2/26/2017

El-Mübdi İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri

  Hiç yorum yok
El-Mübdi İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri
El-Mübdi Ebced sayı değeri 56
Kur'an-ı Kerim'in 56. Suresi Vakıa Suresi

Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
yukarıdada gördüğünüz gibi Allah'ın El-Mübdi isminin ebced değeri 56
Kur'an-ı Kerim'deki 56. sure ise Vakıa Suresi.
Tabi birde bütün surelerdeki 56. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 56. Ayetler
Bakara Suresi: 56. Ayet
Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.

Al-i İmran Suresi: 56. Ayet
"İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır."

Nisa  Suresi: 56. Ayet
Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Maide Suresi: 56. Ayet
Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.

Enam Suresi: 56. Ayet
De ki: "Sizin, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam."

Araf Suresi: 56. Ayet
Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

Enfal Suresi: 56. Ayet
Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.

Tevbe Suresi: 56. Ayet
Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.

Yunus Suresi: 56. Ayet
O diriltir ve öldürür; ancak ona döndürüleceksiniz.

Hud Suresi: 56. Ayet
"İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir."

Yusuf Suresi: 56. Ayet
Böylece Yûsuf'a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi etmeyiz.

Hicr Suresi: 56. Ayet
Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"

Nahl Suresi: 56. Ayet
Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

İsra Suresi: 56. Ayet
De ki: "Onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar, başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler."

Kehf Suresi: 56. Ayet
Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.

Meryem Suresi: 56. Ayet
Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.

Ta Ha Suresi: 56. Ayet
Andolsun, biz ona (Firavun'a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.

Enbiya Suresi: 56. Ayet
İbrahim dedi ki: "Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim."

Hac Suresi: 56. Ayet
İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.

Müminun Suresi: 55. ve 56. Ayet
Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar!

Nur Suresi: 56. Ayet
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin.

Furkan Suresi: 56. Ayet
Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Şuara Suresi: 56. Ayet
"Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz."Neml Suresi: 56. Ayet
Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: "Lût’un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)"

Kasas Suresi: 56. Ayet
Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Ankebut Suresi: 56. Ayet
Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. O halde ancak bana kulluk edin.

Rum Suresi: 56. Ayet
Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: "Andolsun, siz, Allah'ın yazısına göre, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz."

Ahzab Suresi: 56. Ayet
Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.

Yasin Suresi: 56. Ayet
Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.

Saffat Suresi: 56. Ayet
Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin."

Sad Suresi: 55. ve 56. Ayet
İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!

Zümer Suresi: 55. ve 56. Ayet
Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, "Allah'ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim" demesin.

Mümin Suresi: 56. Ayet
Allah'ın âyetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Zuhruf Suresi: 56. Ayet
Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Duhan Suresi: 56. Ayet
Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

Zariyat Suresi: 56. Ayet
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Necm Suresi: 56. Ayet
Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

Rahman Suresi: 56. Ayet
Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Vakıa Suresi: 56. Ayet
İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

Müddessir Suresi: 56. Ayet
Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.

Bazı 56. Ayetler kaynaklarda birlikte verildiklerinden dolayı, bizde aynı şekilde yayınladık.
Ayetlerin Türkçe anlamlarının kaynağı kuran.gen.tr ile kuran.diyanet.gov.tr adresleridir. El-Mübdi Esmasının ebced sayı değeri kaynağımız arifarslan sitesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder