Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara, "Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın" diyecektir.

Rum Suresi: 55. Ayet
Kıyametin kopacağı gün suçlular, (dünyada) bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar (dünyada haktan) işte böyle döndürülüyorlardı.

Ahzab Suresi: 55. Ayet
Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Yasin Suresi: 55. Ayet
Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

Saffat Suresi: 55. Ayet
Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

Sad Suresi: 55. ve 56. Ayet
İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!

Zümer Suresi: 55. ve 56. Ayet
Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, "Allah'ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim" demesin.

Mümin Suresi: 55. Ayet
Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın va'di şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tespih et.

Zuhruf Suresi: 55. Ayet
Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık, hepsini suda boğduk.

Duhan Suresi: 55. Ayet
Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

Zariyat Suresi: 55. Ayet
Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.

Necm Suresi: 55. Ayet
O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

Kamer Suresi: 55. Ayet
Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

Rahman Suresi: 55. Ayet
O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Vakıa Suresi: 55. Ayet
Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

Müddessir Suresi: 55. Ayet
Artık kim dilerse ondan öğüt alır.

Bazı 55. Ayetler kaynaklarda birlikte verildiklerinden dolayı, bizde aynı şekilde yayınladık.
Ayetlerin Türkçe anlamlarının kaynağı kuran.gen.tr ile kuran.diyanet.gov.tr adresleridir. El-Mucib Esmasının ebced sayı değeri kaynağımız arifarslan sitesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder